De engel van de gemeente

ds. D.M. Elsman / geen reacties

24-02-2021, 16:06

Vraag

Wie wordt er bedoeld -als er in de brieven naar bijvoorbeeld Smyrna is geschreven- met de engel der gemeente?

Antwoord

Mooie vraag! In Openbaring hoofdstuk 1 lezen we dat Johannes “in de geest” Iemand zag Die op de Zoon des mensen leek, te midden van de zeven kandelaren met in Zijn rechterhand zeven sterren. In Openbaring 1 vers 20 volgt daarvan de verklaring: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Wie worden er bedoeld met de engelen? 
 
Het Griekse woord “aggelos” betekent “boodschapper, gezant”. Wij denken bij het woord engel in eerste instantie aan een boodschapper uit de hemel. Die betekenis heeft het ook steeds in het boek Openbaring. Maar het woord kan ook gebruikt worden voor een menselijke boodschapper van God. Denk bijvoorbeeld aan Mattheüs 11: 10 waar de Heere Jezus over Johannes de Doper zegt dat hij de engel is die in Maleachi 3:1 is aangekondigd: “Zie, ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” 
 
Uit het tekstverband kunnen we niet opmaken of met engel der gemeente een hemelse of een menselijke boodschapper wordt bedoeld. Duidelijk is wel dat het gaat om een vertegenwoordiger van Christus. In het geval van een menselijke boodschapper kunnen we dan denken aan een ambtsdrager/voorganger die geestelijk leiding geeft. 
 
Misschien is het juist wel goed dat we het niet precies weten, want de aandacht moet niet uitgaan naar de engelen maar naar de Heere van de engelen. Het gaat om Hem Die regeert en alle macht heeft. Die wandelt te midden van de zeven kandelaren. Die de zeven sterren in Zijn rechterhand heeft; de rechterhand is de hand van macht en heerschappij, waarmee duidelijk is dat de engelen aan Zijn macht en zorg zijn toevertrouwd.  
 
Engelen zijn slechts gezanten van de Koning. En gezanten van de Koning hebben slechts één roeping en oogmerk – met de woorden van 2 Korinthe 5:20: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” 
 
Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

engelen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vraag me af hoe het kan dat ik altijd een hongergevoel heb. Ik ben niet meer in de groei, maar toch kan ik altijd wel...
1 reactie
24-02-2014
Beste Ds. D. Breure. Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik wilde toch nog wat tegen u zeggen. Het laatste deel van uw ant...
geen reacties
24-02-2009
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen twee soorten ‘vrezen’. De ene variant heeft meer de betekenis van eerbied, de an...
1 reactie
24-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering