Dordtse Leerregels over heiligmaking of rechtvaardigmaking

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

30-06-2017, 08:06

Vraag

Mijn dominee zegt dat het in Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikel 10 alleen over de heiligmaking gaat en dat dit niet van toepassing is op de rechtvaardigmaking. Is dat echt waar?

Antwoord

Lopen jullie niet langs elkaar heen? Of is er dogmatische spitsvondigheid in het geding? Het heeft ook alles te maken met de orde des heils. Vanuit de eenheidsgedachten zijn er verschillende gangen en standen in het geestelijke/geloofsleven. Heiligmaking is de vrucht van de rechtvaardigmaking. Om van harte te leven naar Gods Woord en getuigenis om Hem te vrezen, dienen en lief te hebben, door het ware geloof. Daarom kan er niet over heiligmaking gesproken en beleefd worden buiten de rechtvaardigmaking om. Het kan wel, maar dan span je het paard achter de wagen en dat schiet niet op.

Het een vloeit voort uit het andere. Centraal staat in de leer van Dordt de Drieënigheid Gods. Waarvan Paulus zegt: ik wens niemand anders te kennen dan Jezus Christus en Dien gekruisigd.

Ga maar biddend samen met uw dominee rond de tafel zitten met de vraag: hoe bekeert God Zijn volk en wat ken ik er persoonlijk iets van? Wanneer die vraag positief beantwoord mocht worden is het een zaak van het kinderlijk geloof, gelijk onze vaderen dat in de belijdenissen hebben verwoord. Dan doet een kind de was en wassen we elkaar niet theologisch en dogmatisch de oren, maar wassen we elkaar de voeten. Ik bedoel hier niet mee te suggereren dat u dit doet.

Mijn vrouw vroeg mij haar te helpen met het losmaken van een klos garen. Er was niets mee te beginnen, althans voor mijn dikke vingers, overal knopen en alles door elkaar. Ik zag een begin en een einde, maar verder een kluwen garen. Er was geen garen meer mee te spinnen. Begrijpt u het moraal van deze opmerking?

Hartelijk gegroet en probeer samen de knopen te ontbinden. Dan houd je een eenvoudige, beleefde belijdenis over aan Zijn voeten.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Dordtse leerregels
geen reacties

Terug in de tijd

Ik had verkering. Dat is uitgegaan omdat ik diegene te stil en te saai vond en ook voelde ik geen liefde meer. Na een pa...
4 reacties
28-06-2011
Door mijn jeugd heb ik heel veel gemoeten en heel weinig affectie ontvangen. Daardoor heb ik zwakke kanten. Ik ben genei...
geen reacties
28-06-2008
Zijn er misschien slimme systeempjes/maniertjes/dingen die je je eigen kan maken om er voor te zorgen dat je niet teveel...
geen reacties
28-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering