Voor Ds. Simons. De psalmen staan vol met uitroepen van blijdschap (...) Wat is ...

Ds. A. Simons / geen reacties

15-09-2008, 00:00

Vraag

Voor Ds. Simons. De psalmen staan vol met uitroepen van blijdschap. Ook de Heere Jezus spreekt hier over:  Joh 16:24, “Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.” Wat is volgens de Bijbel de rol van blijdschap in het geloofsleven?


Antwoord

In de eerste plaats is blijdschap een vrucht van de Geest. In het overbekend gedeelte van de Galatenbrief zegt Paulus; de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Gal. 5:22).

In de tweede plaats heeft de mate van blijdschap ook te maken met de mate van kennis in de Heere Jezus. (Joh. 16:24). Gods kinderen leren in heiligmaking om op te wassen in de kennis van Hem. Hoe meer geworteld in Hem hoe meer verwondering, blijdschap in Hem, door het geloof. De Heere Jezus zegt in de bovenstaande tekst dat zijn discipelen in hun gebedsleven niet zo klaar en helder hebben gebeden in de Naam van Hem. De kennis naar Zijn persoon is ook vandaag in het leven van Gods kinderen onderworpen aan opwas. Geoefend en verdiept worden in de kennis van de Heere Jezus heeft ook gevolgen voor de blijdschap die ze mogen ervaren in Hem.

In derde plaats gaat de blijdschap in het geloof vaak op en neer. Niet altijd ligt dezelfde vrucht van het Geest boven. Het leven van Gods kind is een strijdend leven. Ook benauwdheid en droefenis kunnen soms zo de overhand hebben in het leven des geloofs. Toch verlangt hetgeen wat uit God geboren is naar die blijdschap in Hem. Blijdschap in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest. Deze blijdschap is een andere blijdschap dan de wereld kent. De blijdschap in God is een blijdschap waar de dichter van zegt: “Gij hebt mij meer vreugde gegeven dan andere smaken in de tijd”.

Ik wens u van harte die blijdschap toe. Een blijdschap die alleen te vinden is in en door Christus Jezus de Heere. Een blijdschap die er zelfs kan zijn als de omstandigheden tegen zijn (Hebr. 10:34/1 Thes. 1:6/2 Kor. 7:4/2 Kor. 8:2). Of nog sterker; die er juist is wanneer alles afbreekt. Lees bovengenoemde plaatsen.

Romeinen 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest.

Vr. gr. Ds. A. Simons, Vinkeveen.

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Is de website Bijbelaantekeningen.nl betrouwbaar? Is er iemand van de deskundigen bekend mee?
geen reacties
16-09-2021
Waarom wordt Jezus in Johannes 1:1 “het Woord” en niet “de Woorden” genoemd?
2 reacties
15-09-2017
Ik ben 21 jaar, woon nog bij mijn ouders en zit in het derde jaar van mijn (vier jaar-durende) studie. Ik heb sinds een ...
11 reacties
15-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering