Gods rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

23-08-2022, 13:51

Vraag

Aan ds. Van den Brink. Een poosje geleden hield u een lezing (zie onder) over Gods rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid aan de hand van de geschiedenis van de voorbede van Abraham voor Sodom en Gomorra. Erg mooi en heel duidelijk hoe u aangaf hoe Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zich tot elkaar verhouden en vooral mooi hoe u de lijn doortrok naar Jezus. Wat als kind bij deze geschiedenis altijd bij me opkwam, en ook nu weer, is het idee: God wist toch dat er geen vijftig, zelfs geen tien, rechtvaardigen in de stad waren? Dan kon Hij makkelijk beloven dat Hij de stad niet zou verdelgen als...  Want zoveel rechtvaardigen waren er niet.

Aan de ene kant vind ik het ongepast om deze vraag te stellen, aan de andere kant moet ik hier bij deze geschiedenis altijd aan denken en zou ik graag willen weten hoe dit zit en zo verlost worden van deze bijgedachten, alsof God een verborgen agenda zou hebben. Ik hoop dat u het mij uit wil leggen.

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat goed dat je, ondanks je aarzelingen, deze vraag toch stelt! God heeft geen verborgen agenda. Hij zegt ons openlijk en duidelijk dat Hij de zonde straft. Hij is immers rechter van de gehele aarde (Genesis 18:25). Zou Hij dan geen rechtspreken? Als een rechter het kwaad niet veroordeelt en niet straft, is dat geen goede maar een slechte eigenschap, geen deugd maar een ondeugd. Een goede rechter is rechtvaardig en daarbij behoort ook dat hij straft.

Maar een goede rechter kan tegelijk bewogen zijn met de dader. Als rechter straft hij met overtuiging, maar als mens (zo zouden we kunnen zeggen) straft hij met verdriet en teleurstelling. Veel liever had hij als mens gezien dat de verdachte in werkelijke vrijheid zou kunnen gaan leven. Deze laatste eigenschap bezit God ook. God is Rechter, maar ook veel meer dan dat alleen. Hij is tevens Schepper, Vader, Onderhouder, de Bewogene en de Liefdevolle. God is veel liever rechtvaardig door ons in Christus vrij te spreken, dan dat Hij rechtvaardig is door ons voor altijd te verdoemen. 

Dit laatste zien we duidelijk terug in de het gesprek van Abraham met God in Genesis 18. Veel liever toont God beide zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid, dan zijn rechtvaardigheid alleen. Daarom kan Abraham van 50 gaan naar 45, naar 40, 30, 20 en 10.

Waarom vroeg Abraham niet verder dan 10? Had hij ook 5 mensen kunnen vragen, of 1? Genesis 18 geeft daarop geen antwoord. Sommige verklaarders denken dat het getal 10 voor de Joden de kleinste collectieve eenheid was. Misschien is er geen verklaring te geven voor het getal 10. Wel is duidelijk dat het getal 0 onmogelijk was. 

De betekenis voor ons is duidelijk. Laten we nooit denken dat God zó graag vergeeft dat Hij niet straft. Als dat zo was, was God niet rechtvaardig. Maar laten we niet denken dat God graag mensen veroordeelt en verdoemt. Veel liever heeft Hij dat wij tot Hem komen en geloven, zodat Hij ons rust in onze ziel en eeuwig leven geven zal (Dordtse Leerregels III/IV.8).

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

barmhartigheidrechtvaardig
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb ruim een half jaar verkering. We zijn beiden al 25 plus. We zoenen elkaar en vinden het ook fijn elkaar te knuffe...
geen reacties
23-08-2019
Beste dominee H. Paul. Met interesse heb ik uw laatste antwoord gelezen over leespreken in een gemeente. Ikzelf behoor t...
geen reacties
22-08-2016
Wat mag/moet ik antwoorden aan iemand die zegt: “Het feit dat ik verloren ga als ik nu sterf, doet me niets meer... Een ...
geen reacties
22-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering