Bij kanttekening 37 bij Hosea 4 staat dat priesters met hoeren meegaan en gruwel...

Ds. G. van de Groep / geen reacties

25-03-2006, 00:00

Vraag

Bij kanttekening 37 bij Hosea 4 staat dat priesters met hoeren meegaan en gruwelijke ontucht bedrijven. Wat moet je daar onder verstaan, want ontucht is toch al gruwelijk? En wat wordt bedoeld met, dat de dochters hoereerden? Dat ze getrouwd waren en de hoer speelden of de afgoden dienden?

Antwoord

Ik heb even zitten zoeken waar in Hosea staat dat priesters met hoeren meegaan en gruwelijke ontucht bedrijven. Ik heb het zowel in Hosea 4 als in kanttekening 37 -daarmee zul je de kanttekening in de Statenvertaling bedoelen- niet kunnen vinden. Wel lezen we in de verzen 6 tot en met 10 van de zonden van de priesters. Daarbij gaat het om de priesters, die in het Tien Stammenrijk in de plaatsen Dan en Bethel dienst doen. Daar heeft Jerobeam na de scheuring van het rijk de kalverendienst ingevoerd. De taak van de priesters in Israël was, dat ze het volk moesten onderwijzen in de wet van de Heere. Ze moesten het onderrichten in de kennis van Hem door hun de rechten van God te verkondigen en hen Zijn beloften en eisen voor te houden en het volk op te roepen om ootmoedig te wandelen met de Heere. Maar ze hebben dat niet gedaan. Integendeel, ze hebben Gods wet vergeten, lees je in vers 6. Ze hebben het volk niet teruggeroepen van hun zondige wegen, maar eigen eer gezocht. Ja, ze eten zelfs van de zonden van het volk, staat in vers 8. Dat betekent allereerst letterlijk dat ze het fijn vinden dat het volk zondigt. Immers, hoe meer zonden er door het volk gedaan worden, hoe meer men moet offeren en hoe meer de priesters er aan verdienen. Ze mochten immers een gedeelte van het offervlees voor zichzelf houden. Maar het heeft ook een figuurlijke betekenis. De priesters genieten van de zonden van anderen. De priester zijn dus net zo verdorven als het volk. Daarom zal God hen bezoeken, lees je in vers. 9. God komt met zijn rechtvaardig oordeel over priesters en volk.

In het boek Hosea wordt veel gesproken over hoereren, ontucht bedrijven. Dat is inderdaad een gruwelijke zaak. Daar zitten twee kanten aan. Een geestelijke kant. Israël is immers Gods vrouw, Zijn bruid. Dat beeld loopt door heel het boek Hosea heen. Wanneer die bruid Israël de afgoden achterna loopt en dient, dan is dat een breken van het trouwverbond, dat de Heere met Israël heeft gesloten. Dat noemt de Heere: geestelijke echtbreuk, hoererij. Het aanpappen met andere goden en Hem ontrouw worden. Maar er zit ook een letterlijke kant aan. In vers 11 wordt gesproken over hoererij en het drinken van wijn. Men gaf zich over aan offerfeesten, waarbij veel gedronken werd en ontucht werd bedreven. Die offerfeesten werden gehouden op hoogten, waar meestal bomen stonden. Daar vroeg het volk naar zijn hout, en maakte men gebruik van stokken (vs. 12). Hiermee wordt bedoelt dat men houten afgodsbeelden vereerde en men met houten stokken de toekomst probeerde te voorspellen onder het uitspreken van toverformules. In elk geval ging die afgoderij ook gepaard met seksuele uitspattingen. In vers 14 lees je inderdaad dat de dochters hoereren. Ze bedrijven seks met Jan en alleman, zou je kunnen zeggen. Maar het is deze dochters en de getrouwde meisjes, die zich aan overspel schuldig maken, niet eens kwalijk te nemen, want hun ouders gaan hen daar in voor. En trouwens, ook de priesters zeggen er geen kwaad woord van.

Al met al is het geestelijk en moreel droevig gesteld met Israël. Het is een en al decadentie. Geen wonder dat God met Zijn oordelen komt. Immers, Hij roeit hen uit, die afhoereren en Hem de trotse nek toekeren. Het Tienstammenrijk Israël is dan ook als eerste de ballingschap ingevoerd.
Maar, zo moeten we ons afvragen, hoe zit dat in onze tijd? Is daar ook geen massale verlating van de Heere en Zijn Woord en een dienen van de afgoden? En is er ook vandaag niet ontzaglijk veel aan de hand, juist op seksueel gebied? Wat dat betreft is het boek Hosea een klemmende prediking ook voor ons in onze tijd.

Ik hoop dat ik je wat heb kunnen helpen als antwoord op jouw vragen.
Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop al lang rond met deze vragen en kom er niet uit. Ik ben in mijn jeugd verwaarloosd en mishandeld. Ik ben inmidde...
3 reacties
25-03-2019
Het is mij al meerdere keren opgevallen dat Paulus in zijn brieven weinig verwijst naar het optreden van de Heere Jezus ...
geen reacties
25-03-2014
Anderhalf jaar geleden ben ik getrouwd met een lieve man. Tenminste, dat was hij toen we trouwden. De laatste maanden ko...
3 reacties
25-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering