Omgaan met vriend in transitie

Herman van Wijngaarden / Geen reacties

15-08-2022, 16:32

Vraag

Een vriend van mij vertelde een paar weken geleden dat hij in transitie wil. Hij heeft die wens al van jongs af aan, heeft behandeling hiervoor gehad, maar heeft toch besloten om het te gaan doen. Hij kent alle ‘Bijbelse’ redenen waarom het niet wordt goedgekeurd binnen de reformatorische kring. Hij is zelf ook christen. Toch gaat hij het doen, in het besef dat hij daarmee anderen pijn doet en vriendschappen kan verliezen.

Mijn vraag is: hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ik kan het ook niet goedkeuren en heb er verdriet over. Aan de andere kant wil ik hem niet in de steek laten, wat anderen misschien wel gaan doen.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is een moeilijke en verantwoordelijke positie waarin je terecht bent gekomen. In feite gaat je vraag over grenzen aan een vriendschap: kun je (nog) bevriend zijn met iemand die op een belangrijk punt een weg gaat die naar jouw overtuiging niet juist is? In dit geval gaat het om in transitie gaan, maar dezelfde vraag kun je stellen als een vriend niet meer naar de kerk gaat, een homoseksuele relatie aangaat, zichzelf laat overdopen, of noem maar op... 

In zo’n situatie is het niet vanzelfsprekend dat de vriendschap intact blijft. Het kan zijn dat je hierdoor té ver van elkaar af groeit om nog vrienden te blijven. Maar het is óók niet vanzelfsprekend dat een vriendschap hierdoor breekt. Integendeel, het zou mooi zijn als de vriendschap ondanks dit verschil van mening in stand kan blijven.

Voorwaarde is dat er wederzijds respect is. Jij zult moeten accepteren dat jouw vriend een weg gaat die jij -als het erop aankomt- afkeurt. Maar andersom moet jouw vriend van jou accepteren dat jij het hierin niet met hem eens bent. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat jij jouw vriend niet voortdurend wijst op zijn foute beslissing (hij weet al lang dat jij het er niet mee eens bent). Andersom verwacht jouw vriend niet van jou dat jij enthousiast gaat doen over zijn transitie. 

Of dat lukt, hangt van jullie beide af. Het is niet makkelijk, maar het kan. Vaste regels kan ik hiervoor niet geven. Misschien helpt het jou als je hierbij het voorbeeld van Jezus probeert te volgen. Van Jezus kunnen we niet zeggen dat Hij de zonde goedkeurde of zelfs maar relativeerde. Toch ging Hij zó intensief met zondaars om dat Zijn omgeving Hem ervan verdacht zélf een zondaar te zijn (Mattheüs 11:19, Lukas 7:34). Dat zullen ‘ze’ misschien ook van jou zeggen als jij bevriend blijft met jouw vriend-in-transitie. Maar het zou toch erg mooi zijn als jij voor jouw vriend zowel iets van Jezus’ heiligheid als van Zijn barmhartigheid kan laten zien. 

Verder verwijs ik naar het antwoord 'Vriend met homoseksuele relatie' dat ik eerder gaf op een vergelijkbare vraag: “Kan ik bevriend blijven met een vriend die een homoseksuele relatie aangaat?” Alles wat ik daar schrijf, is volgens mij ook van toepassing op jouw situatie. Misschien heb je ten slotte wat aan mijn boekje “Leven als vrienden – een hoge vorm van liefde” (uitg. Groen, 2022). Eén van de hoofdstukken daarin gaat over “Vriendschap is breekbaar”. 

Hartelijke groet,
Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

Tags in dit artikel:

transgender
Geen reacties

Terug in de tijd

Je hoort regelmatig over ziekten die alleen door contact overdraagbaar zijn. Bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen of nu ebola, dat verspreid kan worden door contact met lichaamsvocht van e...
7 reacties
15-08-2014
Ik ben opgegroeid in een Gereformeerde Bonds-gemeente en ben door mijn huwelijk in de Hersteld Hervormde Kerk terechtgekomen. Dit even als achtergrond. Mijn broer heeft al tien jaar een relatie met mi...
Geen reacties
15-08-2023
Hoe moet je omgaan met als je ouders verschil maken tussen (klein)kinderen? Als je elke keer probeert iets op te bouwen en meer geeft dan gezond is om toch maar iets in stand te houden? En als je verv...
1 reactie
15-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering