Enorme last van lasterlijke gedachten

Ds. B.M. Meuleman / 3 reacties

04-01-2022, 16:07

Vraag

Ik ben een jongen en ben sinds een paar weken terug serieus aan de slag gegaan met het geloof. Het begon toen ik me ging verdiepen in de onzichtbare wereld, niks raars verder, maar over het bestaan van engelen etc. Ik begon daar toen echt in te geloven en ook het bestaan van God en toen dat gebeurde kreeg ik een intense angst voor de duivel, zo maar uit het niets. Ik kon bijna niet meer alleen thuis zijn en lag te trillen in bed. Toen heb ik hulp gevraagd, gelezen en gebeden en ik dank God dat ik daarvan ben bevrijd. De dagen daarna ben ik alleen maar christelijke liederen gaan luisteren en tot op de dag van vandaag nog steeds en ik bid en lees nog elke dag.

Maar nu heb ik een veel erger probleem dat al weken aanhoudt: de zonde tegen de Heilige Geest. Ik heb hierover al veel gelezen op dit forum en me er in verdiept en ik weet dat ik het niet heb gedaan, maar ik heb enorme last van lasterlijke gedachten. Ik wil deze absoluut niet, maar ze blijven maar aanhouden. Het kan even voorbij zijn en dan ben ik vol liefde, maar het komt daarna twee keer zo erg terug. Ik kan bijna niet meer normaal de Bijbel open slaan en rustig lezen of het overvalt mij enorm. Ik blijf wel Bijbel lezen, maar de gedachten blijven komen en ik weet dat het niet van mij kan zijn.

Het enige wat ik wil is rustig geloven in Jezus en God prijzen. En ik vraag de Heere ook om mijn hart te doorgronden en mijn ziel te kennen, maar ik voel mij zo slecht en down en heb niet echt genot in het christelijke leven. Al met al houd ik vol, maar hoop toch op wat advies...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is bepaald niet gemakkelijk voor je wat er nu allemaal op je af komt. Je hebt een hele geestelijke strijd te voeren en je vraag klinkt alsof je zo kopje onder kunt gaan. En inderdaad kan het in de strijd van het geloof soms moeilijk lijken om geestelijk gezien je hoofd boven water te houden. En toch, als je in het geloof ziet op Jezus kan Hij ervoor zorgen dat je zelfs over het water van al je twijfels en aanvechtingen kunt lopen. 

Daar ligt dan ook gelijk het geheim van het geloof dat overwint: zien op Jezus en op Jezus alleen. Daarbij zou ik me, zeker op dit moment, niet teveel verdiepen in de onzichtbare wereld, in engelen etc. Wanneer je buiten Jezus om je bezig houdt met de geestelijke, onzichtbare wereld ben je een gemakkelijke prooi voor satan. En als satan je al met rust laat, ben je al snel een speelbal van je eigen gevoelens en ervaringen, wanneer je niet het anker van het geloof hebt uitgeworpen op de Rots der eeuwen, Jezus Christus. Hij en Hij alleen moet het vaste ankerpunt zijn van je hart, van je geloof, van je gevoel, ja, van alles dat je hebt en bent. Zonder Jezus als de Grond van wie je bent, word je al snel heen en weer geslingerd door golven van verzoeking en twijfel. 

Ik vermoed dat hier ook een oorzaak ligt voor je onstuimige hart en gevoelens en voor de aanvallen van de satan. Je voelt je slecht en down. Je hebt niet echt vreugde in het christelijke leven. Het lijkt er daarom op dat je het anker van je ziel nog niet werkelijk hebt uitgegooid om in Jezus alleen je houvast te vinden. Geloof je werkelijk dat Hij je Heere en Zaligmaker is? Ken je het oprechte en hartelijke vertrouwen op Hem als je Koning en jouw God? Dan geeft dat een diepe vreugde en een kalme vrede in het binnenste van je ziel. Maar als er toch nog ruimte voor twijfel is... dan krijgen de allerlei elementen vrij spel in je hart.

Wat betreft de zonde tegen de Heilige Geest hoef je allerminst bang te zijn omdat je 1. de identiteit van Jezus als Gods Zoon niet loochent, bestrijdt en glashard ontkent, en 2. je het werk van Jezus niet lastert alsof dat het werk van satan zelf zou zijn. In plaats van verharding op een weg bij God vandaan die je steeds onverschilliger maakt ten opzichte van Jezus, Zijn Woord en het volgen van Hem, probeer je er juist alles aan te doen om in Jezus te geloven en al je aanvechting en strijd te boven te komen. Je schept geen plezier in lasterlijke gedachten maar ze zijn juist een kwelling voor jou. Je zoekt juist telkens de Bijbel op, je zoekt Jezus op in het gebed. Dat laat overduidelijk zien dat je niet de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft. 

Een klein punt van aandacht is de vraag naar de intensiteit van je gevoelsleven. Je beleeft denk ik, als ik je vraag zo lees, de dingen intensief. Dat is niet erg, dat hoort waarschijnlijk bij je. Maar laat je niet teveel door je gevoelsleven leiden en probeer op tijd afstand te nemen van al je gevoelens door ze in het gebed bij God te brengen. En let dan niet op alles wat je voelt en wat je bezighoudt, maar let op Gods Woord en laat dat het vaste fundament van je leven zijn, ook van je gevoelsleven. Daarmee bedoel ik dat je je geloof moet oefenen door ook soms (of vaak) dwars tegen je gevoel in vast te houden aan het geschreven Woord van God, in het bijzonder Gods beloften. Een christen leeft niet uit zijn gevoel, maar uit het geloof. Het geloof in Jezus tilt je uit boven jezelf, boven je gevoelens en strijd, zelfs zo dat je in de allergrootste storm die je ervaart, mag zeggen: “En toch geloof ik dat Gods Woord waar is. Jezus is mijn Zaligmaker want Hij wijst niemand af die in zijn nood en strijd tot Hem komt. Wat ik ook voel of ervaar, Hij blijft Dezelfde en Hij zal mij nooit loslaten.”
 
Daarom is het beste advies dat ik je kan geven om jezelf onvoorwaardelijk over te geven in de doorboorde handen van Hem, Die voor jou stierf. Geef alles maar uit handen aan Hem. Hij geeft je geloof. Hij versterkt je geloof. Hij bidt voor je, zodat je geloof niet ophoudt. Hij heeft satan overwonnen voor jou. Hij hoeft maar één woord te spreken, zoals Hij sprak tegen de storm: “Zwijg, wees stil” en het wordt kalm en stil in je ziel. Stel je voortdurend onder Zijn bescherming en in het bijzonder onder Zijn verzoenende bloed dat al je zonden bedekt. Laat je maar vervullen met de volheid van Zijn genade en van Zijn Heilige Geest. Verwacht alles van Hem en je zult merken dat Hij je op een rots stelt, in een hoog vertrek, een schuilplaats waar je veilig bent voor tijd en eeuwigheid. Dan kan het nog wel stormen in je hart en de satan zal zijn pijlen nog wel op je afschieten maar ze kunnen je niet werkelijk meer beschadigen, omdat Jezus Zelf je Schuilplaats is, de Rots van je behoud waarop je geloof rust. 

Hem van harte aanbevolen,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
3 reacties
kostervanleijen
04-01-2022 / 17:22
Mooi antwoord van de dominee. Blijf bidden, blijf volharden in geloof. Bid dat je door de Heilige Geest aangeraakt mag worden. De Heilige Geest is vele malen sterker dan de duivel. De duivel gaat nog wel rond als een briesende leeuw. Maar blijf bidden voor de werking van de Heilige Geest. Jezus is ook voor jou zonden gestorven, maar is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de Hemel om ook voor jou een woning te bereiden. Als je dat gelooft, je leven aan Jezus geeft, je bekeert, dan zal je Eeuwig Leven ontvangen. Dan ben je gereinigd door het bloed van Christus. Wat een genade!!

T.K.
AH
04-01-2022 / 20:14
Ik vind het inderdaad een mooi antwoord, waarmee ik het zeker eens ben.
Al moet ik wel zeggen; ik ben 21 jaar in de ban geweest van dwanggedachtes, deze kunnen optreden wanneer je een serieus persoon bent en je je snel dingen aantrekt.
Ook ik liep met godslasterlijke gedachtes, sprak hier met niemand over, omdat ik me er zo voor schaamde.
Tot ik er psychisch zo aan onderdoor ging dat ik voor opname in een kliniek terecht kwam. Ook daar wisten ze niet wat er met me aan de hand was.
Ik heb gesprekken gehad met de ouderling van m'n eigen kerk en ben uit wanhoop ook naar gebedsgenezers gegaan, niets van dit alles hielp me.
Tot God Zelf terug kwam in m'n leven, alles ging z'n plek krijgen.
Ik ben zodoende bij psycholoog Kees Roest terecht gekomen, hij is gespecialiseerd op dwanggedachtes.
Dwanggedachtes komen juist op de gebieden die je belangrijk vind in je leven.
Als ik je mag adviseren zou ik zeker eens een van zijn boeken over dwang lezen. (Hij is een christelijk/reformatorisch psycholoog)
Anoniemabc
06-01-2022 / 22:34
Inderdaad een erg mooi antwoord, hartelijk dank hiervoor!
Paar dagen verder was het nog niet weg en de ergste gedachten kwamen in mij op en ze werden erger en erger. Vandaag heb ik een interessant artikel gelezen over iemand die hetzelfde heeft gehad. En ik ben de fout ingegaan met het vertrouwen op Jezus, ik heb naar de golven gekeken en niet naar Hem. Ik heb geprobeerd deze gedachte of strijd tegen te gaan met het vlees maar dat schiet natuurlijk niets op. Het Woord is het enige wat helpt. Exodus 14:14 'De Here zal voor u vechten, u hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken!’ (nieuwe vertaling) is mijn houvast geworden en merk aanzienlijk de kracht van Jezus hierin. Dit vers is ook niet zelf gevonden maar ingegeven. Ik geloof dat dit is gebeurd om mij te leren wat het belangrijkste is en dat is het vertrouwen op Jezus en het Woord. Nogmaals hartelijk dank!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Mijn vraag gaat over het onderwerp naastenliefde. God vraagt van ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Naar wat...
geen reacties
03-01-2012
Wij als familie zijn ruim tien jaar geleden verhuisd naar het hoge noorden. In het westen werd het maar drukker en drukk...
2 reacties
04-01-2019
Waar komt angst vandaan om iemand de belangrijkste in je leven te laten worden? Angst om te binden? Wat is de bron van d...
geen reacties
03-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering