Verlangen naar volmaaktheid

Redactie Refoweb / 4 reacties

23-05-2024, 08:07

Vraag

Mijn leven op deze aarde is mislukt. Ik heb niets bereikt en nu is het te laat, ik word steeds ouder. Ik heb geen visie of hoop voor de toekomst in deze wereld. Ik snap niet dat mensen zo graag willen leven of verdrietig zijn als iemand overlijdt. Als christen verlang ik naar volmaaktheid en dat is er alleen in het volgende leven, in de hemel. Daar wil ik graag zijn, niet hier. Ik wil geen pijn meer, geen angst, geen verdriet, geen kwaad.

Ik heb geen concreet plan om er een eind aan te maken, maar deze houding maakt het heel lastig om gemotiveerd en blij te leven hier. Ik ben niet depressief, alleen maar realistisch. Wat kan ik doen?


Antwoord

De eerste vraag van de Kleine Westminster luidt als volgt: “Wat is het voornaamste doel van het leven van de mens?” En dan het antwoord: “Het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God (1) en eeuwige vreugde in Hem te hebben (2).” En die eeuwige vreugde begint dus al op aarde. Ondanks pijn, verdriet en kwaad.

Als iemands leven was mislukt, dan was het wel bij de moordenaar aan het kruis. Met zijn laatste ‘ademtocht’ en onder de hevigste pijnen gaf hij desondanks Christus de eer die Hem toe kwam en probeerde hij zijn maat in het kwaad tot geloof te brengen. Dat is het realisme van de Bijbel. 

We leven hier niet voor onszelf, maar voor God. We leven als het goed is tot Zijn eer. En zeker, dat gaat niet zonder verdriet, pijn en soms wanhoop. De psalmen staan er vol van. Toch grepen de psalmdichters altijd weer terug op Gods beloften en daardoor de zekerheid van hun zaligheid. God belooft ons geen twee hemels. Psalm 90 zegt zelfs dat het beste van dit leven, moeite en verdriet is. Kortom, jouw leed en verdriet is dat van iedere gelovige. Ook al krijgt de één daarvan meer toebedeeld dan de ander.

En daarom hebben we maar één houvast in dit leven: Jezus Christus, onze Zaligmaker. Leef dan door al je verdriet, pijn en moeite heen tot Zijn eer en breng velen aan Zijn voeten. Dat is Bijbels realisme. Dit leven is een damp en kort van duur. Maar de Landman wil wel vrucht zien.

Lees ook deze artikelen:  

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2390 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
4 reacties
Huisje_op_de_hei
23-05-2024 / 13:35
Beste vragensteller,
ik kan je bij sommige punten in je vraag een hand geven. Ik vind ook dat mijn leven mislukt is. Dat ik niets bereikt heb. Dat het leven hier vol pijn, angst, verdriet en kwaad is. Wat zou ik graag willen dat ik het anders kon bekijken/ervaren.
Waarschijnlijk weet je zelf wel waarom je je leven mislukt vindt. Heb je een ideaalbeeld voor ogen van hoe jouw leven eruit moet zien.
Ik geloof dat ook niet-christenen naar volmaaktheid verlangen. Iedereen zoekt iets waarmee je dit leven kunt vullen.
Het is niet makkelijk om te leven met een idee/gevoel van mislukt te zijn. Ik denk dat het ook niet helpt om die 'houding' (zoals jij het noemt) weg te denken. Je kunt jezelf niet verloochenen.
In zekere zin moet het idee/gevoel er zijn om daar doorheen biddend te genezen. Mij helpt het om de nare dingen onder ogen te zien, te doorleven en te doorbidden. Ze bij God brengen en wachten tot Hij komt. Hij kan er namelijk wel wat mee, met jouw en mijn leven. Als ik daar niet in geloven kan heb ik niets meer.
Lindy
23-05-2024 / 22:03
Beste schrijver (of schrijfster),

In je berichtje geef je aan dat je niets bereikt hebt en je leven op aarde mislukt is. Dat je geen hoop of visie hebt voor de toekomst.
De vraag die bij me opkomt is: wat bedoel je met dat je niks bereikt hebt? Geen studie afgerond, geen goede carrière, geen gezin gesticht? Het is niet duidelijk op te maken uit je bericht.

Als ik kijk naar waarom God ons op de wereld heeft gezet kom ik uit bij het volgende:

- verspreid het evangelie
Matt. 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Ons doel op deze aarde is om de mensen om ons heen (gelegen of ongelegen) over God te vertellen. Om zaadjes te planten die, zo God het wil, uit kunnen groeien tot echt vruchten.

Verder hoeven wij op deze wereld niks te bereiken. We hoeven geen schatten (of een carrière, aanzien, iets bereiken o.i.d.) te vergaren op de aarde. We moeten schatten vergaren voor in de hemel. We moeten leven tot eer van God en tot Zijn glorie.

In dit leven zullen we verdrukking hebben en omdat we niet van deze wereld zijn zullen we ons hier niet thuisvoelen. We zullen ons vaak afgewezen voelen en uitgelachen worden. Maar we mogen uitzien naar een leven met God. In de hemel waar geen pijn, verdriet of eenzaamheid zal zijn.

Ook al is het leven moeilijk, toch vraagt God van ons om ons te verblijden. Verblijden in Hem. Verblijden als je mag weten dat je een hoopvolle toekomst wacht. Verblijden voor de kracht die je van God krijgt in dit leven. Verblijden om het offer dat Jezus voor ons gebracht heeft.

Filippenzen 4:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:4‭-‬9 HSV

Romeinen 12:12
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

1 Tessalonicenzen 5:16-18
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.


Psalm 118:24
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

Het is nog niet te laat om Zijn opdracht voor ons uit te voeren. Nog niet te laat om de mensen om ons heen over Hem te vertellen. Een lichtend licht te zijn in deze donkere wereld. God wil ook jou gebruiken. Dat mag je hoop geven. Dat mag het doel zijn om na te streven. Daarin mag je succesvol zijn.

Ik bid dat je deze vreugde in God mag vinden en je aan het werk mag gaan met Zijn opdracht voor jou.
davinci
24-05-2024 / 17:19
"..dat is er alleen in het volgende leven, in de hemel..."
Eindbestemming is de nieuwe aarde.
davinci
25-05-2024 / 22:00
... maar sterkte. Hopelijk lukt het weer wat motivatie te verkrijgen. Kijk je om je heen kan ik me voorstellen dat je niet bepaald vrolijk wordt. Enige invloed hebben we wel op wat er binnenkomt. We krijgen elke dag de ellende die gebeurd is keurig gepresenteerd, maar de vele mooie dingen vaak niet. Daardoor kan je blik ook wat uit balans raken. Je hoeft de krant bijv. niet te lezen.. ook zijn er mogelijkheden om je mindset positiever te krijgen; bijv. om elke dag een paar dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent.
Verder zou je wellicht nog kunnen bijdragen aan het geluk van anderen.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Kunt u mij uitleggen waarom in het begin van een therapie emoties heftig zijn die loskomen?
Geen reacties
22-05-2008
Vanavond was er in onze gemeente dienst van openbare belijdenis. Tijdens de dienst moest ik mijn tranen bedwingen om het volgende. In 2016 heb ook ik mijn ja-woord gegeven. Maar in die drie jaar daarn...
4 reacties
22-05-2019
Wie heeft Genesis geschreven? Waar is Genesis geschreven? En waarom is genesis geschreven? In welke literaire vorm is het Bijbelboek geschreven? En hoe is het opgebouwd?
3 reacties
22-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering