Gerechtvaardigd uit/door het geloof

Ds. M.W. Muilwijk / 1 reactie

01-03-2024, 09:35

Vraag

In Romeinen 3:30 spreekt Paulus over de rechtvaardiging door het geloof. Echter maakt hij hier een verschil. Niet alleen de Nederlandse vertalingen geven dit verschil weer, maar het Grieks ook. De joden worden gerechtvaardigd uit het geloof (ἐκ πίστεως) en onbesneden worden gerechtvaardigd door het geloof (διὰ τῆς πίστεως). Waar komt dit verschil vandaan en heeft dit ook een theologische betekenis?


Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Bedankt voor je vraag. Ik heb er even onderzoek naar gedaan. Alle commentaren die ik heb gelezen stellen dat het een retorisch en stilistisch verschil is en dat Paulus uiteindelijk hetzelfde bedoelt. Ik vind Calvijn een gevatte opmerking maken die zegt dat Paulus varieert in zijn uitdrukking om de Joden te bespotten. Zij willen onderscheid maken tussen Joden en heiden en zo doet Paulus het schijnbaar ook in de wijze van rechtvaardiging uit of door het geloof. Maar er is dus geen theologisch verschil.

Wel valt het mij op dat de gebezigde uitdrukking ἐκ πίστεως veel voorkomt in Romeinen en Galaten. Dit zijn juist de brieven waarin Paulus duidelijk maakt dat Joden niet vanuit (ἐκ) de wet moeten denken, maar vanuit het geloof. Niet de wet die de mens schuldig stelt, maar het geloof, waarin genade wordt aangeboden, is het uitgangspunt van het (nieuwe) leven met de Heere en de vervulling van al Zijn beloften. Mogelijk dat hier een reden zit dat Paulus in Romeinen en Galaten meer dan in andere brieven de uitdrukking  gebruikt en dan ook opvallend vaak voor de Joden of de Joden-christenen die toch weer vanuit de wet gingen denken.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Dit artikel is beantwoord door

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
143 artikelen
Ds. M.W. Muilwijk

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
jaop
01-03-2024 / 11:06
De theoloog Louis Berkhof zegt:
„The preposition 'dia' stresses the fact that faith is the instrument by which we appropriate Christ and His righteousness. The preposition 'ek' indicates that faith logically precedes our personal justification, so that this, as it were, originates in faith."
Oftewel: 'dia' wijst op het instrument waarmee de door Christus verworven rechtvaardigheid geëigend wordt. 'Ek' wijst op het geloof als bron van de rechtvaardigheid.
Waarom dan het verschil met de heidenen? Mogelijk: de heidenen zijn nooit 'in' de wet geweest, en grijpen vanuit de dood met het geloof naar de geschonken gerechtigheid.
De Joden hebben een andere positie, ze zijn 'in de wet', apart gezet. Maar ze moeten leren dat dit geen bron van rechtvaardiging is, zoals ze mogelijk denken (Romeinen 9,10). Ze moeten leren dat ze – net als Abraham dat werd in onbesneden staat, Rom. 4), buiten de wet, zonder de wet, gerechtvaardigd moeten worden (van)uit het geloof.
In dit geval hoeft het dus niet per se ironisch bedoeld te zijn, zoals Calvijn stelt.

Terug in de tijd

Mijn relatie is stuk gegaan om verschillende redenen. Qua verstand kon het niet meer en is het onmogelijk om de relatie voor te zetten, terwijl het gevoel nog wel van beide kanten aanwezig is. Nu is m...
Geen reacties
29-02-2016
Ik ben een man van begin 30 en heb nog nooit een relatie gehad. Wel eens contact met vrouwen gehad, maar dat liep op niets uit. Hoe kan ik nu het verschil merken/weten of ik een vrouw als maatje of ee...
2 reacties
29-02-2016
Onze zoon van 19 jaar is dikwijls zo moeilijk. Als we bijvoorbeeld aan tafel zitten zegt hij helemaal niets of als hij iets zegt is het meestal erg negatief. Dit bederft de sfeer. Nu weet ik dat hij o...
Geen reacties
29-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering