Sabbat houden is misvatting

Ds. J.L. Schreuders / Geen reacties

28-07-2023, 13:43

Vraag

Is het nou zondig om de sabbat te onderhouden in plaats van de zondag? Is het nu een zaak van het hoogste belang, of een middelmatige zaak? Paulus heeft het in Romeinen 14 over het elkaar niet veroordelen. Gaat het dan ook over het hier bovenstaande?


Antwoord

Beste vragensteller, 

Het is in elk geval een misvatting de zaterdag te gebruiken als rustdag en niet de zondag. Ik zeg dus niet dat het de zaligheid raakt, maar een misvatting is het wel. In Rome was het zo dat een deel van de gemeente uit het Jodendom afkomstig was en een ander deel uit de heidenen. Dat gaf spanningen op  het gebied van de spijswetten en ook op het onderhouden van de Joodse feestkalender. Paulus toont dan begrip voor beide standpunten. Hij keurt het niet af als een Jood zijn traditie onderhoudt en daaraan nog meedoet. Maar de heiden wordt evenmin verplicht om dat ook te doen. De zaligheid mag namelijk niet afhankelijk worden gemaakt het onderhouden van de ceremoniële wet. Jood en heiden moeten in heil in Christus zoeken en niet in het onderhouden van de oudtestamentische ceremoniële wet. Zij moeten dus daarin elkaar zien te verdragen.  

Wel is het naar mijn inzicht verkeerd als christenen uit de heidenen de Joodse sabbat en de overige Joodse feestdagen gaan onderhouden. In  zijn brieven aan de Colossenzen en de Galaten is Paulus daar heel helder over. Wie de Joodse inzettingen wil onderhouden keert terug onder de wet. Hij wordt een schuldenaar om de gehele wet te doen en die brengt ons de zaligheid niet aan. Paulus  waarschuwt er met klem voor om niet van de genade te vervallen, hetgeen met de Galaten dreigde te gebeuren. 

Het is waar dat de eerste christenen die Joden waren zowel de sabbat als de dag des Heeren, de eerste dag der week onderhielden. Van beide zijn voorbeelden uit het Nieuwe testament te noemen. Maar het is aan de heidenen nooit opgedragen ook de sabbat waar te nemen. Het is dan ook logisch dat naarmate de grootte van het aandeel van de heidenen in de christelijke kerk toenam  en die van de Joden navenant afnam, de eerste dag der week is overgebleven als dag van samenkomst en ook als rustdag.

Het is de dag van de opstanding en ook de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort "waarop zij eendrachtig bijeen waren." De kerk van alle eeuwen heeft dit terecht gezien. Het is gevaarlijk om daarvan af te wijken en ons het verwijt van Paulus op de hals te halen: "O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd...?"
 
Ds. J. L. Schreuders

Lees meer artikelen over:

sabbat
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
176 artikelen
Ds. J.L. Schreuders

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Er staat in de Bijbel: Komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven. Maar ergens anders in de Bijbel schrijft Paulus weer dat degenen die een kind van God zijn een strijd hebben, tegen vlees en bloed. St...
Geen reacties
28-07-2007
Als mijn man en ik gemeenschap hebben, komt mijn man wel klaar, maar ik niet. Daarom bevredigt hij mij daarna nog met de hand. Ik vind dat prima zo, maar hij wil van alles proberen om tegelijk klaar t...
13 reacties
28-07-2011
Ik heb een vraag aan dr. G. A. van den Brink, n.a.v. zijn lezing “Het evangelie zonder kleine lettertjes”. Ik denk te moeten zeggen dat in mijn gemeente weliswaar geen sprake is van een expliciete hyp...
Geen reacties
28-07-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering