Gelijkenis van verloren zoon en uitverkiezing

Ds. C.G. Vreugdenhil / Geen reacties

17-11-2023, 11:57

Vraag

Beste dominee Vreugdenhil. Ik las pas uw prekenserie over de verloren zoon (een vader had twee zonen). Graag wil ik allereerst opmerken dat ik deze zeer toegankelijk geschreven vind en blij ben met de achtergrondinformatie wat betreft culturele gewoonten uit de tijd. Dat geeft een diepere betekenis aan het verhaal. Wat mij hierin opviel was de ruime nodiging om tot God te komen. U schetst hier een God die vol liefde op mij wacht en niets liever wil dan dat ik naar Hem toe ga. Maar ook een God die hierin afwachtend is. Hij wacht (op de jongste zoon) en nodigt uit (de oudste zoon) maar dwingt niet. Hij wil vrijwillig gediend worden.

Hoe moet ik dit zien in het licht van de uitverkiezing? Wij (Gereformeerde Gemeenten) leren dat het God is die bekering geeft en dat Hij deze bekering geeft aan degene die Hij uitverkoren heeft. In uw prekenserie lijkt het erop dat God de mogelijkheid heeft gegeven, maar dat het alsnog mijn keuze is om deze reddingsboei te grijpen. Dat lijkt in lijn met wat ik lees in de Bijbel. Psalm 95: "Zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat u leiden." Openbaring: "Indien iemand Mijn stem hoort én de deur opendoet..." Het schetst een beeld dat God trekt en roept en dat wij de keuze hebben om te luisteren of ons te verharden. In het leven van Saul zie je bijvoorbeeld dat Saul zich verhardde. Hoe moet ik de theorie achter de uitverkiezing precies zien en hoe past deze prekenserie daarin?

ADVERTORIAL

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Antwoord

Beste jongere,

Je hebt goed begrepen dat de gelijkenis van de verloren zoon een oproep is om tot God te gaan, hoe slecht je ook bent.

Je haalt ook zelf teksten uit de Bijbel  aan waaruit blijkt dat wij ten volle verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken, ook met betrekking tot het dienen van de Heere. Hoe je nu ineens op de uitverkiezing komt, is voor mij een raadsel. Waar blijkt dat in de gelijkenis? Jezus bedoelt juist te zeggen dat het aanbod van Zijn genade onvoorwaardelijk is. De oudste zoon wilde niet komen en bleef dus om eigen schuld buiten het feest.

Ik denk dat je niet met allerlei dogmatisch geschut moet komen om het evangelie te beschieten. Jezus rept daar niet over in de gelijkenis. De uitverkiezing is niet bedoeld om mensen tegen te houden zich aan Christus over te geven. Het is bedoeld om Gods kinderen te vertroosten in hun strijd tegen de afval van het geloof. Ze zullen volharden, want God heeft ze van eeuwigheid liefgehad.

Je moet de geschiedenissen en gelijkenissen in de Bijbel wel in hun verband lezen. De uitverkiezing is hier geen punt om erbij te betrekken. De verkiezing is geen muur maar een poort. Ik heb een boekje geschreven over hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels. Dat gaat over de verkiezing. Als je dat zou lezen, vallen je bezwaren weg. Doe nu maar gewoon wat Jezus wil zeggen met deze gelijkenis. Als je in de zonde leeft, moet je zo snel mogelijk terug naar God die onze zonden vergeeft. Als je je beeld getekend ziet in de oudste zoon moet je je eigendunk en verdiensten overwinnen en belijden aan God. Daarmee ga je naar binnen in de feestzaal. Misschien kun jij beter helemaal niet meer aan de verkiezing denken omdat de duivel je daar een verkeerd beeld van geeft. Sterkte ermee, want het blijft wel een hele worsteling.

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

gelijkenis
Geen reacties

Terug in de tijd

Vraag: Je hoort steeds meer over de Mexicaanse griep. Zo hoorde ik dat er in november de eerste inentingen plaats zullen vinden. Is het aan te raden om hieraan deel te nemen omdat in de media veel teg...
11 reacties
17-11-2009
Is het kerkrechtelijk mogelijk dat een predikant in verschillende kerken (kerkverbanden) preekbevoegdheid heeft? Om preekbevoegdheid te hebben, dient men toch in ieder geval lid te zijn van de betreff...
Geen reacties
17-11-2006
Voor school ben ik op zoek naar de waarden en normen waar jullie belang aan hechten binnen jullie geloof. Dus wat doen julie wel en wat niet, wat 'mogen' jullie wel/niet en wat doen jullie anders dan ...
Geen reacties
17-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering