Niet meer willen leven

Ds. H. Veldhuizen / 6 reacties

23-10-2017, 12:00

Vraag

Ik wil niet meer leven. Er is zoveel gebeurd! Niemand blijkt te vertrouwen. Mensen gaan uiteindelijk altijd voor zichzelf.

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je wilt niet meer leven, schrijf je, er is zoveel gebeurd, niemand blijkt te vertrouwen, alle mensen gaan uiteindelijk voor zichzelf. 

Beste vriend(in), kun je begrijpen dat ik van je woorden een beetje schrok? Ik weet niet hoe jong of oud je bent, ook niet of je een man (jongen) of vrouw (meisje) bent. Maar te zeggen: “Ik wil niet meer leven” is wel heel wat. Ik kan me voorstellen dat iemand die zwaar gehandicapt is of die voor de zoveelste keer geopereerd moet worden zoiets zegt. Maar ik maak uit je woorden niet op dat dat met jou zo is. Alleen: dat er zoveel gebeurd is en niemand te vertrouwen blijkt. Je bent blijkbaar heel erg in mensen teleurgesteld, misschien wel in heel goede familieleden of in een paar heel goede vrienden. Heel erg verdrietig voor je. Maar, ik meen het echt als ik je vraag: betekent dat dat de enige uitweg voor je is dat je niet meer wilt leven? Zou er niet iets anders voor je kunnen zijn?

Ik maak, uit het feit dat je je vraag aan Refoweb stelt, op dat je christelijk bent en wat van de Bijbel weet en dat je ook een Bijbel hèbt. Nu, dat je schrijft: “Niemand blijkt te vertrouwen” is aan de ene kant waar. Maar weet je wie dat ook heeft gezegd? De apostel Paulus. Hij schrijft in de Romeinenbrief (lees dat maar eens: Romeinen 3:10-17): “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is (...), er is niemand die goed doet, zelfs niet één’.” En dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één, staat ook al twee keer in het Oude Testament: in Psalm 14:3 en in Psalm 53:4.

Maar, beste vriend(in), is dat voor Paulus en voor de Psalmdichters reden om te zeggen: Ik wil niet meer leven? Moet je eens lezen wat Paulus in zijn 2e Korinthebrief schrijft: “Ik kreeg slagen bovenmate, was heel vaak in gevangenissen, vaak in doodsgevaar, vijf keer heb ik veertig min één zweepslagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, enz.” (2 Korinthe 11:23-27). Was dat reden voor hem om te zeggen: Ik wil niet meer leven? Nee! Je zegt natuurlijk: ja, maar Paulus was een groot gelovige. Dat is waar. Kijk maar één hoofdstuk verder. Daar schrijft hij in vers 9 en 10 dat hoe meer hij van zichzelf zwak is, de kracht van Christus in hem komt wonen. Maar dat ging niet zomaar vanzelf, want in vers 8 schrijft hij dat hij de Heere daar driemaal (dat wil hier zeggen: véle malen) om gebeden heeft. Zou zoiets voor jou ook niet kunnen gelden? 

Ik kan ook iemand uit het Oude Testament noemen: David. Wat heeft die allemaal meegemaakt: koning Saul gooit met de speer naar hem om hem te doden, terwijl hij hem nota bene met zijn harp probeert te helpen. Zijn eigen zoon Absalom is, met een groot leger, in opstand tegen hem. In Psalm 27 zegt David zelfs: “Mijn vader en moeder hebben mij verlaten” (vers 10). David zou hetzelfde als jij kunnen zeggen: “Niemand blijkt te vertrouwen. Mensen gaan uiteindelijk altijd voor zichzelf.” Maar wat zegt hij in diezelfde psalm 27: “De Heere is mijn licht en mijn heil, en: De Heere is mijn levenskracht” (vers 1). En ik zou nog wel meer mensen kunnen noemen, zowel uit de Bijbel als uit de geschiedenis en van mensen die ik persoonlijk ontmoet heb.

Weet je wat ik tegen je zou willen zeggen? In de eerste plaats: Als je schrijft “Niemand blijkt te vertrouwen”, dan geldt dat (niet boos worden, hoor) ook van jou zelf en van mij. Ja toch? Als Paulus schrijft “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die goed doet, zelfs niet één”, dan geldt dat toch ook voor ons? Maar: dat is niet om nu te denken: dan is het leven voor iedereen hopeloos. Maar het is om te denken dat er toch Eén is (ja, met een hoofdletter) die goed is, namelijk Jezus. En wat heeft Jezus onder andere gezegd: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28). Die woorden gelden ook voor jou. Zet in gedachten een streep onder het woordje “allen” en keer je naar Hem toe en geloof in Hem. 
 
Ik voeg er nog een paar dingen aan toe. Heel  belangrijk. Echt!
 
1. Lees elke dag een psalm, te beginnen bij psalm 1. Als het een lange psalm is, doe je het in twee of meer keer. Niet te gauw lezen, maar rustig, en tijd nemen om er over na te denken. De ene psalm zal je, in jouw situatie, meer aanspreken dan de andere psalm, maar je zult lezen dat veel psalmdichters het ook heel moeilijk hadden, maar naar God gingen en bij Hem rust vonden. 

2. Zoek contact met een dominee of voorganger. Denk niet dat ze geen tijd voor je hebben, want zulke mensen zijn er om naar je problemen te luisteren en je de weg te wijzen.  

3. Je kunt, als je er niet goed uit komt, ook (eventueel via de huisarts) contact zoeken met stichting Eleos. Dat is een stichting die vanuit een bijbelse basis mensen zoals jij, op een goede en vertrouwde manier, wil helpen en op verschillende plaatsen in ons land hulp biedt. 
 
Beste vriend(in), bedenk vooral: Wat zou de Heere God tegen je zeggen? Wat zou Jezus tegen je zeggen? Bij Hem zijn vast geen hopeloze gevallen? Denk nog eens aan de woorden: “Kom naar Mij toe, allen...”, dus ook jij.

Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Veel sterkte, beste vriend(in). God zegene je.    

Ds. H. veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

suicide
6 reacties
Naturel
23-10-2017 / 14:31
Ik ben ook geschokt. .. briefschrijver is waarschijnlijk een jongere die zwaar door de mensen en het leven is teleurgesteld. Misschien depressief , misschien zelfs suïcidaal geworden.misschien een vertekend zelfbeeld of angststoornissen. Allemaal herkenbaar voor mij. Ik raad je aan om veel te bidden. Je staat er niet alleen voor. God is wél te vertrouwen. Verder kan een bezoek aan de huisarts je helpen, misschien door gesprekken of medicatie helpt het je om alles weer wat helder te zien.

Lieve briefschrijver..ik wens je Gods handen om je heen, je bent niet alleen
Flowergirl99
23-10-2017 / 14:57
Zoek hulp, vragensteller. Ga naar je huisarts, en die kan je doorverwijzen naar een andere hulppersoon. Er moet iets in je veranderen. Er is zoveel om voor te leven. Echt waar. Heel veel sterkte.
abcd
23-10-2017 / 17:21
Mooi antwoord.
Lees ook eens Filippenzen 2 en Markus 10:45.
Jezus is anders dan de mensen om je heen.
Vanille
23-10-2017 / 22:15
Niet meer willen leven... er zijn mensen die daar niets van begrijpen. Ik zeg dan altijd: wat fijn voor jou, wees er blij mee! Maar op het moment dat jij je zo voelt, is het voor jou zwaar. Het leven is vaak lijden. Neem jezelf serieus. Sta er bij stil dat het leven voor jou zwaar is om wat voor reden dan ook. Iets ter overweging: praat eens met iemand die weet hoe het is om niet meer te willen leven. Zij zullen in plaats van veel te zeggen er voor je zijn. En als je niemand weet, google dan eens op ervaringsdeskundige ggz. Forums of facebookgroepen kunnen ook heel steunend zijn om ervaringen te delen of alleen te lezen. Het is mijn ervaring dat de (ervarings)verhalen heel helpend kunnen zijn! Maar dat wil niet zeggen dat het jou ook zal steunen. Daarom zeg ik ook nadrukkelijk: ter overweging. Dan tot slot. Mensen blijven mensen en zijn vaak niet te vertrouwen. Toch ben ik een mens tegengekomen die mij weer heeft leren vertrouwen. Ook zij stelt weleens teleur, maar ze komt altijd terug. Ze is geen christen maar ze is voor mij een groot voorbeeld van hoe christenen zouden moeten zijn! Altijd een nieuw begin! Ik zie het contact met haar als een Godsgeschenk. Ik wilde ook heel lang niet meer leven. Soms nog wel eens niet. Toch heb ik weer perspectief en hoop. Ik ken jou niet. Ik weet niet wat je hebt meegemaakt. Daarom wens ik je toe dat je iemand mag ontmoeten, door God gezonden die jou toch tot steun zal zijn!
cross
25-10-2017 / 13:56
Beste vraagsteller,

Ik herken je vraag. En ik ben het eens met de reactie dat het verstandig is om hulp te zoeken.
Ik wil je ook een aanbod doen: Je mag mijn emailadres opvragen bij refoweb en mailen als je dat wilt. Ik hoop dat ik je daarmee kan helpen door naar je te luisteren. Het kan al helpen als je je verhaal kunt doen. Misschien vind je het moeilijk om te praten/schrijven, maar we kunnen het wel proberen toch? Ik zal je dan ook iets van mijn achtergrond vertellen zodat je weet dat ik de paar zinnen die je schrijft herken. Maar ook dat er genezing mogelijk is. Dat God zelfs al die slechte ervaringen op een goede manier gebruiken kan. Ik zou zelfs zeggen: dat wil Hij. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we het daar even niet over moeten hebben.
Overigens heb ik maar één doel: jou helpen waar ik kan. Ik hoop dat het jouw ervaring wordt dat ik niet voor mezelf ga, maar voor de Heere. Vanuit Zijn liefde hoop ik jou te kunnen helpen.

Ik hoop dat je moed en kracht zult vinden. Lukt het je/durf je het om te mailen (ondanks alle moeilijke ervaringen)? Overigens heel goed dat je je vraag hebt gesteld.

Voor het geval je het belangrijk vindt te weten: ik ben een man. Als je liever met een vrouw mailt kan ik mijn vrouw vragen. ;-) Ik ben geen psycholoog of psychiater, maar heb er helaas wel veel ervaring mee. Zo ook mijn vrouw.
Spiderman
28-10-2017 / 13:48
de belangrijkste relatie in je leven is die met God; dat is een levende relatie : je kunt tot God bidden maar hij ziet je altijd en wees gerust hij beloont je ook NU voor je daden en hij kent je hart dus kent ook je noden ; geef het niet op .
Zie zijn hand:
doe de dingen op Gods manier : het schenkt meer vreugde te geven dan te ontvangen; Gods weg is liefde !
Mensen kunnen teleurstellen maar je hebt ook vast wel eens iemand teleurgesteld : soms zijn je verwachtingen niet realistisch : we zijn allemaal onvolmaakt.
Lees in de bijbel want daar lees je Gods gedachten ook over en voor jou.
Maar God houdt van jou maar ook hiervan dat je jezelf verandert indien nodig.
Heb niet al te hoge verwachtingen van anderen dan wordt je niet teleurgesteld
bid zonder ophouden ; leef biddend en je zult Gods aanwezigheid voelen .Kijk maar eens wat hij regelmatig voor je doet : hij laat het regenen en de zon opgaan en snachts kun je naar de sterren kijken : eet voldoende gezonde voeding : verwen jezelf want God wil dat het jou goed gaat .
Bid om Gods leiding en hulp.

Terug in de tijd

Eigenlijk al vanaf het begin van onze relatie heb ik problemen met mijn man. Op mijn verzoek, na heel lang aandringen, i...
5 reacties
21-10-2013
Een goede vriendin van mij (17) heeft een relatie met een jongen/man van 34 jaar. Zij komt uit de Ger. Gem. en hij uit d...
geen reacties
21-10-2013
Ik ben een jongen van 19 jaar. Al jaren lang tob ik met grote onzekerheid. Met mijn karakter ben ik tevreden, maar met m...
6 reacties
21-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering