Geloven is een uitgaande daad

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

23-11-2022, 16:45

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik las uw antwoord 'Twijfel is vijand van geloof', waarin u schrijft dat het geloof een uitgaande daad is naar de Heere Jezus toe en niet een wroeten in jezelf. Dat is precies hoe ik het ervaar, omdat bij het wroeten in mijzelf het alleen maar ellendiger wordt. Terwijl mijn hart uitgaat naar de liefde van Christus. Toch is het soms zo moeilijk in het (geloofs)leven. Ik zou zo graag willen leven uit het geloof en uit de liefde van de Heere en daar ook met andere mensen over willen praten om hen ook er voor in te winnen.

Maar er is zoveel onzekerheid of het wel echt is. Deels komt dit ook door de prediking waarin veel gewezen wordt op oppervlakkig of nabijkomend werk. Hierdoor raak ik meer gericht op de vraag of het wel echt is dan op de vraag hoe ik kan leven uit en door het geloof. Kunt u iets zeggen over de praktijk van de werkzaamheden van het geloof en hier praktisch handvatten voor geven?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik verheug me altijd weer als ik merk dat mensen door mijn schrijven gaan nadenken. Het is zo nodig dat we met elkaar praten over deze eeuwigheidszaken. Zeker het onderwerp dat in deze vraag aangesneden wordt, vraagt onze aandacht.

Ik zeg het nog een keer: inderdaad, geloven is een uitgaande daad.  Het is een handeling die God van een mens vraagt. Het is ook Gods antwoord op alle vragen van een mens die Jezus zoekt en Hem nog niet gevonden heeft.
 
Je schrijft dat je hart uitgaat naar Christus. Geweldig! Dat is bijzonder! Dat heeft de Heere in je gewerkt. Uit onszelf komen we daar nooit! Onze natuur is geneigd om alleen aan ons zelf te denken, en niet aan God of Jezus. Kijk maar heel de Bijbel door; wat is altijd weer het probleem? Dat de mens niet zoekt naar God. Daarin zijn wij gelijk aan de mensen in vroeger tijd. Paulus schrijft erover in de brief aan de Romeinen: “Er is niemand die God zoekt; niet één”! Dat is de gewone toestand. Als het anders is gaat een andere boodschap van Gods Woord gelden: Filippenzen 2:13, “het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.” Het verlangen naar Hem komt van Hem vandaan. Hij werkt dat in je hart.

Paulus is daar stil van... dat zou je tenminste denken. Maar het is heel anders: hij wordt er geestdriftig van. Luister maar naar vers 12: “Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt... (wees dat ook nu): werkt uw zaligheid met vreze en beven.”

Hoe kan ik mijn zaligheid bewerken? Helemaal niet! Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft alles volbracht. Ook alles wat jij had moeten volbrengen. Wat moet je nu nog doen? Niets! Alleen geloven.

Je zoekt in jezelf, wat zoek je daar? Geloof, zekerheid, vastheid. Een fundament om met anderen te praten. Ja, wat zou je allemaal willen... En maar zoeken en je vindt niets in jezelf. Klopt hoor! En je zult ook nooit iets vinden. Het kan je alleen tot wanhoop brengen, maar nooit tot rust. Ik wil hier wel even tussen zetten dat de Heere met iedereen anders omgaat. Iedereen leert langs zijn of haar eigen weg de Heere Jezus kennen als zijn of haar Heiland. Denk aan Paulus, een keiharde weg. Hij wordt plat op de grond geslagen. Handelingen 9:1-9. Hij weet niets meer (vers 6) Hij ziet niets meer (vers 8) en wordt naar Damascus gebracht.
 
Je zoekt, ja dat geloof ik, maar wat zoek je nou eigenlijk? Ik denk dat je naar geloof zoekt. Naar een beetje groei van dat kleine beetje geloof dat je hebt. Maar je kunt ook denken aan Timotheüs (2 Timotheüs 1:5). Bij zijn moeder en zijn oma op schoot leerde hij Jezus kennen. Zo zijn er heel veel voorbeelden in de Bijbel te vinden. Er gebeurde bij deze mensen iets heel bijzonders: zij leerden Jezus kennen zoals Hij is, hoe Hij werkt, hoe belangrijk Hij is voor ons, hoe hard ik Hem nodig heb. Ik ben bang dat je verkeerd aan het zoeken bent!

Wat zoek jij? Ik neem even dat stukje uit je vraag: “Ik zou zo graag willen leven uit het geloof en uit de liefde van de Heere en daar ook met andere mensen over willen praten om hen ook er voor in te winnen. Maar er is zoveel onzekerheid of het wel echt is. Deels komt dit ook door de prediking waarin veel gewezen wordt op oppervlakkig of nabijkomend werk. Hierdoor raak ik meer gericht op de vraag of het wel echt is dan op de vraag hoe ik kan leven uit en door het geloof.” 

Je verlangt (zoekt) veel dingen, maar ik zie er de Heere Jezus niet bij staan. En Jezus Zelf zegt: ”Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Al vind je nog zoveel geloof en gevoel en beleving in jezelf; zonder Jezus is het niets. Kom je ook beslist niet tot rust en zekerheid. Als je Jezus hebt heb je alles. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Met Hem krijg je alle dingen (die tot zaligheid  nodig zijn) maar ook die ons geschikt maken om met anderen over de Heere te praten. Ik geef je daarom maar één praktisch handvat: stop met alle zoekerij, maar ga Jezus zoeken. De Heere zegt in Zijn Woord: “Zoek de Heere terwijl Hij nabij, roep Hem aan terwijl het nog dag is.” Nu is het dag, terwijl ik dit schrijf, maar ook in jouw leven is het dag.
 
Hoe ga je de Heere Jezus zoeken? In jezelf? Nee. Door heel veel te bidden? Nee! Door heel veel naar de kerk te gaan? Nee! Dat zijn allemaal hulpmiddeltjes. Er is één heel groot middel om Jezus te vinden en te leren kennen: Lees in de Bijbel. Zoek Hem daar op. Denk over Hem na aan de hand van de Evangelieboeken en door de brieven die de apostelen geschreven hebben. Doe dit biddend en oprecht naar Hem zoekend. Doe in volle overgave aan datgene dat je leest. Geef geen dogmatische invullingen aan wat je leest. Denk er aan dat God tot je spreekt als je leest. Op deze manier leer je de Heere Jezus kennen in Zijn menslievend komen tot ons. Lokkend en roepend, reddend en vergevend. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het Evangelie naar de beschrijving van Lukas. Hij begint al voor de geboorte van de Heere Jezus. Hij was een studieman. Lees dan niet oppervlakkig om zo snel mogelijk alles te lezen! Lees met aandacht, ga naar het volgende vers als je het eerste helemaal begrijpt. Vraag de Heere om het licht van de Heilige Geest. Houd voor ogen dat op zoek bent om precies te weten wie en hoe Jezus is. Je mag er gerust nog op terugkomen hoor.

Ik wens je van harte Gods zegen, 
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
geen reacties

Terug in de tijd

Als iemand een zeer korte rok draagt, zonder enige toestemming van de ouders, en er dan een legging onder aantrekt, dan ...
8 reacties
23-11-2012
Ik voel me nooit ergens op mijn gemak. Nu loop ik weer stage, dat vind ik helemaal vreselijk. Ik ken daar niemand, enz. ...
geen reacties
23-11-2006
Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst (deel 1) over de onbekeerden en de uitverkorenen. Hij schrijft over de onbe...
geen reacties
23-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering