Wanhopig onbekeerd

Ds. C. Harinck / geen reacties

13-01-2022, 15:53

Vraag

Aan een dominee van de Ger. Gem. Eerlijk gezegd zit ik helemaal vast voor mijn gevoel, ik weet echt niet meer wat ik doen moet. Ik denk vaak aan zelfmoord omdat ik het niet meer begrijp allemaal maar durf er niet over te praten met iemand, want ik schaam mij voor mijn vragen.

Ik zit met het volgende: hoe word ik bekeerd? Ik ben heel de dag bezig en voel het ook heel de dag dat ik bekeerd moet worden, dat elke ogenblik de oordeelsdag kan komen, maar ik ben onbekeerd. Ik heb geen zin in bidden, geen zin in Bijbellezen. Er staat in de Bijbel: zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Maar ik probeer al zo lang om te zoeken en te kloppen. Eerst kostte het mij niet zo veel moeite, maar nu sinds een paar maanden wel en voel ik mij ontzettend wanhopig, want ik voel, van mijn kant komt het zoeken en vragen om bekering nooit goed. Ik weet het echt niet meer.

Ook heb ik veel gedachten in mijn hoofd zoals, zal het de duivel zijn die mij wegtrekt bij de dingen die juist belangrijk zijn of ben ik dat zelf? Hoe moet ik oprecht Bijbellezen als alles in mij roept: geen zin... Ik snap de Bijbel niet. Hoe moet ik oprecht bidden als alles in mij roept: het heeft voor jou toch geen zin. Het maakt mij heel de dag zo onrustig omdat ik weet dat misschien wel binnenkort de oordeelsdag komt... en dan kan ik niet sterven. 

Een wanhopige vraagsteller.

 enlightened De nieuwste artikelen van Refoweb direct via Whatsapp ontvangen? 
       App 'AAN' naar 0630277889.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ben eerlijk gezegd wel geschrokken van je vraag. En vooral van je neiging tot zelfmoord. Je weet toch dat zelfmoord definitief het einde van alle hoop is?! Het is geen oplossing, maar een eeuwige ellende en duisternis.
 
Het verbaast mij dat je zo zonder hoop bent. Hoe is het mogelijk dat iemand die onder het Evangelie leeft zo wanhopig is? Wat hoor je verkondigen? Hoor je niet dat er hoop is voor de grootste van de zondaren. Lees je niet in de Bijbel dat  Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Hoor je niet dat er bij God vergeving is. Lees Psalm 130 eens. 
Wat maakt je zo wanhopig?

Indien het je zonden zijn of een gruwelijk misbruik. Dat is geen reden tot wanhoop. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Is het je harde hart. Dat is ook geen reden. God zegt: Ik zal het stenen hart wegnemen en een vlesen hart geven. En is er in Christus geen algenoegzaamheid aan verzoening en reiniging? Je mag even zwart van zonden zijn als de duivel, maar zo lang je de duivel zelf niet bent -en dat ben je niet, dat is onmogelijk- is er bij God vergeving en in Jezus’ bloed redding. Wat het ook is dat je zo wanhopig maakt: belijdt het voor God.
 
Ik ben  bang dat je wanhoop voortkomt uit een zoeken van verkeerde zaken. Je bent er helemaal op toegespitst om bekering te ontvangen. Je wilt bekeerd worden. Maar er is geen bekering zonder  berouw over je zonden en het gaan tot de Zaligmaker. Bekering is niet los van God en Jezus verkrijgbaar. Het wordt verkregen door  berouw, hoop op Gods genade en geloof in Jezus Christus. God wil dat je naar Hem zoekt en niet naar een bekering waar God geen deel van uitmaakt. God wil dat je naar vergeving zoekt. God wil dat je naar  een Verlosser zoekt. 

Je bent misschien zo beïnvloed door het steeds horen “een mens moet bekeerd worden”, dat je alleen met dat doel bidt, in de Bijbel leest en de kerk bezoekt. Er wordt zo geredeneerd en de godsdienst van velen is zo doorspekt van allerlei uitdrukkingen, dat men niet meer gezond  naar de Bijbel kan luisteren.

Ik zeg ook dat je je moet bekeren. Maar wat is dat? Vraag je af, waarvan moet ik mij bekeren? Wat moet ik de rug toekeren? Waar moet ik mee breken? Zou je iets weten wat tussen God en jou in staat en de verlossing in de weg staat?
 
Ik denk dat het je verdacht maken van de genade van God is dat in de weg staat en je zo wanhopig maakt. Wat is het tot oneer van de grootheid van Zijn genade en de kracht van Jezus bloed, om een mens te horen zeggen: Ik ben helemaal wanhopig, ik wil er een eind aan maken. Je moet daarom beginnen met je daarvan te bekeren. De grote reformator Johannes Calvijn heeft terecht gezegd: Zonder hoop op Gods barmhartigheid, zal niemand naar God zoeken en zich van zijn zonden bekeren. Ik hoop dat je in plaats van wanhoop, hoop zal hebben op de genade van God en de kracht van Jezus bloed.
 
Tot slot: je hebt misschien ook een aardse dokter nodig. Zoek via je huisarts hulp bij een psychiater voor je gedachten aan zelfmoord. 

Veel sterkte en vooral hoop toegewenst,
Ds. C. Harinck

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0013 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

onbekeerd
geen reacties

Terug in de tijd

Al een aantal jaren ben ik psychisch niet in orde. Er kunnen diverse oorzaken zijn, maar kom hier zelf niet uit. Een paa...
3 reacties
13-01-2015
Ik ben een meisje van 23 jaar. Ik heb een probleem waar ik erg mee zit. Ik heb geen borsten en ben ook verder heel smal....
6 reacties
13-01-2012
Ik ben een meisje van 21 jaar. Graag zou ik willen weten wat de gebeden zijn die de dominee bid voor hij de kansel op ga...
geen reacties
13-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering