Wedergeboorte ook voor mij

Ds. G. Kater / geen reacties

25-01-2023, 11:30

Vraag

Aan een dominee van de HHK. De afgelopen jaren was ik ver van God af en had ik geen behoefte om Hem te zoeken. Ik skipte vaak kerkdiensten. Sinds kort kijk ik er weer naar uit om naar de kerk te gaan. Ik blijf alleen met zoveel vragen zitten. Wat nu denk ik een begin is: trouw naar de kerk gaan en eindelijk eens de Bijbel van kaft tot kaft te gaan lezen.

Bij dat laatste is het probleem dat ik dit moeilijk vind vol te houden omdat ik stop wanneer ik dingen niet snap of tegenstrijdigheden tegenkom. Er is een bijbelstudiekring van de kerk, maar ik voel me niet op mijn gemak om in een groep te praten en zeker niet over deze dingen. Hoe kan ik toch de Bijbel lezen en God beter leren kennen? Ik dacht zelf nog aan de Bijbel in een jaar (HSV) als hulpmiddel.

Verder heb ik nog een vraag: wat is wedergeboorte? Ik kom zelf uit een heel ander kerkverband waar wedergeboorte zo omschreven werd dat dat voor weinig mensen te bereiken is. Dit zorgt ervoor dat ik denk: dit is niet voor mij.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vriend(in),

Inderdaad, dat is een goed begin: trouw naar de kerk zijn en trouw elke dag weer de tijd ervoor nemen om de Bijbel te lezen. Waarbij het gebed om de leiding en zegen van de Heilige Geest daarin onmisbaar is. God werkt altijd middellijk. Dat betekent dat wij vurig de middelen die Hij geeft mogen en moeten gebruiken, in de wetenschap dat Hij daar Zijn zegen over belooft te geven. Om ritme daarin aan te brengen is het ook belangrijk om vaste tijden voor stille tijd aan te houden; om als vaste gewoonte aan te houden op zondag naar alle diensten te gaan (tenzij je ziek bent).

Het bezoeken van een Bijbelstudiekring of een andere vereniging kan ook een goede spreekwoordelijke stok achter de deur zijn om met de Bijbel bezig te zijn. Wanneer je dingen lees die je niet goed begrijpt of in jouw beleving tegenstrijdig zijn kun je verschillende hulpmiddelen gebruiken om beter te begrijpen wat je leest. Je kunt er een andere (betrouwbare) vertaling op naslaan, maar ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling, de Bijbel met Uitleg en een eenvoudig commentaar op de Bijbel als dat van Matthew Henry werpen in veel gevallen al veel licht op een tekst.

Ook kun je natuurlijk contact opnemen met de predikant of wijkouderling van je eigen gemeente; ik neem aan dat zij van harte bereid zullen zijn om in te gaan op de vragen die je hebt. Kortom; zoek de Heere ernstig en ijverig in het gebruik van de genademiddelen die Hij geeft. Ik weet het; we hebben allemaal duizend-en-één tegenwerpingen om het niet te doen in ons hart. Maar je eeuwig heil staat op het spel. Gebruik daarom de genadetijd die God je geeft op deze wijze, en pleit aan Zijn beloften. Want wie God zoekt, zál Hem vinden! In de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Als een God van volkomen zaligheid voor totaal verloren mensen. Dat belooft Hij Zelf in Zijn Woord.

Voor wat betreft je vraag over wedergeboorte: dat is een belangrijke vraag! Wedergeboorte (opgevat als het moment waarop het geestelijk leven van een christen begint) is een totale en radicale vernieuwing van ons hart door de Heilige Geest. Hij verlicht ons verstand, opent ons hart, en vernieuwt onze wil. De Heilige Geest gebruikt daarvoor echter altijd het (verkondigde) Woord; als het zaad van de wedergeboorte.

Er zijn ook verschillende vruchten van de wedergeboorte te noemen. Maar de belangrijke vrucht ervan is het geloof in de Heere Jezus Christus. Je krijgt Hem nodig als Zaligmaker voor al je zonden; omdat de Heilige Geest je laat zien dat je een zondaar voor God bent. Je vlucht met al je zonden en nood naar Christus toe; omdat Hij je in het Evangelie roept; en je (met vallen en opstaan) leert geloven dat Hij ook jou tot Zich roept. Je leert om op Hem te vertrouwen. Op het Woord wat Hij belooft in de Bijbel, en het werk wat Hij volbracht heeft aan het kruis op Golgotha. Juist daarom verlang je ook van harte en uit liefde om te leven naar Gods geboden. Lees ook eens na wat de Dordtse Leerregels in hoofdstuk 3-4, paragraaf 11-13 hierover zeggen; daar kun je ook heel veel uit leren.

Ook zijn er op deze website verschillende andere antwoorden die hierop ingaan vanuit de Bijbel, als je zoekt op het kernwoord wedergeboorte. Je kunt het begrip wedergeboorte overigens ook op een andere manier opvatten; namelijk als het levenslange proces van de vernieuwing van het hart en de levenswandel van een christen, nadat hij de Heere Jezus door het geloof heeft leren kennen. In die zin spreekt artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over wedergeboorte. Lees het maar eens na en onderzoek het eens.

Tot slot; er zijn ook verschillende goede boeken over de heilsorde geschreven waarin je Bijbels onderwijs krijgt over de wedergeboorte. Ik denk ook aan een serie prachtige preken van prof. A. Baars over de wedergeboorte die recent uitgegeven zijn; daarin vind je een schat aan Bijbelse gegevens. (Deze preken zijn ook online te beluisteren, red.)

Als laatste: waarom zou wedergeboorte voor jou niet mogelijk zijn? Als wedergeboorte afhankelijk zou zijn van iets in jou of mij zou dat voorstelbaar zijn. Maar juist omdat wedergeboorte door de Heilige Geest het werk van de almachtige God Zelf is, is er niemand buiten het bereik van Zijn genade. Jij ook niet! Wanhoop niet aan Gods genade, maar gebruik de genademiddelen en zie biddend uit naar de werking van Zijn Geest. Christus is een machtige en gewillige Zaligmaker van zondaren; zelfs ook van hopeloze gevallen; ook jij bent met al je zonden welkom bij Hem!

Ik hoop dat ik je door middel van dit antwoord weer een stap verder geholpen heb op de weg van het Woord van God. Van harte Zijn zegen in alles toegewenst.

Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

wedergeboorte
geen reacties

Terug in de tijd

Al sinds groep 1 krijg ik te horen dat ik het verlegen meisje ben. Dit stond ook altijd in mijn schoolrapporten: verlege...
5 reacties
25-01-2016
Ik ben jonge vrouw van 20 jaar en ik heb regelmatig behoorlijk last van sociale faalangst. Wanneer ik in een omgeving be...
10 reacties
25-01-2017
Op zondag hoor ik wel eens een preek die mij aanspreekt. Eigenlijk wel elke zondag en dan verlang ik ook erg naar God. I...
2 reacties
25-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering