Bij ons in kerk (...) wordt verteld dat wedergeboorte inhoudt: met God eens word...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

13-03-2006, 00:00

Vraag

Bij ons in kerk (Oud Gereformeerd) wordt verteld dat wedergeboorte inhoudt: met God eens worden naar de hel te gaan, om pas daarna vergeving van zonden te krijgen. Onze dominee vertelt dat hij dat heeft meegemaakt toen zijn ziel gered werd.

Antwoord

Een belangrijke vraag. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Alles heeft te maken met het feit dat een zondig mens met een rechtvaardig en heilig God verzoend moet worden. Zo moet het weer goed komen tussen de in zichzelf verloren zondaar en de rechtvaardige Heere., wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Dan zal ook in beginsel hersteld worden hetgeen de mens bij de zondeval verloren heeft: het herstel van de gemeenschap met de Heere, als het herstel van het beeld van de Heere.
 
In de Heidelbergsche Catechismus, zondag 1, waar het gaat om de ene troost in leven en in  sterven, wordt gevraagd, naar aanleiding van Gods Woord, maar ook in de beleving van Gods kinderen: hoeveel stukken er nodig zijn te weten, te kennen met je hart, “opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt.” Dan luidt het duidelijke antwoord, drie stukken: ten eerste hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde, en ten derde hoe ik Gode voor deze verlossing zal dankbaar zijn.

De ellende van de mens is dat hij door de zondeval zich gebracht heeft op de rand van de hel en dat niet beseft. Hellenbroek noemt dat de ellende van de ellende. Dan heeft de mens ook geen verlossing nodig. Net als een zieke die ziek is, en geen pijn gevoelt om genezing zal vragen. Trouwens, leert Gods Woord ook niet duidelijk de rechtvaardigmaking, de vergeving van de goddeloze, en niet van de vrome. Als ik niet goddeloos zou zijn, heb ik geen vergeving nodig. In een ander verband; Wanneer gaat een drenkeling die in het water ligt om hulp roepen?  Niet als hij zich nog redden kan, dan kan hij het zelf, maar als hij zich niet meer redden kan, omdat hij de dood voor ogen heeft.

Bovendien: zal een mens om genade roepen als hij het met de Heere het niet eens geworden is  dat hij de dood verdient? Hij zal alleen maar zijn vuist tegen de Heere ballen. Wel zal het ene kind van de Heere zijn of haar helwaardigheid meer beseffen dan het andere kind van de Heere. Dit naar de mate die de Heere nodig oordeelt. De Heere doet de zijnen zoveel de ellende kennen dat het naar de Heere uit drijft. Dat is voor iedereen verschillend. Naar gelang de Heere dat in Zijn wijsheid nodig oordeelt zal dat voor de een dieper gaan dan voor de ander. Dat hebben we aan de Heere over te laten; omdat door Zijn Geest te leren. Maar het is waar: als de hel niet schokt, is er geen plaats voor de Heere Die lokt. Bovendien: zij die de Heere vrezen, weten waaruit ze door de Heere verlost zijn, zoals elke ziekte weet van welke ziekte hij of zij genezen is. Is niet het gevaar van het christendom van deze tijd dat men preekt genadekennis zonder zondekennis, geloof zonder wedergeboorte en christen zonder Christus?

In ieder geval kan ik jullie dominee heel goed bij vallen. Wat zal het hem een groot wonder zijn dat hij juist op de rand van de hel verlost is. Toch ook een verschil: voor het ene kind van de Heere gaat de weg naar de genade, dieper dan de andere. Maar het is altijd genade voor helwaardige en doemwaardige zondaren. Daar wordt de genade alleen maar heerlijker en allen maar dieper door. Als ik van nature leef op de rand van de hel, (en dat doe ik!) kan ik alleen maar vanaf deze plaats behouden worden. Als jij naar een andere plaats gaat, vertrek je altijd vanaf de plaats waar je bent. Maar het is ook zo heerlijk dat hellevegen nog hemelgangers kunnen worden. Voor de Heere is geen zondaar te slecht. Maar een zondaar wordt nooit behouden omdat hij zich te goed voor de genade weet, maar altijd te slecht. Dan wordt genade een wonder. En als het geen wonder is het geen genade meer.

Lees eens psalm 116:3 in de berijming. En lees daar hoe juist langs deze lange weg de Heere Zich groot maakt bij de zijnen. Niemand is te slecht om verlost te worden. Ook daarom moet om de hel gesproken worden. De Heere behandelt de zijnen altijd eerlijk en ordelijk, langs de weg die Hij Zelf gaat. Gelukkig, deze weg is er nog Ik wens je Gods zegen toe.

Hartelijke groet, en dank voor je mooie vraag,
Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Van huis uit hebben we ons nooit in laten enten omdat we vonden dat God ons wel een ziekte geeft als Hij dat voorbeschik...
geen reacties
13-03-2003
Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar. Door de vrouwelijke hormonen is het dagelijks leven doorkomen lastig en soms niet te...
4 reacties
14-03-2018
Ik kom uit een heel groot gezin. Toen ik opgroeide, ik hoor bij de ouderen, werd ik heel weinig in de teil gedaan, was e...
2 reacties
13-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering