Zo kun je weten of je een zaligmakende geloof hebt

Ds. G.A. van den Brink / Geen reacties

23-11-2022, 13:31

Vraag

Ds. Van den Brink, u stelt in het antwoord “Wie gelooft, die heeft vergeving” dat we alleen aan Gods beloften genoeg moeten hebben. U waarschuwt dat we geen persoonlijke, bijzondere, bevindelijke ervaring nodig hebben. In Romeinen 8:16 staat dat de Heilige Geest Zelf met de geest van alle ware gelovigen getuigt dat zij een kind van God zijn. In Efeze 1:13 staat verder dat wie gelooft ook met de Heilige Geest verzegeld wordt. Hoe kan het dat ik toch steeds twijfel, nog nooit zekerheid heb gehad dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik aangenomen ben als Zijn kind?

Hoe wordt deze twijfel weggenomen? Ik ben bang dat ik bij het wegduwen van de twijfel mijn historisch geloof verwar met het waar zaligmakend geloof (Mattheüs 13:20).


Antwoord

Beste vragensteller,

Het lijkt erop dat jij als volgt denkt: “Ik geloof weliswaar, maar ik weet niet of mijn geloof een historisch of een zaligmakend geloof is. Om zeker te zijn dat mijn geloof zaligmakend is, heb ik een aanvullende ervaring nodig, een verzegeling, een getuigenis van Gods Geest, of wat dan ook. Alleen dankzij zo’n bijkomende bevinding kan mij duidelijk maken of mijn geloof zaligmakend is of niet.”

Dit is echter een dwaling. Het verschil tussen historisch en zaligmakend geloof ligt namelijk hierin, dat het zaligmakende geloof iets anders gelooft dan het historische geloof. Het historische geloof gelooft de heilsfeiten als historische gebeurtenissen, terwijl het zaligmakende geloof ze gelooft als heilsfeiten voor mij. In die twee woorden “voor mij” ligt het verschil. Ik geloof niet slechts in God Vader is, maar dat Hij om Christus’ wil mijn Vader is (Heidelbergse Catechismus zondag 9). Ik geloof niet slechts in de kerk, maar dat ikzelf daarvan een levend lidmaat ben (Heidelbergse Catechismus zondag 20). Ik geloof niet dat er zonden vergeven worden, maar dat mijn zonden vergeven zijn (Heidelbergse Catechismus zondag 21). Zo legt de catechismus elk van de geloofsartikelen uit. In alle gevallen lees je: voor mij, voor ons, niet alleen anderen maar ook mij, enzovoorts (zie Heidelbergse Catechismus zondag 7 vraag 22).

Hoe kun je dus weten of jij het zaligmakende geloof hebt? Als je gelooft dat Christus al Zijn werk gedaan heeft voor jou. “Ja maar”, zeg je, “hoe weet ik dat Hij dat voor mij heeft gedaan?” Dat weet je als je het gelooft. Dit is het hart van de toeëigening. Jezus zegt: “U geschiede naar uw geloof.” Dat betekent: wat jij gelooft, wordt daarmee werkelijkheid. Hoe weet een bedelaar dat het geschenk van hem is? Omdat hij het heeft aangenomen. Hoe weet jij dat Christus jouw Zaligmaker is? Omdat jij Hem als Zaligmaker aanneemt (Joh. 1:12).

Luther zegt (in een preek over Matth. 21: 1-9):

“Al vaak heb ik over tweeërlei geloof gesproken. Het eerste geloof is dit: je gelooft dat Christus is zoals Hij in het gehele Evangelie wordt voorgesteld en gepredikt; maar je gelooft niet dat Hij voor jou die persoon is. Je twijfelt daaraan, of jij aan Hem een Heiland hebt of hebben zult. Je denkt: ja, Hij is wel voor anderen zo iemand, als voor Petrus, Paulus en andere vrome heiligen. Maar wie weet, of Hij dat ook voor mij is en of ik mij ook dat van Hem beloven en mij daarop net zo vast als die heiligen verlaten kan? Kijk, dit geloof is nietig; het krijgt nergens deel aan, het zal Christus nooit smaken en geen vreugde of liefde van Hem of tot Hem bespeuren. Het is een geloof over Christus en niet in Christus, een geloof dat ook de duivelen en alle slechte mensen hebben. Want wie gelooft er niet dat Christus voor de heiligen een genadige Koning is? Vervolgens is er het echte geloof. Alleen dat geloof mag een christelijk geloof genoemd worden, namelijk als je onwrikbaar gelooft: Christus is niet alleen voor Petrus en de heiligen zo iemand, maar ook voor jouzelf, ja voor jou meer dan voor alle anderen. Je zaligheid bestaat niet hierin dat je gelooft dat Christus voor de vromen een Christus is, maar hierin dat hij voor jou een Christus en dat Hij de jouwe is. En dat geloof zorgt ervoor dat Christus je liefelijk voorkomt, vreugde geeft en het hart zoet smaakt. Op dit geloof volgen de liefde en de goede werken ongedwongen.”

Is jouw geloof zaligmakend? Dat kan ik je zeggen als jij mij vertelt wat jij gelooft. Geloof je alleen historische feiten? Dan heb je slechts een historisch geloof. Geloof je dat alle beloften van het Evangelie voor jou persoonlijk waar zijn? Dan heb je een zaligmakend geloof. Maar je ziet hieruit ook meteen dat jij mij niet nodig hebt om zeker te zijn van je geloof. Je hoeft daar ook geen extra openbaring of ervaring voor te ontvangen. Het blijkt helder en krachtig uit wat je gelooft. Daarom getuigt de Geest mét onze geest (Rom. 8:16). De Geest bekrachtigt in ons hart wat wij geloven, door ons de rust en vrede te geven die past bij dit zaligmakende geloof.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Lees meer artikelen over:

geloofszekerheidgeloven
Dit artikel is beantwoord door

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
248 artikelen
Ds. G.A. van den Brink

Bijzonderheden:


-Vragen aan ds. Van den Brink kunnen tot nader bericht niet worden ingediend.

-Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

-Bekijk ook:

 

 

 

 

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben n.a.v. evangelisatiewerk in contact gekomen met iemand die nu veel vragen gaat stellen over geesten, occultisme, vreemde/toevallige dingen die gebeuren, etc. omdat die persoon daar in zijn omge...
1 reactie
23-11-2013
Ik heb een vraag over de vertaling in de HSV van Daniël 7:27. Daar gaat het er over dat “het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worde...
2 reacties
23-11-2017
Ik ben een meisje van 23 jaar en heb nu bijna 2,5 jaar verkering, maar mijn vriend is erg jaloers. Hij is bang dat ik met andere jongens msn of sms. Omdat ik ook bij aardig wat jongens in de klas zit,...
1 reactie
23-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering