De Meester is er en Hij roept u

Ds. A. de Lange / 5 reacties

21-04-2022, 09:34

Vraag

Maria zei tegen Martha: “De Meester is er en Hij roept u.” Deze woorden worden vaak gebruikt als de nodiging uitgaat naar de Avondmaalsgangers. Ik vind dat een mooie traditie, maar waar komt het vandaan dat deze woorden bij de aangerichte tafel van de Heere gebruikt worden? (Wanneer) mag je teksten uit de Schrift overzetten naar een situatie in het hier en nu?


Antwoord

Bedankt voor deze vraag. Het is goed om over het (juiste) gebruik van Bijbelwoorden in andere situaties dan waarin ze direct werden gesproken na te denken. Want er is wel verschil. 

“De Meester is er en Hij roept u.” Dat klinkt in Johannes 11:28. Maria en Martha hebben gehoord dat Jezus, nu hun broer Lazarus gestorven is, naar hen toe komt. En al voordat Jezus in Bethanië is, ontmoet Martha Hem, terwijl Maria thuis is gebleven. Na de eerste ontmoeting keert Martha naar huis terug en brengt ze aan Maria onder vier ogen de boodschap van Jezus over: “De Meester is er en Hij roept u.” Het zijn woorden van uitnodiging en aansporing. Jezus Zelf laat het door iemand die Hij gesproken heeft overbrengen: Ik ben er, en Ik wil dat u komt en erbij bent bij wat er gaat gebeuren. Kennelijk wil Jezus rechtstreeks naar het graf en Hij wil dat Maria erbij aanwezig is.

In wezen ligt het voor de hand om deze woorden bij de nodiging tot het avondmaal te gebruiken. Want in het avondmaal is het Jezus Zelf die in het midden van de gemeente komt; Hij is de Gastheer, die maaltijd houdt met degenen die Hem toebehoren. Zijn avondmaalsopdracht voor Zijn volgelingen is: “Doe dat tot Mijn gedachtenis.” Dan is de predikant die het avondmaal bedient en erbij uitnodigt net als Maria degene die Jezus boodschap overbrengt en de bedoelde nodiging en aansporing verwoordt: “De Meester is er en Hij roept u.” Zeker als er een voorbereidingspreek geweest is en het formulier is gelezen, is het in de gemeente duidelijk wie er tot het avondmaal mogen en moeten komen. Dus het gebruik van deze woorden in die situatie is wettig gebruik. 

Mag je teksten uit de Schrift overzetten naar een situatie in het hier en nu? Zeker wel. Het is juist de bedoeling dat we het Bijbelse woord verstaan in onze eigen situatie en voor ons eigen leven. Belangrijk blijft wel om woorden te horen en door te geven, zoals ze in de Bijbel bedoeld zijn. We mogen geen woorden en zinnen uit hun verband lospellen en ze vervolgens een hele andere kleur en functie geven dan ze in het verband hebben. We mogen ook niet zomaar allerlei woorden van de één in de mond van een ander leggen. Vrienden van Job hebben allerlei woorden tot Job gesproken, alsof het Gods woorden waren, maar uit het geheel van het boek Job en de rest van de Bijbel blijkt dat ze met sommige zaken helemaal mis zaten. We mogen dus niet alles wat Jobs vrienden zeggen in de mond van God leggen. Maar sommige woorden juist ook weer wel.  

Nauwkeurig Bijbellezen blijft nodig. We worden geroepen en uitgenodigd om ons oor en ons hart te luisteren leggen aan de hele Bijbelse boodschap. Schrift met Schrift vergelijken is telkens weer de opdracht. Daarbij is het rijk dat we mogen weten dat God de hele Bijbelse boodschap voor ons bedoeld heeft om naar te luisteren en van te leven. En door die hele Bijbelse boodschap heen klinkt Jezus aansporing en uitnodiging tot ons: “De Meester is er en Hij roept u.” Dan hoeft geen Bijbellezer en geen kerkganger ooit meer te zeggen: de Heere heeft mij nog nooit geroepen. 

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
5 reacties
Sarah25
21-04-2022 / 10:00
Hij is de Gastheer, die maaltijd houdt met degenen die Hem toebehoren. En wat denkt de dominee hier van mensen die geen vrijmoedigheid hebben tot het avondmaal maar wel de Heere niet kunnen missen? Behoren zij Hem dan niet toe?Ik raak zo in de war van dit soort teksten. Het hangt toch niet af van het avondmaal of je bij de Heere mag wonen? Niet iedereen krijgt de vrijmoedigheid
Zv70
21-04-2022 / 11:02
@Sarah25 Of je nu wel of geen 'vrijmoedigheid ontvangt', het ís de tafel voor degenen die Hem toebehoren. Met hén verlangt Hij vurig de maaltijd te houden.
De Heere missen kan niemand, maar als dat je nood is dan zegt Hij 'Kom tot mij' (Mattheus 11 : 28). Dan is er toch ook best veel vrijmoedigheid voor nodig om níet deel te nemen?!
Samanthi
21-04-2022 / 11:21
@Zv70 Amen
pannenkoek
21-04-2022 / 19:01
Ja. Die tekst wordt vaak gebruikt.

i
Iedere keer weer, mag ik persoonlijk uitgenodigd worden met mijn eigen belijdenis tekst. Zo mooi!
CrA
23-04-2022 / 22:27
Beste vraagsteller, je vraagt waar het vandaan komt dat deze woorden vaak gebruikt worden bij de uitnodiging tot HA? Omdat de Heilige Geest er vaak gebruik van maakt en Zijn eigen werk in het hart van de gelovige laat zien dat juist zij die zulk een gestalte van het hart hebben geroepen worden tot de tafel van de Heere. En ja, en als de Heilige Geest dat doet dan verdwijnen de bezwaren, krijgt men vrijmoedigheid en staat men snel op om tot Hem te gaan, zoals Maria ook deed ( Joh.11:29).

Terug in de tijd

Mag ik vertellen wat ik op mijn hart heb? Ik geloof in God vanuit het diepste van mijn hart. Dat Hij voor mijn zonde is gestorven en door Zijn bloed ik een nieuw leven heb gekregen. Ik verlang naar he...
Geen reacties
20-04-2006
Afgelopen week zijn we bij de kerkenraad geweest om een toelichting te geven waarom we naar een andere gemeente (van ons eigen kerkverband, Ger. Gem.) willen overgaan. We hebben de vraag neergelegd of...
7 reacties
20-04-2015
Gebeurt het wel vaker dat de vervulling van een belofte die de Heere aan jou persoonlijk gegeven heeft  lang op zich laat wachten? Met mijn verstand weet ik dat dat aan mij ligt. Ondanks die mooie bel...
Geen reacties
20-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering