Heilige Geest op eerste dag van week uitgestort

Ds. J.L. Schreuders / Geen reacties

15-08-2023, 11:58

Vraag

Aan ds. Schreuders. In het antwoord dat u geeft op de vraag "Sabbat houden is misvatting" stelt u dat de Heilige Geest op de eerste dag van de week is uitgestort. Volgens mij is dat echter op vrijdag gebeurd, de vijftigste dag. Pasen begon op donderdag tussen twee avonden, de vijftigste dag is dan op donderdag.

De eerste christenen kwamen dagelijks samen. Dat wij op de eerste dag samenkomen is zeker een mooie gewoonte, maar er is geen sabbatsgebod. Is het juist wat ik hier schrijf, of zit ik er naast?


Antwoord

Beste vragensteller, 

Goed dat je om nadere toelichting vraagt. Je zit er met  je berekening van de vijftigste dag op donderdag geheel naast. Uit Leviticus 23: 10-16 blijkt dat je moet beginnen te tellen op dag na de (grote) sabbat die tijdens het feest van de ongezuurde broden viel, dat zeven dagen duurde. Aangezien het feest van de ongezuurde broden een vaste begindatum had (de 15e van de eerste maand) viel er altijd een sabbat in. Dat kon aan het begin van de week zijn, maar ook aan het einde.

Toen Jezus gestorven was viel de sabbat op de dag dat hij in het graf lag. De dag daarna, de eerste dag der week, was het de dag waarop de garf der eerstelingen tot een beweegoffer voor het aangezicht des Heeren werd gebracht. Dat is uiteraard de dag waarop Jezus uit de dood verrees. Paulus zinspeelt daarop als hij Christus de eersteling noemt dergenen die ontslapen zijn (zie 1 Korinthe 15:20). Jezus is de gomer haresjit, de garf der eerstelingen! Vanaf die dag moet men zeven weken tellen tot op de dag na de zevende sabbat. Dat is dan ook wederom de eerste dag van de week, de dag waarop het weken, oftewel het Pinksterfeest (Pentacosta = vijftig)  begon. De discipelen waren dus op de eerste dag der week eendrachtig bijeen en toen kwam de Geest op hen. Zou het toeval zijn dat niet alleen Pasen, maar ook Pinksteren op de eerste dag der week viel? Pasen en Pinksteren vielen dus weliswaar niet op één dag maar wel op dezelfde dag. Ook de Joden vieren dus Pinksteren op de eerste dag der week. Zij brengen ook nog altijd op de eerste dag na de sabbat tijdens het feest der ongezuurde broden de gomer haresjit.
     
Je hebt gelijk als je zegt dat er geen gebod is om de eerste dag der week als de dag der samenkomst en de rustdag te houden. Echter, het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat meteen na Jezus’ opstanding die dag door de apostelen daarvoor bestemd werd. De kerk heeft dat altijd zo gezien, ook al in de eerste eeuwen. Keizer Constantijn heeft niet de zondag ingevoerd als rustdag, zoals door sabbatisten ten onrechte wordt beweerd, alsof het een heidense dag zou zijn. Hij heeft alleen datgene wat de christenen altijd al deden geldig gemaakt voor zijn gehele rijk. Het bovenstaande geldt als een extra argument om dat als bijbels te beschouwen. 
 
Hartelijke groeten, 
Ds J. L. Schreuders

Lees meer artikelen over:

Pinksterensabbat
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
175 artikelen
Ds. J.L. Schreuders

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik droom vaak over het vergaan van de wereld en tijdens die dromen ben ik zeer angstig (voor God). In zo'n droom woel ik mezelf wakker en kom niet goed meer in slaap. Dat komt zeer vaak voor, terwijl ...
Geen reacties
14-08-2006
Ik heb een vraag over Openbaringen 5:8: “En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol ...
Geen reacties
14-08-2008
Ik heb enkele vragen over barmhartigheid. Wat is verschil tussen Gods genade en Gods barmhartigheid? En wat is de overeenkomst? Ik merk dat ik barmhartigheid en genade vaak door elkaar gebruik. En ...
Geen reacties
14-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering