Wat zijn de kenmerken van de zonde tegen de Heilige Geest?

Ds. H. Liefting / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Wat zijn de kenmerken van de zonde tegen de Heilige Geest? Was Judas zo iemand? En hoe zit dat met Ananias en Safira? En als zij dat hebben gedaan  waarom dan precies?
 

Antwoord

Kenmerken van de zonde tegen de Heilige Geest zijn:

1. Dat we het werk van de Geest, ook in het leven van anderen, voor duivelswerk houden. Dat we het ontkennen en het lasteren. Dat we het smalend vertrappen.Laten we altijd voorzichtig zijn met ons oordeel over mensen die getuigen dat God in hun leven begonnen is. Als het niet in strijd is met Gods Woord, kunnen we alleen letten op de vruchten. Die zullen het openbaren of iets het werk van de Heere is geweest, of niet.

2. Dat ze alleen bedreven worden door kerkmensen. Of ex-kerkmensen. In ieder geval door mensen die onder het Woord gezeten hebben. Die onder de indruk van dat Woord zijn geweest. Die volgens Hebr. 6 zelfs verlicht zijn geweest. Die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Niet voor niks waarschuwt de Heiland in Matth. 12 de Farizeeën, de mensen rond de synagoge, indringend tegen deze zonde. Dat betekent dat wereldlingen deze zonde niet bedrijven.

3. Dat ook kinderen Gods deze zonde niet bedrijven. De Heere bewaart n.l. Zijn kinderen voor deze gruwelijke zonde. De Dordtse Leerregels zijn daar in hoofdstuk V, art. 6 ook zeer duidelijk in. Hoe kun je dus bewaard worden voor deze erge zonde? Door wedergeboorte. Door een kind van God te zijn. Gods kinderen worden er zeker voor bewaard!

4. Dat door deze zonde een grens gepasseerd wordt. Voor andere zonden is vergeving mogelijk. Maar deze zonde kan niet meer vergeven worden. Andere zonden kunnen vergeven worden als we die, vol berouw, bij de Heere brengen. Maar over de zonde tegen de Heilige Geest zullen we nooit berouw krijgen. We zullen er door verharden. Wie deze weg gegaan is, vindt geen weg meer terug. Het is een onomkeerbare afwending van de Heere.

5. Dat mensen die deze zonde bedreven hebben, een geweldige vijandschap hebben tegen de Heere en Zijn dienst en Zijn kinderen. Ze vinden alles wat daarmee te maken heeft overdreven, ziekelijk, vroom en schadelijk voor de volksgezondheid, enz., enz.

Als jij dus bang bent deze zonde gedaan te hebben, heb je hem juist niet gedaan!! Want degenen die hem gedaan hebben, interesseert dat helemaal niets. Het is bekend dat vooral mensen die psychisch zwak zijn, nogal eens bang zijn deze zonde te hebben gedaan. De angst ervoor is juist een teken dat we deze zonde niet hebben gedaan!

Hebben Judas en Ananias en Safira deze zonde gedaan?

a. Judas wel, hoewel de Bijbel zijn zonde niet zo verwoordt. Hij vertoonde de kenmerken van het verlicht te zijn geweest. En de hemelse gaven te hebben gesmaakt. Toch heeft hij uiteindelijk het werk van Christus, Zijn heilswerk, zo gelasterd en vertrapt, dat hij Diens leven niet meer de moeite waard vond. Al de wonderen en daden die hij Jezus had zien doen, waren voor hem niets meer waard. Vijandschap en onverschilligheid bleven over. En hij verhardde zich tot het einde toe. Hij heeft zich onomkeerbaar afgewend van de Heiland en Zijn liefde. Een weg terug was er niet meer...


b. Ananias en Saffira zijn ten diepste ook aan deze zonde schuldig. We lezen: “Waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou?” En: “Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Gode” (Hand. 5:3-4). In vers 8 lezen we over het “verzoeken” van de H. Geest. Zij willen Petrus en de christelijke gemeente bedriegen. De christelijke gemeente is echter een woonstede Gods in de Geest (Efeze 2: 22). Petrus noemt hun zonde dan ook niet slechts een bedriegen van de gemeente, maar een “verzoeken van de Geest des Heeren”. Uiteindelijk wordt de H. Geest bedrogen. En is er ook voor Ananias en Saffira geen weg terug.

Schoonhoven, ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

God vraagt aan ons: “Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij uw hart!” Maar mag je ook vragen: “God wilt u mijn hartje nemen?” ...
geen reacties
30-11-2006
Samen met mijn man ben ik inmiddels drie jaar getrouwd. We hebben een kindje van 1,5 jaar. In mijn huwelijk ben ik best ...
15 reacties
30-11-2012
Mijn geloof is momenteel een naald in zo'n grote hooiberg, dat ik er bijna bang voor begin te worden om deze terug te ga...
4 reacties
30-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering