(...) Waarom spreken zij er niet over dat God boos op ons is en wij niet dat Jez...

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

22-02-2006, 00:00

Vraag

Vandaag las ik in een kinderdagboek dat de Heere God boos op ons is. Terwijl ik in Johannes 3:16 en 1 Joh. 4:10 lees dat God van ons houdt. Kunt u dit verklaren en waar staat dit in het NT? Bij de evangelische benaderingen hoor ik vaak niks over dat de Heere boos op ons is, alleen dat Hij van ons houdt en onze vriend wil zijn... Kunt u ook over dit laatste iets zeggen en liefst met teksten vanuit de bijbel. Waarom spreken zij er niet over dat God boos op ons is en wij niet dat Jezus onze vriend wil zijn? En dat Hij ons lief heeft?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Ik zal je vraag die eigenlijk verschillende vragen omvat achtereenvolgens proberen te beantwoorden. Als op eenvoudige wijze in een kinderdagboek gezegd wordt dat de Heere God boos op ons is verwijs ik naar Genesis 3. De zondeval heeft als uiteindelijk gevolg de dood. Slang, vrouw en man krijgen ieder een bijzondere straf. Je zou het zo kunnen zeggen dat de Heere toornt over allen die in ongeloof en zonde voortleven en met Paulus in Romeinen zeggen we dat de bezoldiging van (het loon op) de zonde de dood is. Of met de Heere Jezus in het evangelie van Johannes dat wie niet gelooft al veroordeeld is (3: 18). De heiligheid van God en Zijn toorn over de zonde is een veel voorkomende gedachte in de bijbel.

Daarnaast is er de openbaring van God in de sluiting van het verbond met Abraham, die de vader van de gelovigen genoemd wordt. Zelfs zo dat God belooft dat in Abraham alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Het is Zijn liefde die in Johannes 3:16 vervuld wordt bij de komst van Zijn Zoon, de Heere Jezus. 2 Petrus 3 zegt dat God niet wil dat er enige mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. In Zijn lankmoedigheid, Zijn geduld, wacht Hij met de voltrekking van het definitieve oordeel over de aarde.

Je komt met het overwegen van bovenstaande gedachten tot een wonderlijke conclusie. Namelijk dat God meer en anders is dan wij kunnen bevatten. Hij heeft, tegelijkertijd een aantal eigenschappen die wij niet onder een en dezelfde noemer kunnen brengen. Ik noem er enkele: Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, geduldig, rechtvaardig, heilig, barmhartig, genadig enz. In de praktijk van het kerkelijk leven zie je daaruit verschillende stromingen ontstaan. De ene legt meer nadruk op die groep, de andere op een andere groep eigenschappen van God. Jezus kijkt in Markus 3: 6 met toorn rond, ziet in Markus 6:34 de schare met ontferming bewogen aan omdat zij zijn als schapen die geen herder hebben en noemt Zijn discipelen in Johannes 15:15 vrienden.

Je laatste vraag is erg zwart-wit gesteld. Ook evangelischen kennen ernst. Toegegeven: vaak minder of nauwelijks benadrukt. "Bij ons" ligt dat soms net andersom. Maar kijk dan eens wat breder dan je eigen gemeente. Dan kom je meer nuances tegen. Mijn laatste opmerking is dat verschillende stromingen elkaar kunnen aanvullen en dat het een dominee of voorganger siert wanneer hij erkent beperkingen te hebben in de verkondiging. Een dominee spreekt het laatste woord niet. Dat doet alleen de Heere God.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben er achter gekomen dat mijn zwagertje (13 jaar) de meest verschrikkelijke muziek luistert (hardstyle, pop en weet ...
1 reactie
22-02-2013
Mijn kerkelijke achtergrond is PKN en die van mijn vriend ook. Ik ben op zoek naar een (week)boek over geloven (en evt. ...
2 reacties
22-02-2010
Ik zit ergens mee. Een familielid heeft ons gezin al jarenlang veel onrust bezorgd en doet dat nog steeds. De problemen ...
1 reactie
23-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering