Wie gelooft, die heeft vergeving

Ds. G.A. van den Brink / Geen reacties

10-11-2022, 12:58

Vraag

Geachte ds. Van den Brink. Dank voor uw antwoord op mijn vraag 'Vergeving van zonden komt tot alle hoorders' n.a.v. de lezing in Valburg. Ik moest na afloop van de lezing wel denken aan de woorden uit psalm 56:5. “Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.” Als het gaat om de vergeving van zonden dan wil iedere gelovige dat toch uiteindelijk van God zelf horen? Als een vriend mij zou aanzeggen “Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven”, en deze vriend volgens u dus slechts zou naspreken wat Jezus zegt in Mattheüs 9:3, dan weet ik niet of mij dat wel enige zekerheid zou verschaffen. Hoe dan?

De zin uit de genoemde berijmde psalm vinden we weliswaar zo niet in de Bijbel. Daar staat (vers 11 en 12): “In God zal ik het woord prijzen; in den HEERE zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?” Dus de zin “Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord” is er blijkbaar door Datheen tussen gevoegd om deze psalm te kunnen zingen. Maar toch zou mij dat echt zekerheid geven.

Bovendien gaf u aan dat Luther zei: “Wie gelooft die heeft het, wie niet gelooft die heeft het niet.” Dat blijf ik toch lastig vinden. Ik krijg het niet rond. God moet er toch zelf aan te pas komen? Het is toch de Geest Zelf Die in al de waarheid leidt? Het klinkt theoretisch wel heel legaal, maar de praktijk is vaak zo anders. “Mij in den kuil verzonken, Mij heeft Hij hulp geschonken, gevoerd uit modd'rig slijk.”

U zet het theologisch heel scherp neer, en ik leer er heel veel van, maar de toepassing vind ik zo lastig. Wat als ik hier nu geen troost in kan vinden als een vriend mij wil troosten vanuit Mattheus 9:3? Ben ik dan gewoon een ongelovige? Want wie niet gelooft die heeft het blijkbaar niet...


Antwoord

Beste vragensteller,

Wat wil jij meemaken voordat het goed genoeg is? Wat wil je horen voordat je tevreden bent? Waarom zou God jou een voorkeursbehandeling moeten geven, als Hij de beloften in Zijn Woord en de prediking van het Evangelie gegeven heeft? Je kunt lezen dat ieder die gelooft, vergeving van zonden heeft (Handelingen 10:43). God zendt verkondigers van deze zeer blijde boodschap (Dordtse Leerregels I.2) die jou zeggen dat je vergeving hebt zo vaak als je de belofte van het Evangelie met geloof aanneemt (Heidelbergse Catechismus zondag 31 vraag en antwoord 84). Maar nog steeds zeg je: “Ik wil het van God Zelf horen.” Jezus heeft gezegd tegen Zijn discipelen: “Wie u hoort, die hoort Mij” (Lukas 10:16). Toch lijk je daarmee geen genoegen te nemen.

De oude schrijvers zeiden: wie gelooft, die heeft vergeving. Ik geloof. Dus ik heb vergeving. Of jij een gelovige bent, zal blijken uit het feit of je hieraan genoeg hebt. Geloven betekent immers: genoeg hebben aan het Woord van God Zelf.

Waak ervoor dat je een persoonlijke, bijzondere, bevindelijke ervaring nodig hebt naast het vertrouwen op Gods beloften. Want het gevaar is aanwezig dat je je vertrouwen gaat stellen op de ervaring, in plaats van op het Woord van de Zaligmaker.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Dit artikel is beantwoord door

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
247 artikelen
Ds. G.A. van den Brink

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

Bekijk ook:

 

 

 

 

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een alleenstaande vrouw van 32 jaar. Zevenenhalf jaar geleden ben ik overgestapt van een charismatische gemeente naar een bondsgemeente. De eerste jaren is dat prima verlopen, ik heb belijdenis...
2 reacties
10-11-2014
Als allerlei theologen verschillende meningen hebben, hoe kan ik dan als leek bepalen wat waarheid is? We kunnen wel zeggen dat we bij de Schrift moeten blijven, maar wat moet je doen als iedereen die...
1 reactie
10-11-2009
Mijn zus behoort in de Verenigde Staten tot de Church of Christ. In Nederland bekend als Gemeente(n) van Christus. Wat nu zo 'anders' is zal ik kort aangeven: ze menen dat de doop noodzakelijk is om g...
1 reactie
10-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering