Jij daar!-avonden

Redactie Refoweb / 29 reacties

15-09-2012, 09:03

Vraag

De Jij daar!-avonden zijn avonden waarop veel refojongeren komen. Ook spreken daar Ger. Gem.-dominees. Mijns inziens zijn dit waardevolle avonden. Ik ben lid van de Ger. Gem. en gisteren waarschuwde de dominee voor deze avonden. Hij vond dat er teveel vreugde was en dat er te makkelijk gezegd wordt dat je bekeerd bent/wordt. Ik hoor wel vaker van mensen dat zij tegen deze avonden zijn omdat het allemaal te makkelijk voorgespiegeld wordt. Er wordt te weinig gesproken over de zonde en de berouw die je daarvan moet hebben, iets wat toch echt vooraf gaat aan de bekering... Toch vinden zij dat dat vaak vergeten wordt. Ik vind het verwarrend dat de ene Ger. Gem.-dominee op zo'n avond spreekt en een andere dominee voor deze avonden waarschuwt en zou graag willen weten: wat is waar? En kan ik achter zulke avonden staan of kan ik er beter wegblijven? Hoe moet ik mijn keuze gaan maken hierin?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vraagsteller,

Inderdaad, wat een verwarring. Zo nemen we elkaar de maat in reformatorisch Nederland. De ene dominee vindt dat de andere dominee van dezelfde kerk niet genoeg spreekt over zondekennis en berouw (of andersom) en teveel (of te weinig) de vreugde in Christus benadrukt. Laten we Gods Woord als uitgangspunt nemen en niet de leer van een kerk of de mening van een dominee. Ga maar eens met je geopende Bijbel bij een lezing van Jij daar! zitten. Dat kan zelfs in je huiskamer, omdat de avonden ook worden uitgezonden via de RO. Doe als de gemeente van Berea en onderzoek of wat er gezegd wordt tijdens zo'n avond, in de lijn is met Gods Woord. Maar doe datzelfde ook met de uitspraken en preken van je eigen dominee. Gods Woord is immers onze leidraad. Niets meer en niets minder.

Dan nog wat. Als we hier op aarde weigeren om God de lof en eer te geven die Hem toekomt, wat hebben we dan in de hemel te zoeken?

Zie onderstaande urls:

Redactie Vragenrubriek

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17769

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/9662

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/9603

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/16571

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

jijdaar
29 reacties
Janne
15-09-2012 / 09:48
Ik begrijp goed wat je bedoelt, het kan verwarrend zijn! Jouw vraag komt mij heel bekend voor.

Persoonlijk kies ik voor de optie lezen in je Bijbel waar zeker wel van zonde- en ellendekennis voorafgaand aan bekering gesproken wordt. Maar daarbij zeker ook op de adviezen in de Saambinder en van onze predikant: wegblijven daar. Ik weet 100% zeker dat onze predikant (ger.gem) zich zeer verantwoordelijk voelt voor de zielen in zijn gemeente. Dan is de keus niet moeilijk meer (tenminste.... dat vond ik).

Bij twijfel niet doen, maar dat is mijn mening.
MUS
15-09-2012 / 10:18
Op elk interkerkelijk intitiatief krijg je vanuit diverse kanten kritiek, voor- en tegenstanders. Als je je laat leiden door meningen van anderen (inclusief dominees) zul je altijd heen en weer geslingerd worden.
Neem een eigen standpunt in, afhankelijk van de Bijbel en onafhankelijk van wat mensen zeggen, maar blijf altijd alert, ook wat er op JIJ DAAR avonden wordt gezegd.
vlokje
15-09-2012 / 20:59
Wat hebben we dan in de hemel te zoeken???
Als God ons er inlaat, wie zal ons er dan uithouden?
Puur bijbels zijn valt nog niet zo mee. Er staat vele keren: Gods goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Speculeren op mensen die de hemel misschien niet zullen mogen binnengaan heeft wat weg van op God vooruit lopen.
Ilona91
16-09-2012 / 18:13
Ik kan me de verwarring heel goed voorstellen, maar toch kan ik me ergeren aan het commentaar wat gegeven wordt op de (naar mijn mening) leerzame en waardevolle avonden voor christen-jongeren. Ik haal er zelf veel voldoening uit en dat terwijl ik het ook niet áltijd óveral mee eens kan zijn.
Ik erger me aan predikanten die hun oordeel zo snel klaar hebben over deze avonden en er totaal geen goed woord over kunnen spreken.
Er wordt vaak gezegd dat er op de Jij-daar! avonden verteld wordt dat bekering heel makkelijk gaat en dat er op deze avonden niet wordt gesproken over zondekennis. Naar mijn mening wordt er op deze avonden zeker wel gesproken over zondekennis en bekering. Is het niet zo dat wij mensen vaak gewoon veel te moeilijk denken? We kunnen blijven hangen in de zondekennis, maar dat is niet hoe God het bedoelt heeft. Ik ben er ook zeker van overtuigd dat niet zomaar iedereen bekeerd is en ik weet ook dat hier zondekennis aan vooraf gaat. Toch is het jammer om een groot deel van ons leven hier in te blijven hangen. We mogen genieten van alles wat God ons geeft en Hem daarbij danken en lofprijzen, juist op avonden zoals deze.
God heeft álles voor ons gedaan, Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven voor zondaren als wij. Ons wacht één opdracht: onze zonden belijden, Hem geloven en Hem navolgen.
Naar mijn mening moeten alle mensen die een oordeel klaar hebben over deze avond met betere argumenten komen. En als het enige argument is dat er op deze avonden niet genoeg gesproken wordt over zonde- en ellendekennis, dan raad ik aan om eens in gesprek te gaan met de vrijwilligers van deze avonden. Zij zijn zeker bereid om met u in gesprek te gaan.

Vraagsteller, succes met het maken van je keuze!
sydneylover
17-09-2012 / 09:10
Beste vraagsteller,

Ik ben als veertiger waarschijnlijk iets ouder dan jij, maar neem van mij aan: dat was in mijn tienerjaren niets anders. Leg dit soort uitspraken van dominees maar eens uit een een vriend/kennis/buurman die onkerkelijk is. Ik word er in ieder geval heel verdrietig van.
Vergeet niet dat heel veel mensen met een negatieve mening over dit soort avonden er zelf nooit geweest zijn maar iemand anders nawauwelen.

Het komt regelmatig voor dat een dominee min of meer gedwongen door zijn eigen kerkenraad op de kansel uitspraken doet waar hij diep in zijn hart zelf ook niet achter staat. Ik kan je er meerdere voorbeelden van geven.

Kortom: lees de Bijbel, doe net als de mensen van Berea (al eerder opgemerkt) en laat je niet weerhouden om het Ora et Labora in praktijk te brengen!
dkw
17-09-2012 / 16:32
@Janne,

Je zegt iets interessants, namelijk dat er in de bijbel gesproken word over zondekennis voorafgaand aan de bekering, ik ben benieuwd waar je dat vind en hoe je dat bedoeld?
Je bedoeld toch niet dat er voorwaarden zijn verbonden aan de genadeweg, of dat er een tolhuisje aan het begin staat die iedereen controleert of er wel zonde/ellende kennis aanwezig is?
manita1986
17-09-2012 / 17:37
Ik herken er heel veel in.Ben afgelopen vrijdagavond voor het eerst naar een polderpraise concert geweest.
Hoe wel ik dat helemaal niet gewoon ben was ik toch ook wel nieuwsgierig naar hoe deze mensen het geloof beleefden, en het heeft best wel indruk op mij gemaakt hoe deze muzikanten/zangers hun geloof beleden.
Maar ik voel me er niet thuis qua muziekstijl en ook wel over hoe je eigenlijk word 'opgezweept'door de muziek.

Het geloof is iets om elke dag mee bezig te zijn dat kun je niet naast je neer leggen.
En dan moet ik denken aan wat gisteren een ds bij ons in zijn preek vertelde:
Het geloof is net als bij een tandarts eerst moet er geboord worden totdat al het vuil (zonden) er uit is en dan moet het gevuld worden met de Geest Gods.

Ik hoop voor iedereen dat ik een antwoord/mening heb kunnen geven.
Daniel
17-09-2012 / 17:57
ik ben het wel eens met de dominee's die een afkeer hebben van 'jijdaar'. Het is een groep jongeren die er netjes uitzien, zich keurig gedragen, maar ze hebben niet de gewenste liefde voor God.
Mag ik dat zeggen..., ja dat mag ik zeggen.
God en de bijbel is geen reden voor een leuk avondje, het gaat om onze zonden, dat we allen zondaars zijn.
Het gaat niet om een avondje vrijblijvende liefde voor God.
We hebben een klein kansje om in de hemel te komen, meer niet.
1a2b3c
17-09-2012 / 18:20
:'( Om te huilen weer, een aantal dingen die ik lees. Gelukkig zegt God niet dat eerst alle zonden eruit moeten voordat je geloven mag, en voordat Hij Zijn Geest geeft.
jsml
17-09-2012 / 19:08
Geloof is inderdaad net als bij de tandarts. Ondanks dat je weet dat het wel eens pijn kan gaan doen ga je TOCH op die stoel liggen. waarom??? Omdat je de tandarts gelooft als hij zegt dat hij de gebreken hersteld. Omdat je hem vertrouwd dat hij dat KAN...

(Overigens ga ik ook wel eens naar de tandarts als ik nog géén kiespijn heb. Dan kijkt hij of er iets aan mankeert en dan repareert hij het ook.)
Ilona91
17-09-2012 / 23:25
@ Daniel

Weet je wat pas écht ONBIJBELS is? Zó glashard oordelen over andere mensen.
Je kunt er geen enkel oordeel over vellen, dit kun je gewoon echt niet maken.

Je hebt nog helemaal niets van het hele geloof begrepen als je denkt dat God wil dat we heel ons leven in zondenkennis blijven hangen. We mogen van God genieten van ons leven en ja we mogen Hem lofprijzen en Hem danken voor alles wat we ontvangen van hem.
gertje7
17-09-2012 / 23:42
@ Daniel:

Het doet me verdriet om zo'n reactie van jou te lezen.
Ok laten die jongeren voor een gezellige avond komen, maar besef je wel dat de sprekers die op de jijavonden spreken dienstknechten van God zijn? Die ook op zulke avonden mogen zaaien?Die vertellen over zonde en verlossing, die vertellen dat we van onze schuld kunnen afkomen? Wie Mijn oogappel aanraakt...
Kleine kans om in de hemel te komen zeg je... wat heb jij een karig God, wat een kleine gedachte van Hem, ik lees heel andere zaken in de bijbel, ik lees over een grote schare die niemand tellen kan !
Ook ik heb lang gedacht dat zondekennis een soort van kenmerk is, maar weet je, als we alleen maar zondekennis hebben gaan we verloren, we hebben een God nodig, een Borg die deze zonde overneemt en dat wordt nu juist verteld op deze avonden !
Laten we onze jongeren oproepen om deze avonden te bezoeken, want Hij is nog steeds dezelfde God die niet wil dat iemand verloren gaat, ook jij niet Daniel
adriano313
18-09-2012 / 00:19
Beste vragensteller er is maar 1 juiste keuze die je kan maken en dat is kiezen voor Jezus !

hoe je dat doet?

Jezus zegt:
Bekeer je (metanoia = verandering van denken, een verandering die juist afkeert van zonden en steeds meer toekeert naar Jezus ) en geloof het evangelie! Marc. 1:15

Het gaat dan niet om onze zonden....
maar om Zijn Volbrachte werk!!!

Dus overal waar Jezus en zijn verlossende werk het middelpunt is, is een gezegende en door de H.Geest geïnspireerde situatie. Ongeacht wat een ander zegt

Blessings
altijdwat
18-09-2012 / 00:23
zondekennis vooraf aan bekering...:
Het is niet of zondekennis, of alleen liefde van God. Het moet toch samen op gaan?
Wat is anders zondekennis? Hoe moet je weten tegen wie je gezondigd hebt als je Hem niet kent, als God geen liefde tot Hem in je hart heeft gegeven?
Waarom zou je verdriet voelen tegenover Iemand waar je geen liefde van of voor voel?
Het is niet het één of het ander. Je leert God kennen en jezelf.
God: lankmoedig, goedertieren, genadig, geduldig, rechtvaardig en daar tegenover jezelf: afkerig, onwillig, blind, onheilig, nooit meer willen doen en kunnen doen wat God bedoeld heeft.
Maar wat ik dacht toen ik dit allemaal las... prima, zoek de Heere...waar dan ook. En als dat zoeken echt zoeken word kom je er wel achter dat alles wat je van te voren zo mooi bedacht had helemaal niet klopt. We willen zo graag alles beredeneren, maar een wonder als de Heere het ons gaat leren en onze blinde ogen ervoor opent.
Als God iemand gaat bekeren dan gaan ze zoeken en dan zoeken ze het overal.. als de nood hoog is zoek je God omdat je niet weet hoe je leven anders verder moet, omdat je een ziel hebt. En dan kan het toch zijn dat je naar de kerk ga, boeken lees uit alle richtingen, alles wat los en vast zit want je hebt er wat voor over. Dat is toch ook prima. God gaat je daarmee ook wat leren en Hij zal op Zijn tijd nooit ware zoekers laten staan.

Eén ding wil de duivel niet: dat we op onze knieen gaan voor God. Verwarring over dit soort avonden of uitspraken dan dominees vind hij prima. Dus vraagsteller: vertel alles tegen Hem, Hij weet hoe het echt in je hart is en wat je intentie is.
Omega
18-09-2012 / 08:48
Nou @Daniel, als er in jouw gemeente maar een "klein kansje" is om in de hemel te komen (ze doen daar blijkbaar aan kansberekening en ze lezen de Bijbel niet), dan zou ik daar maar snel wegwezen. Gods Woord spreekt namelijk over een "schare die niemand tellen kan" in een "Huis met vele woningen."
dkw
18-09-2012 / 08:50
@Gertje7 en Ilona91, als jullie Daniel wat beter kennen, of juist wat meer zijn reacties lezen, weet je dat hij soms nogal sarcastisch om de hoek kan kijken, hij bedoeld hier precies het tegenovergestelde van wat hij schrijft, en hij schrijft het om het ironische in te zien.

Iedereen die op de genadeweg loopt krijgt te maken met zonde en zondekennis.
Het is alleen geen tolhuisje aan het begin van de genadeweg, de één zal er "diep moeten doorgaan" (om maar in theologische termen te spreken) en de ander veel minder, het is geen graatmeter.
Ook is niet te zeggen wanneer het op de genadeweg openbaar komt, dat is voor iedereen persoonlijk verschillend.

Mensen, laten wij toch alsjeblieft uitkijken door God een weg voor te gaan schrijven van hoe Hij een mens moet bekeren en welke facetten allemaal gekend en beleefd moeten worden, hoe groot is God en hoe klein zijn wij mensjes, hoe durven wij mensjes zich te bemoeien met de weg die God met ons mensen gaat, laten wij ons schamen!

Wij hebben daar niks mee te maken en hebben de bijbel, en de bijbel (grondtekst) is het onfeilbaar woord Gods, hierin staat precies beschreven wat onze taak en plicht is, namelijk ons bekeren en geloven in Jezus Christus.
Pompelmoen
18-09-2012 / 09:36
Dames en heren,

Daniël legt juist feilloos de vinger op de zere plek! Hij zegt precies datgene waar de woorden van een aantal dominees, verhuld in de tale Kanaäns, eigenlijk op neerkomen.
Is dat wat we willen? Of kiezen we daarin onze eigen weg?
schaapje
18-09-2012 / 11:25
Als ik het zo lees dat er zijn die zeggen "we hebben een klein kansje om in de hemel te komen, verder niet"
Dan zeg je in feite, God redt mensen met tegenzin, zoiets van vooruit dan maar......

En een eigen weg kiezen? Er is maar één Weg en dat is de Here Jezus.
Geen kerk, geen leer, geen dogma's kan de mens redden, alleen HIJ die voor ons gestorven is.......is dat een klein kansje..... als je dit zegt heb je niet veel van het evangelie begrepen, je moet het maar durven zeggen!!
dkw
18-09-2012 / 11:53
Schaapje, heb je alleen de reactie van Daniel gelezen en daarna gelijk met stoom uit je oren gereageerd?
Lees mijn eerdere reactie over Daniel en die van Pompelmoen eens rustig door.
schaapje
18-09-2012 / 12:29
Het spijt me, ik ga af op wat Daniel schrijft en niet wat anderen van hem zeggen.
Als hij het anders bedoelde zal hij dat zelf moeten melden.

Terug in de tijd

Voor Ds. Simons. De psalmen staan vol met uitroepen van blijdschap. Ook de Heere Jezus spreekt hier over:  Joh 16:24, “T...
geen reacties
15-09-2008
Hoe kan ik op verantwoorde wijze leren mediteren over Gods Woord in rust en stilte? Zijn er helpende vragen die ik mezel...
2 reacties
16-09-2016
Ik voel me een enorme nietsnut in dit leven. Ik heb autisme en als ik thuiskom doe ik niets meer in het huishouden. Om b...
2 reacties
16-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering