Gemeenschap der heiligen bij graf Spurgeon

Dr. C. A. van der Sluijs / Geen reacties

22-04-2022, 13:32

Vraag

Ik heb een paar vragen aan ds. C. A. van der Sluijs n.a.v. het interview in Pastorie Online. U zei dat u gemeenschap der heiligen ervaarde door het graf heen toen u bij het graf van Spurgeon stond en tot hem sprak. In dit antwoord 'Mientje Vrijdag' zegt ds. Heikamp dat spreken tot, en in de geest gemeenschap hebben met, overleden kinderen van God geestelijk een uitglijder is die brengt buiten het Woord van God. Hoe denkt u hier over?

Verder nog een vraag. U zei dat als er een opwekking komt, deze per definitie in de slechtste kerk begint en dat is de PKN. Waarom in de Protestantse Kerk in Nederland en niet in de Rooms Katholieke Kerk, daar deze m.i. de slechtste kerk is?


Antwoord

Het is altijd riskant om de naam te noemen van een predikant in een discussie. Ik bedoelde een innige gemeenschap te ervaren met Spurgeon door het graf heen. Zoals ik dit ook bij het graf van mijn ouders heb. Meer niet. Maar ook niet minder. Het gaat dan niet om een mystieke, maar om een  geestelijke ervaring. Daarvoor is genade nodig. Anders versta je hier niets van. Met de apostolische geloofsbelijdenis geloof ik de gemeenschap der heiligen. Nu! Welnu!

Voor wat betreft de slechtste kerk verwijs ik naar de artikelen 27 tot en met 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar is de Kerk van de Hervorming de ware Kerk, omdat zij in de plaats gekomen is van de Roomse Kerk, die valse  kerk wordt genoemd. Let wel de Kerk van de Hervorming is geen afscheiding van de Roomse Kerk, maar zij kwam in de plaats van die kerk, die daarmee geen kerk meer was en is. Uiteraard, want de Nederlandse Geloofsbelijdenis verbiedt afscheiding als onschriftuurlijk! 

Nu is de Kerk der Hervorming verbroken en verbrokkeld in diverse kerken. Ik heb daarin allen lief die de Heere ootmoedig vrezen. En dan met name in de rechtvaardiging van de goddeloze, het artikel waarmee de kerk staat of valt, naar een woord van Luther. En voor de rechtvaardiging van de goddeloze, kun je niet te slecht of te goddeloos wezen. 

Misschien dat je me nu begrijpt. Een afgescheidene zegt al gauw: ik ben niet bekeerd, maar ik ben ook niet hervormd. En dan ben je eigenlijk net nog te veel om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Dat bedoel ik met mijn uitspraak, dat de Hervormde Kerk (nu in de Protestantse Kerk in Nederland) de slechtste kerk is, maar ik weet geen betere.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Geen reacties

Terug in de tijd

In een antwoord van ds. Pronk aangaande de verspreiding van de mensheid over de aarde mis ik nog een belangrijk aspect. God schiep Adam en Eva. Na de zondeval worden hieruit Kaïn en Abel geboren. Kaïn...
Geen reacties
21-04-2006
Enkele jaren geleden ben ik tot bekering en geloof gekomen en is Christus aan mij geopenbaard. Wat ervoer ik veel van Zijn liefde in mijn hart. Alles sprak van vrede. De Heere sprak en troostte me hee...
Geen reacties
21-04-2008
Dominee Van Rossem heeft op 28-3 een vraag van mij beantwoord. Misschien mag ik hier nog wat nader op doorvragen ter verduidelijking. U schrijft: Wie nog nooit er buiten gezet is, kan ook niet binnen ...
Geen reacties
21-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering