Psalmen gezongen door Heere Jezus

Ds. M.F. van Binnendijk / 11 reacties

15-09-2023, 15:57

Vraag

Soms zeggen mensen wel eens: de psalmen werden ook gezongen door de Heere Jezus. Alleen dat kan toch niet, want toen waren de psalmen er toch nog niet? Of begrijp ik deze zin  verkeerd?

ADVERTORIAL

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober

Familiedagen 2023 in Evenementenhal Gorinchem belooft een geweldige ervaring te worden voor gezinnen in de herfstvakantie. We hebben een indrukwekkend programma samengesteld, vol met leuke en educatieve activiteiten voor alle leeftijden.

Meer informatie...

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober

Antwoord

Beste vraagsteller, je vraag verbaast mij toch wel enigszins, als ik het mild mag uitdrukken. Dat begrijp je inderdaad verkeerd. Wellicht dacht je dat Calvijn ze geschreven heeft? Of Maarten Luther? Huldrich Zwingli? Martin Bucer? Datheen? Géén van alle! Kom op!
 
De Psalmen zijn geschreven lang vóór hun tijd, dat wil zeggen: in de tijd van het Oude Testament. En ook dat is zelfs nog lang vóór de geboorte van de Heere Jezus. 

De Psalmen zijn over een langere periode geschreven, gedicht en gezongen door mensen als David, Mozes, Ethan, Heman, Korach en vele anderen, met en zonder naam. Of ze werden gewoon op naam gezet van een bekend iemand (even terzijde: het Hebreeuwse "LeDawid", doorgaans vertaald met "van David" betekent zeker niet altijd dat David zélf de dichter was van die Psalm. Het bijvoegsel "le" heeft namelijk verschillende nuances en kan evenzeer vertaald worden met "voor David" geschreven, of "aan David" opgedragen). 

De Psalmen kregen echter hun uiteindelijke vorm in de tijd van de Tweede Tempel, tussen 500 en 300 voor Christus. Je leest het goed: vóór (de geboorte van) Christus. Wanneer wij in Mattheüs 26:30 lezen dat Jezus de lofzang zong, dan doet Hij dat in de traditie van geheel Israël. De lofzang, dat is Psalm 113 tot en met 118, waarin Gods' weg met Israël, maar ook met de Grote Zoon van Israël door de geschiedenis heen en onder Gods goede trouw wordt bezongen.

Ja, Jezus zong de Psalmen! Maar let wel. Dat deed Hij in het Aramees en Hij zong op voor de meesten van ons onbekende melodie (ik zou je bijvoorbeeld Psalm 118 in het Hebreeuws en op de oorspronkelijke melodie kunnen voorzingen, wat even heel iets anders klinkt dan stoer in G grote terts galmend uithalen).
 
Binnen de reformatorische en hervormd-gereformeerde gezindte, voor zover niet door een band en Opwekking verdreven, zingen wij doorgaans op de melodieën bij de berij­mingen die in Genève zijn ontstaan en gecomponeerd door mensen als Louis Bourgeois, Guil­laume Franc en Maître Pierre. Zij schreven die stoere Geneefse melodieën, waar Jan Pieterszoon Sweelinck dankbaar en veelvuldig gebruik van maakte voor zijn vele Psalmzettingen. 
 
Terug naar je vraag. Ja, Jezus zong de Psalmen! En... Hij zong ze in Zijn leven, lijden en sterven helemaal uit. God lof! Wanneer dan de Heere Jezus Zelf al Psalmen zingt, zullen wij Hem dan niet navolgen? 

Ik denk daarbij aan wat Wilhelmus á Brakel schrijft in zijn boek De Redelijke Godsdienst, waar hij vijf redenen noemt om als christen te zingen: 

1. Het is Gods bevel is: “Zingt de HEERE! Psalmzingt!”
2. Het is schepselen ingeschapen om te zingen 
3. De engelen zingen eveneens. Zingen is engelenwerk: Uw wil geschiede in de hemel, waar de engelen zingen, alzo ook op aarde. 
4. Het behaagt God, want Hij troont op de lofzangen Israëls.
5. En vooral: omdat het jezelf en anderen tot zegen is en het geloof oefent en versterkt.
 
Mijn oma uit Amersfoort zong en neuriede altijd Psalmen, hardop. Dat deed ze tijdig en ontijdig. Dat deed ze op zondag in de Joriskerk en dat deed ze door de week als ze in de keuken koffiezette. Het zijn indrukken die je als kind nooit meer vergeet...
 
Ds. M. F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

Psalmen
11 reacties
BDWB
15-09-2023 / 16:14
waarom zoveel haat tegen andere liederen dan psalmen, en haar tegen andere instrumenten dat een orgel, er zijn zoveel mooie worship songs met teksten rechtstreeks uit de bijbel die God alle eer brengen die Hem toekomt! als ik eerlijk ben snapte ik toen ik nog in een “refo” kerk zat totaal niets van de oud Hollandse teksten die er op hele noten zonder enige vreugde gezongen werd, in de bijbel staat zelfs dat er werd gedanst op de psalmen!
Samanthi
15-09-2023 / 17:07
De Heere Jezus heeft geen opent uwe mond gezongen

Ook geen
De HEER toch slaat der mensen wegen gâ,
En wendt alom het oog van Zijn genâ,
Op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden;
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.

De Psalmen waren 1 onvertaald en 2 onberijmd,

Jezus zong de lofzang, de liederen Hammaälôth tijdens de paasmaaltijd.
Samanthi
15-09-2023 / 17:46
Ps ik denk dat de vragensteller de berijming 1773 bedoeld.
tulp
16-09-2023 / 15:45
@BDWB Huh? Haat? 'Zoveel haat' zelfs?
Waar haal je dat uit? Haat is een sterke emotie, het is dus een groot woord wat je gebruikt, en ik vind dat zelf niet terug in het antwoord.
Zv70
16-09-2023 / 16:24
@tulp Ik denk dat BDWD hier het bijbelse 'haten' gebruikt.
tulp
16-09-2023 / 17:42
@Zv70: dank je wel. Ik heb wat gegoogled maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik dat Bijbelse haten moet begrijpen in dit verband. Kun je me dat uitleggen?
Doeterniettoe
17-09-2023 / 21:17
Jezus zong de lofzang. Het hallel. Psalm 113 - 118
Jesaja40
18-09-2023 / 14:21
Ooit wel eens gehoord van de opgangsfeesten? De drie grote feesten waarop de kinderen van Israël op weg gingen naar het heiligdom. Voorheen naar Silo, daarna naar Jeruzalem. Van alle kanten kwamen stromen mensen op gang.

Voor het merendeel onder mijn volksgenoten duurde de reis ongeveer 3 dagen. In de zon lopend op weg met hun offergaven naar het heiligdom.

Het was een uiterst geriefelijke reis en velen onder ons sliepen in de buitenlucht en koelte van de nacht in een 1000 sterrenhotel. Rond 6 uur in de ochtend als het daglicht was aangebroken een kort ontbijt en verder reizen. Dat was geen groepsreisje te noemen. Vele honderdduizenden trokken op naar Jeruzalem. Daar in de openlucht werd luid en duidelijk de opgangspsalmen gezongen. In de bergen van Judea kon je ze al horen. Dat is een indrukwekkende reis geweest die ook de vreemdeling moet hebben verbaasd.

Het geeft ons ook een hele goede verklaring waarom de 12 jarige Yeshua even drie dagen onvindbaar was voor zijn ouders. In de grote massa reisden zij heen naar Jeruzalem. In diezelfde grote massa reisden zij terug naar Nazareth. En ja, in die dagen wist de bezettende macht daar een financieel slaatje uit te slaan.
Janjan
19-09-2023 / 16:12
Ik kan de vraag wel begrijpen, het betreurt me dan ook dat iemand die nieuwsgierig is over Gods woord op deze manier een trap krijgt. (Ik doel op het eerste stukje)
Davinci83
19-09-2023 / 18:55
@jesaja40. "1000sterrenhotel" haha goeie
Samanthi
19-09-2023 / 19:18
@ janjan
Dat vind ik ook, misschien is het een jongere of een kind die het vraagt.
De toon is niet aardig
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

In de psalmen hebben de schrijvers het heel vaak over de vijanden die hen omringen. Nu heb ik geen aardse maar wel veel geestelijke vijanden, zonden die mij omringen. Mag je die psalmen ook hierop toe...
Geen reacties
15-09-2021
Pas vroeg mijn vriendin aan mij: “Wat wil jij later worden? En wat wil je betekenen voor de wereld?” Eerst keek ik haar een beetje vreemd aan want ik snapte haar vraag niet. Ik zei: “Nou ik zou graag ...
Geen reacties
15-09-2016
Ik heb een paar vragen over seksualiteit. Ik verlang heel erg naar seks, maar aangezien het nog wel een aantal jaren gaat duren voordat mijn vriend en ik kunnen trouwen, duurt het nog lang voordat wij...
Geen reacties
15-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering