Nut van kerkgeschiedenis

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

01-10-2004, 00:00

Vraag

Wat is het nut van kerkgeschiedenis? Ik moet er een werkstuk over maken, maar ik weet er geen raad mee.

Antwoord

Beste vriend/vriendin,

Als je in de Bijbel leest (m.n. in het Oude Testament) kan het je opvallen dat God vaak de opdracht geeft om iets te gedenken. Vaak werd er na een belangrijke gebeurtenis een gedenkteken opgericht (te vergelijken met onze standbeelden) met als doel dat Gods daden niet vergeten zouden worden.

En dan ben je tegelijkertijd bij het doel van (kerk)geschiedenis. Gods daden in het verleden gedenken. Psalm 78 roept er toe op dat ouders en onderwijzers de wonderen van de Heere vertellen en doorgeven aan het volgende geslacht. Het doel is dan dat de kinderen hun hoop op God zouden stellen. Daarom heb jij dus (kerk)geschiedenis. Je kunt in de geschiedenis zien dat God alles bestuurt en dat Hij doorgaat met Zijn kerk te bouwen en te bewaren. En dat ondanks het zooitje dat wij mensen er vaak van gemaakt hebben. In heel de geschiedenis van de kerk zie je een gouden draad: ondanks de zonden van mensen blijft er toch de trouw van God. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de reformatie ten tijde van Luther. In een tijd waarin je zou denken dat God niet meer werkt (de Bijbel werd niet meer gelezen) zie je dat God een man als Luther gebruikt. Tegelijkertijd zie je dat een tijdje voor de reformatie de boekdrukkunst werd uitgevonden en zodoende konden de Bijbel en de geschriften van Luther snel verspreid worden.

Eens hoorde ik de uitspraak: “Uit de geschiedenis kun je leren dat wij mensen niets van de geschiedenis leren”. Helaas is deze uitspraak maar al te vaak waar. Ondanks dat mogen wij geloven in de God van de geschiedenis, van Wie we weten dat Hij in eeuwigheid Dezelfde is. Een psalm die dat belijdt is psalm 99. Die psalm loopt uit op de oproep om God te loven en te aanbidden. En dat zullen we zeker doen als we weten dat in de geschiedenis er een kruis gestaan heeft waar verzoening voor onze zonden is bereid.

Hopelijk heb ik je zo een beetje op weg geholpen. Sterkte met je werkstuk.

Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

kerkgeschiedenis
geen reacties

Terug in de tijd

Vandaag was ik in het winkelcentrum en daar waren twee goochelaars bezig met een truc. Ik zat even te kijken en toen vro...
geen reacties
01-10-2009
Geachte dominee C. Harinck. Ik las uw mooie antwoord op een vraag over Ruth. In dit antwoord las ik de volgende zin: “Ee...
3 reacties
01-10-2013
Kan/mag een dominee van de Ger. Gem. weigeren een kindje te dopen als er een televisie in het gezin aanwezig is?
24 reacties
01-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering