Vrouwen voorgaan in gebed

Ds. H. van den Belt / geen reacties

25-03-2006, 00:00

Vraag

Mogen vrouwen bij een bijeenkomst voorgaan in een gebed waar mannen bij aanwezig zijn? Zoiets gebeurt natuurlijk veel op verenigingen en op scholen. Moet een man dat eigenlijk niet doen?

Antwoord

Nergens in de Bijbel vinden we een verbod voor vrouwen om een gebed uit te spreken waar mannen bij zijn. De teksten waarin de vrouw wordt opgeroepen om te zwijgen zoals 1 Korinthe 14:34 "Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken..." wijzen vooral op het ambtelijk spreken of leren in de gemeente; de vrouw in het ambt. Aan de andere kant is er ook nergens een voorbeeld te vinden van een vrouw die voorgaat in gebed. Maar veel voorbeelden van mannen zijn er ook niet. Het is wel waarschijnlijk dat de godvrezende vrouwen zoals de richteres Debora (Richteren 4 en 5) of de profetes Hulda (2 Koningen 22:14) gebeden hebben en waarom zouden zij niet in het bijzijn van mannen gebeden hebben? De Bijbel zwijgt er echter over.

We lezen wel van de lofzang van Hanna, van Elisabeth en van Maria. Van Hanna staat uitdrukkelijk dat zij bad (2 Samuël 2:1), maar natuurlijk was dat een ander soort gebed dat het voorgaan op de jeugdvereniging, meer een uitdrukking van haar aanbidding, een openlijke lofprijzing.
 
Bijbels gezien lijkt er niets op tegen dat een vrouw bidt. Mannen en vrouwen moeten bidden met hun hart. (Johannes 4:24) God is een Geest, en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Al geleerd?
 
Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

vrouw in ambt
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel en hebben trouwplannen. Alleen ik, de vrouw, kan een intentieverklaring krijgen om een huis te ko...
8 reacties
25-03-2010
Als je bloedarmoede hebt, kan het dan zo zijn dat je niet ongesteld wordt? Of dat er minder bloed uit komt dan normaal?
geen reacties
25-03-2008
Een groot gedeelte van mijn leven (20'er) heb ik een bril gedragen. Ongeveer 2/3 jaar heb ik lenzen gehad om vervolgens ...
geen reacties
26-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering