Human Design en de Wet van Aantrekkingskracht

J. Boeijenga / geen reacties

27-09-2022, 15:20

Vraag

De laatste tijd hoor ik in mijn netwerk veel over human design en de wet van aantrekkingskracht. Hoe moet je hier als christen tegenover staan?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Citaat uit een podcast over Human Design: “Ik neem je mee in mijn eigen ontdekkingsreis en vind-tocht naar mijn levensmissie die ik ben gestart. Ik geloof dat alles al in je zit, alle wijsheid, alle liefde, al het vertrouwen. Door ons opgroeien, onze opvoeding en onze levenservaringen raken we weg bij wie we in de kern zijn. Middels het combineren van Human Design, de Wet van de Aantrekkingskracht en Kwantumfysica en daar vooral naar te gaan LEVEN kom je weer terug tot je kern, kom je weer thuis bij jezelf. Naast dat ik zelf bezig ben dit te integreren in mijn leven is het ook mijn missie om jou hierin te begeleiden en je energie weer te laten stromen, je te laten stappen in de identiteit die jij wilt zijn en vorm te geven aan jouw mooiste leven. Want als jij je goed voelt straal je dit uit naar anderen en liften anderen mee op jouw energie. Daar word jouw leven mooier van en het leven van de mensen om je heen. En daar wordt uiteindelijk de wereld een stukje mooier van!”

Het valt mij op dat degenen die hier enthousiast over zijn, vaak vrouwen zijn met enige levenservaring, maar die ontevreden zijn over hun bestaan en zoeken hoe ze beter in het leven kunnen staan. In feite een opvoedcursus voor volwassenen, gestoeld op vaak eenvoudige psychologische mechanismen, doorspekt met Engelse termen die momenteel heel hip zijn, zoals ‘vibe’, ‘resources’, ‘triggeren’, ‘universe’, ‘talk’, ‘event’, enz.

Grondgedachte is de zelfmaakbaarheid: als jij het kan, kan ik het ook. Het negatieve loslaten (vaak gaat het over verplichtingen die jij jezelf oplegt of die anderen jou opleggen: het ‘moeten’). Gestreefd wordt naar het leven in vrijheid en onafhankelijkheid, je goed voelen, waar word je blij van en streef dat na.

Er zijn herkenbare aspecten, bijvoorbeeld als er gesproken wordt over roddelen: wat jij over een ander zegt, zegt ook veel over jezelf. Of: als je jaloers bent op iets van een ander, en het die ander dus niet gunt, zal een ander het jou ook niet gunnen. Wie herkent hier niet iets uit de uitleg van de Heidelbergse Catechismus over de Tien Geboden?

Maar... er is een wezenlijk verschil. Daar waar het bij Human Design draait om IK, draait het bij de Tien Geboden om: Zo spreekt de HEERE. Hoe wil HIJ door mij gediend worden. En dus blijkt Human Design in feite juist de tegenpool te zijn van de ware zin van mijn leven die draait om de leefregel: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Hoe moet je hier als christen tegenover staan? Dat lijkt me duidelijk: laat je er niet mee in.

Hieronder geef ik nog wat meer info, zodat je nog beter kunt zien waar de wortels liggen van deze beweging.

1. Voor een deel is dat in de astrologie, een waarzegkunst gebaseerd op het tijdstip en plaats van iemands geboorte (en van 88 dagen daarvoor). De basis voor de verwerpelijke horoscopen en het geloof daarin.

2. Chakra's zijn een onderdeel: De filosofie over het chakrasysteem is naar verluidt zo'n vierduizend jaar geleden ontstaan in India. De gedachte erachter is dat het lichaam het beste instrument is om het raadsel van de mens en zelfs de mysteriën van het heelal te kunnen doorgronden. Ook hier is de mens het vertrekpunt voor zelfverwerkelijking, en dicht men zichzelf goddelijke eigenschappen toe.

3. Tevens wordt de Kabbala genoemd, een joods-mystieke filosofie, niet gebaseerd op de Thora, omgeven door geheimzinnigheid, die via een rituele weg zou leiden tot een mystieke ervaring van God, verdrijving van het kwaad uit de wereld of inzicht in de schepping. Dit suggereert dat een ervaring van God door eigen kunnen (rituelen) opgewekt kan worden. En de vermeende gevolgen zijn te ambitieus voor de mensheid na de zondeval.

4. Chinese I’Ching, een oud filosofisch manuscript dat gebruikt wordt als orakel- of wijsheidsboek, waarin ook beschreven wordt hoe met behulp van stengels van duizendblad voorspellingen gedaan kunnen worden. Dit doet denken aan de waarzeggerij (guigelarij), zoals die door de afgodendienaars in het OT bedreven werd.

5. Genetica: biologische wetenschap die erfelijkheid beschrijft en verklaart.  Natuurlijk dragen we eigenschappen van onze ouders in ons om. Als we focussen op het echte doel van ons leven, namelijk God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, dan heb je niets aan de eigenschappen van je voorgeslacht en alleen maar last van de erfzonde. Niet voor niets geldt: genade is geen erfgoed.

6. Biochemica: wetenschap die chemische reacties in levende organismen bestudeert om (meestal) een biochemisch defect te herstellen. Op zichzelf is hier niets mis mee, maar nu wordt hierdoor een pseudowetenschappelijk tintje aan het geheel gegeven. Wil men ook nog biochemische medicatie gebruiken om de persoonlijkheid verder in de gewenste vorm te kneden?

7. Astronomie of sterrenkunde is de natuurwetenschap die zich bezighoudt met de waarneming en bestudering van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de aarde. Strict genomen is hier weinig mis mee. Waren de Wijzen uit het Oosten ook geen sterrenkundigen? Alleen wordt aan de feitelijke observatie vaak een bijzondere betekenis toegeschreven, bijvoorbeeld het samenvallen van de stand van enige bekende planeten (‘het staat in de sterren geschreven’) en wordt dit ook gebruikt in de astrologie.

8. Kwantummechanica is de mechanica (leer van bewegingen en krachten) die van toepassing is op de kleine schaal van moleculen, atomen en subatomaire deeltjes. Dit is hogere wetenschap, die op zich puur natuurkundig van aard is. De rol is het geheel van Human Design is mij niet duidelijk.

Door diverse gegevens in te voeren en te bewerken, ontstaat m.b.v. een soort algoritme een blauwdruk, een gebruiksaanwijzing uit wie jij bent met jouw authentieke kwaliteiten. Dit is een grafische voorstelling waarin diverse eigenschappen en de samenhang daartussen wordt gevisualiseerd, de Bodygraph. Hieruit zijn dan drie hoofdaspecten/stromen (sequenties) te onderscheiden: jij in ontwikkeling als mens; jij in ontwikkeling in relaties; jij in ontwikkeling in jouw professie, en waarin jij je dienstbaar maakt in dit leven. Tevens wordt hierin duidelijk hoe je in contact komt met het universum, wat je moet doen om jezelf nog beter te ontwikkelen, enz.

De analyse wijst uit welk van de vijf energietypes het meest bij jou past: manifestor (9 procent): just do it  Het ene idee na het andere, zeer creatief in het bedenken, maar minder in het uitwerken: generators (37 procent): good battery, goalgetters, ze gaan maar door. Laden zich op door middel van ‘joy’. Nemen geen initiatief, maar werken initiatieven van de manifestors uit; manifesting generator (33 procent): kunnen creëren, multitasken, neiging tot dominantie; investigator/martyr (‘ondersoort’ van generators)): onderzoekt graag alles, wil alle info; hierdoor creëer je verwachtingen bij anderen (voetstuk), maar zul je ook kunnen tegenvallen (van je voetstuk vallen); projector (20 procent): de zieners, bron van wijsheid, doorzien systemen, zijn de nieuwe leiders; komen op uitnodiging; reflectors (1 procent): laten zien wat er speelt in de wereld; communiceren veel met andere mensen; maken gebruik van de maancyclus: iedere 28 dagen worden alle ‘gates’ in je bodygraph gepasseerd.

Je moet in-line zijn met je design, welke gates staan open en dicht. Met je gedachten zend je een elektrisch veld uit en met je hart trek je het naar je toe. Alles is energie en alles is een energetische trade. Ieder energietype heeft een specifieke manier waarop ze hun energie moeten inzetten. Hierdoor ga je meer flow en minder weerstand ervaren in het leven en je business. De dingen die je doet, lijken bijna moeiteloos te gaan.

Overgave, loslaten, veel terminologie uit de wereld van Oosterse ‘wijsheid’, soms vermengd met andere religieuze aspecten. Een voorbeeld: aan het begin van de dag een voorwerp, woord of getal in gedachten nemen, en dan de hele dag opletten of je dat terugziet in het leven om je heen. Dat blijkt dan verrassend vaak zo te zijn, wat dan weer als een soort ‘engelervaring’ wordt gezien. Werd vroeger al gewaarschuwd tegen het ‘geloof’ in horoscopen, hier gaat men op een pseudo-wetenschappelijke manier nog veel verder. Niet alleen wordt vanuit de Human Design analyse een profiel van je gemaakt wie je op dit moment bent, ook wordt sturende informatie gegeven wat je verder nog moet ontwikkelen of afremmen om te beantwoorden aan het uiteindelijke ‘ideaalplaatje’ waar Human Design naar toe werkt.

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, maar op deze wijze probeert de mens zichzelf te herscheppen naar het beeld van Human Design.

Een laatste opmerking over de wet op de aantrekkingskracht: er wordt een methode gehanteerd met twaalf ‘wetten’, waarvan de wet op de aantrekkingskracht naar mijn gevoel de belangrijkste is. Zoals de naam al zegt gaat het er om aantrekkelijk te zijn voor anderen zodat je door hen geliefd wordt. En dat kan door het aanleren van technieken, het creëren van een bepaalde sfeer (via diverse zintuigen), het met je gedachten concentreren op bepaalde onderwerpen, etc., met als doel: gedachten worden dingen.

“De wet van de aantrekkingskracht stelt, dat gelijksoortige trillingen elkaar gaan aantrekken. Als jij dus met je gedachten en gevoelens een bepaalde trilling uitzendt, ga je dingen aantrekken die dezelfde frequentie hebben, of ze nu positief of negatief zijn. Positieve gedachten hebben een hoge frequentie, negatieve gedachten trillen op een laag niveau.” 

Ik weet niet of je het nog volgen kunt, maar ik haak af...

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Sedationist in ziekenhuis St. Jansdal

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit elke week weer in mijn maag met de collectes in de kerk. Echt, ik wil graag bijdragen, maar omdat we een paar onv...
18 reacties
27-09-2017
De grote Nederlandse banken gaan binnenkort allemaal over op Instant Payments, ook op zon- en feestdagen. Vanuit mijn in...
geen reacties
26-09-2018
Aan een PKN-dominee. Voor mezelf had ik (meisje, 17 jaar, PKN) besloten dat ik volgend jaar pas op belijdeniscatechese z...
12 reacties
26-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering