Heere, bevrijd me van weerstand

Ds. A. de Lange / 2 reacties

09-03-2023, 13:18

Vraag

Van de zonde tegen de Heilige Geest weet ik dat als je er bang voor bent, dat je die zonde dan niet hebt begaan. Nu ken ik sinds een halfjaar een diep verlangen om ook bij de Heere te horen en om Hem te dienen. Ik zoek Hem dagelijks met het verlangen Hem te leren kennen. Sinds twee weken gebeurt er echter iets wanneer ik Hem zoek en wanneer ik Zijn beloften zie of hoor. Dan hoor of voel ik een enorme weerstand, soms bijna met woorden, waarin de Heere Jezus wordt afgewezen (of waarin ik Hem afwijs). Het benauwt me en maakt me wanhopig, want ik moet er niet aan denken om zonder Hem te leven en te sterven.

Ik bid dan “Heere, bevrijd me er van.” En ook al is het puur met m’n verstand (en niet in geloof), ik vraag of Hij me wil verlossen want de Heere Jezus kon de man met de vele duivelen in zich ook verlossen. Ik ben bang dat ik eronder bezwijk. Dat ik op een punt kom dat ik door de duivel overwonnen word en de Heere toch volledig afwijs. Of dat de Heere zegt: nu heb je me zo vaak afgewezen, nu kan het niet meer. Wat moet ik toch?


Antwoord

Je bent in verwarring omdat wanneer je de Heere zoekt en wanneer je Zijn beloften ziet of hoort er soms een enorme weerstand ontstaat en maakt je er zorgen om. Ik reik je graag de volgende zaken aan:
 
1. Waar deze strijd vandaan komt is moeilijk te zeggen. Ik zie drie mogelijkheden:

a. Het is heel goed mogelijk dat je te maken hebt met duivelse bestrijding; hij komt in beweging nu je het met verlangen bij God zoekt (geestelijke bestrijding van buiten).

b. Maar het kan ook zijn, dat je de strijd meemaakt van je vlees dat in het geweer komt tegen wat de Geest met je aan het doen is (geestelijke bestrijding van binnen).

c. En het kan ook zijn dat je met een meer psychische kwestie van doen hebt: mensen die nogal gevoelig zijn, krijgen in hun geest soms een ontregelende reactie van afweer tegen wat ze het meest verlangen (psychische dubbelheid).

Ik kan het niet uitmaken waar jij mee te maken hebt. Het kan zijn dat deze drie dingen ook wat door elkaar lopen. Wel weet ik uit pastorale ervaring dat je de enige niet bent die zoiets meemaakt.
 
2. Goed dat je helder hebt dat dit niet de zonde tegen de Heilige Geest kan zijn. Dan zou je inderdaad niet het diepe verlangen hebben om bij de Heere te horen. Goed is het ook om duidelijk te zien dat dit iets is dat je aan je eigen kant meemaakt, en dat niet van de Heere komt. Van de kant van God komt de trekking van de Vader, die je laat nodigen en roepen. Ook de nodiging van de Zoon om te schuilen achter Zijn bloed, te delen in Zijn betalend offer en te leven van Zijn verdienste: “Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven” (Matt. 11:28). Verder is het de Geest Die je verlangen geeft om de Heere toe te behoren, die je gebed om genade geeft, en tot de beloften van God leidt. De strijd die in je is maakt dat je verhinderd wordt om je over te geven aan Gods roep, nodiging en leiding. Maar dat God Zijn handen naar je uitspreid heeft om je te ontvangen, zoals een vader zijn kind in nood, blijft als een paal boven water staan.
 
3.  Wat er niet moet gebeuren is dat je, nu het je zo benauwd maakt en er bijna wanhopig van bent dat je weerstand bij jezelf ervaart, je de strijd opgeeft en ontmoedigd ‘het er maar bij laat zitten’. Ik zou tegen je willen zeggen: Houd aan, grijp moed, je ziel zal vrolijk leven! Zeg tegen je weerstand en desnoods tegen de woorden en stemmen in: “Heere, ik verlang naar U, ik heb U nodig; dit verzet, deze woorden ertegen in, ik lever ze bij U in. U kunt ze de baas. Bevrijd me, verlos me, neem me aan. Ik bid U dat U zich betoont als mijn Redder, mijn Heere, mijn Eigenaar en Koning.” Zelf zul je de weerstand en de woorden waarschijnlijk niet kunnen stoppen, maar de Heere kan dat wel. Belijd en erken Hem als de Sterkere. De weerstand zal breken en de woorden tegen Gods Woord in zullen gaan zwijgen. Precies zoals op het machtswoord van de Heere Jezus “Zwijg, wees stil” de storm en de golven ophielden. 

4.  De Heere Jezus heeft tegen Petrus gezegd: “Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt,” Luk. 22:31-32. Daar mag je moed uit putten. De Heere Jezus Die je roept wil je niet kwijt, maar Hij wil je juist van Zichzelf laten zijn. En daarbij is Hij biddend voor je bezig. Dat hoef je niet te verdienen en kun je ook niet verdienen. Zo’n Zaligmaker is Hij gewoon voor zondaren. Daartoe heeft de Vader Hem gegeven. 
God zegene je!

Ds. A. de Lange

Lees ook een vervolgvraag: 'Geestelijke psychische dubbelheid'

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
194 artikelen
Ds. A. de Lange

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
Jedidjas
09-03-2023 / 22:02
Dit klinkt idd als erge geestelijke strijd. Ik zal voor je bidden en vraag ook zelf maar wat mensen om voor je te bidden. Ik herken het ook wel bij momenten uit mijn leven. Wat mij erg troost is de belofte in Ex 14: 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stilzijn. Dit betekent ook stil zijn in je hoofd .Het is echt een opdracht om het aan Hem over te geven en bij wijze van spreken zelf iets leuks te gaan doen;). Satan wil dat je je suf piekert en God wil dat je het ontspannen overgeeft aan Hem die bekwaam is tegen satan te strijden. De beginversen van Jakobus 1 zijn ook troostrijk, het zal jou uiteindelijk volharding geven in je geloof. Mooie belofte om aan vast te houden!
Dehaes
14-03-2023 / 20:51
beste meid,

Je hebt een diep verlangen om bij De Heere te horen. Dat is GOED!
Dat komt Van de Heere Jezus Zelf.
Hij zegt dat rechtstreeks tegen jou door Zijn Heilige Geest.
Nu is er een persoon die dit verlangen ten sterkste afkeurt: Satan.
Maar Jezus heeft op het kruis op Golgotha de straf, die wij verdienden als zondige mensen geaccepteerd en ondergaan. Kies bewust voor Jezus als je Redder, je Verlosser, je Christus.
Vraag de Heere Jezus om je Verlosser te zijn. Hij wil dat ZEKER doen, daarvoor is Hij naar de aarde gekomen. DAARVOOR KWAM HIJ! Belijd de verkeerde dingen die je hebt gedaan en vraag vergeving daar voor.
Als je dat gedaan hebt, dan kun je in de Bijbel lezen, dat Hij je zeker NIET DE DEUR ZAL WIJZEN. Kies voor Hem.

Je wordt dan NAMELIJK Gods kind! Maar dat BEN je dan ook!

..........Dan zal Satan van alles proberen om je weer bij God vandaan te halen.

We noemen dat Geestelijke strijd.

Maar...... omdat je Zijn Kind geworden bent mag/moet je ook tegen Satan zeggen, als hij je aanvalt in je gedachten: Satan ga weg van mij IN JEZUS' NAAM. Ik ben van JEZUS! Weg wezen. Weersta de duivel en hij zal van je vluchten staat in Gods Woord.

Hopelijk kun je hier iets mee.

Gods Zegen, meid.

Ik wil je nog een mooi boekje over dit onderwerp aanraden te lezen en te bestuderen:

Verslagen vijanden over occulte machten door Corrie ten Boom.
Een oud boekje, maar weer opnieuw uitgegeven met commentaren van Ds. G. van Goch en Prof. Dr. M.J.Paul.

Uitgave van Boekencentrum

Terug in de tijd

Ik ben een man en heb de laatste tijd nog al last aan mijn tepel. Ik zien niks om de tepel heen .. Het ziet er dus zoals gewoonlijk uit. Beide kanten doen pijn als ik er aan kom. Moet ik hiermee naar ...
Geen reacties
09-03-2015
Nog niet zo lang geleden las ik 2 Koningen 5, de geschiedenis van de genezing van Naäman door de profeet Elisa. In het 17e vers belooft Naäman dat hij alleen voor de Heere zal offeren. In het 18e vers...
Geen reacties
09-03-2010
Ik heb een vraag over het vergeven van mijn naaste. In de Bijbel staat op meerdere plaatsen geschreven dat we onze naaste moeten vergeven. We moeten ze vergeven zoals Christus ook ons heeft vergeven. ...
2 reacties
09-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering