Man volgt ander kerkelijk spoor

Redactie Refoweb / 11 reacties

16-11-2022, 08:05

Vraag

Hoe geef je gehoor aan “trouw en geloof houdende” in je huwelijk als je man na veel jaren een totaal ander kerkelijk spoor wil volgen?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Dat is afhankelijk van zijn “kerkelijk spoor”. Met deze beperkte informatie kunnen we daar niets van zeggen.

Lees ook: 'Verschillende keuzes kerkverband' en de artikelen bij de tags 'Kerkkeuze', 'Eenheid' en 'Echtscheiding'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

11 reacties
Jedidjas
16-11-2022 / 09:55
Het belangrijkste is dat jullie allebei niet zonder Jezus moeten willen kunnen. Als dat zo is, zijn jullie meer één daarin dan jezelf nu misschien denkt.
Molly
16-11-2022 / 10:29
Het antwoord van de redactie begrijp ik maar er is wel degelijk hulp nodig want het is juist nodig om geestelijk op één lijn (naar Boven) te liggen, anders volgt er verwijdering en dat is wellicht waar de vraagsteller bang voor is. Zoek samen naar DE Weg. Zoek verbinding en heb geduld en begrip, sommige dingen hebben tijd, en altijd gebed nodig!
kip
17-11-2022 / 21:52
valt niet mee
een kruis om aan de troon der Genade een abonnement te hebben hoor
Samanthi
17-11-2022 / 22:28
@kip
Misschien is het wel juist tot haar behoud, je kunt er toch niet zomaar vanuit gaan dat de man in het verkeerde spoor zit.
P31
19-11-2022 / 05:08
Beste mevrouw, het hangt er een beetje vanaf wat dat andere kerkelijke spoor is.
Er was eens een jong gezin waar wat de vader betreft veel mee door kon, en die tijdens hun vakantie een kerkdienst bezochten in een kerk waar ze normaal gesproken niet naar toe gingen. Toen ze uit de kerk kwamen zei deze vader tegen zijn vrouw en kinderen; nu heb ik vanmorgen gehoord dat iedereen nog bekeerd kan worden, maar dat het voor mij niet meer kan. Het gevolg: een totaal andere levensstijl waar niet meer zoveel mee door kon, hij heeft zijn kerkelijke gemeente in het ambt mogen dienen, tot zijn sterke lichaam door een ernstige ziekte in zeer korte tijd werd gesloopt en hij mocht ingaan in de vreugde zijn Heeren.
Helaas weet ik ook van een echtpaar waarvan de man onder invloed kwam van een sekte en er een onbijbelse levenswijze op na ging houden. Zijn vrouw heeft veel van hem verdragen, maar toen hij zijn gezin de financiën ging onthouden is het huwelijk met kerkelijke toestemming ontbonden. Het maakt dus verschil welke kant uw man opgaat. Zolang hij voor zijn gezin (financieel) blijft zorgen en alleen kerkelijk een andere koers wil volgen, dan rest u niet anders dan uw kruis op te nemen en te dragen, voor uw man te blijven bidden. De Heere is immers een wonderdoend God? En staat er niet in het huwelijks formulier dat de gehuwden gewoonlijk velerhande ellende en tegenspoed vanwege de zonde overkomt? Maar ook dat de Heere de gehuwden alle hulp en bijstand wil verlenen ook als ze zulks allerminst verwachten.
Ik wens u van Harte toe dat u met al uw grote zorgen aan de Genade troon des Heeren mag terechtkomen en daar al uw noden en grote zorgen bij Hem mag kwijtraken.
Van Harte sterkte toegewenst!
kip
20-11-2022 / 15:48
samantie
tis een kruis
maar...om aan de troon der Genade een abonnement te hebben is eigenlijk niet goed gezegd
ik bedoel t zelfde als
bid zonder ophouden dag en nacht
Samanthi
20-11-2022 / 16:49
@ kip
Vind je het erg dat ik je niet begrijp?
Het kan juist haar redding zijn. Ja Het kruis!
kip
21-11-2022 / 21:59
ja samantie
tis ook net hoe je het bekijkt
kan i d redding zijn
kan ja
Iboi
25-11-2022 / 13:24
Sta er niet gelijk alleen kritisch tegenover. Waarschijnlijk was je het ook niet over alles al eens terwijl je wel in dezelfde kerk zat. Je blijft 2 verschillende mensen. Het wordt denk ik wel anders, als je man God los zou willen laten. Of leert hij andere manieren kennen om zijn relatie met God te verdiepen? Mogelijk kun je het zien als onderzoek voor jezelf. Wat geloof ik precies en waarom en wat is er precies zo anders in die andere kerk? Waarom zou je man een 'slechte' keuze maken, is het zo'n slechte man dan. Ik hoop dat jullie niet verzanden in theoretisch gepraat over wat wel en wat niet waar is. Als jullie samen God willen dienen, kan dat ook met persoonlijke inbreng.

Is het verder een fijne en trouwe man? Wees er blij mee dat hij God zoekt, al is het niet precies op jouw manier. Je hoeft ook niet gelijk met alles mee te bewegen toch? Geef je man wel wat ruimte om breder te denken en te onderzoeken.
Zv70
25-11-2022 / 15:43
"Een totaal ander kerkelijk(!) spoor"... Het zou zomaar een zegen kunnen zijn, voor het hele gezin...
Jesaja40
05-12-2022 / 15:44
Heel vaak is dat het jonge bruidspaar een keuze maakt die in de regel aansluit bij hun wederzijdse ouders. Door Bijbelstudie kan een verrassend inzicht ontstaan die niet (h)erkent wordt in het kerkverband waarvoor het bruidspaar indertijd heeft gekozen.

Daarom is het beslist niet wijs om "tegen wil en dank" te blijven in een kerkverband. Voor de persoon die zich niet meer herkent in dat kerkverband is er gelukkig ruimte om te gaan.

In mijn eigen situatie ben ik overgegaan naar een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Dat is een proces waarbij alle gezinsleden betrokken zijn. En in de familieverbanden is mijn keuze volledig aanvaard en wordt deze gerespecteerd.

Mijn voormalig kerkgenootschap accepteerde dat ik overgegaan was naar de Messiasbelijdende Joodse gemeente. Een afvaardiging van de kerkenraad was bij mijn toetreding aanwezig.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Mijn voormalige vriend heeft mij erg betast en ik wil nu zo graag wraak nemen. In hoeverre mag je je hekel aan diegene l...
geen reacties
15-11-2003
Wat betekent eigenlijk de rouw in de kerk brengen? Is dit een oud gebruik of wordt dit nog steeds zo gedaan? Zo ja, hoe ...
geen reacties
15-11-2004
In Daniel 9 vers 27a staat: "En hij zal velen het verbond versterken". In al de Bijbels die ik er op nageslagen heb, sta...
geen reacties
15-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering