Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Antwoord

1. wat deze zonde niet is: De lastering van de Geest bestaat niet in een zonde tegen een van de geboden van de Heere. Sommigen denken daar wel aan, bijv. aan het derde gebod (zie de uitleg van vr. en antw. 100 van de Heid. Catech.) of aan het zevende, met een beroep op 1 Cor. 6:18. Zie echter 1 Cor. 6:10 en 11. Denk aan Rachab of aan de Samaritaanse vrouw, om te zien dat deze zonden vergeeflijk zijn.

2. wat deze zonde wel is. Matt. 12:31 en 32; Markus 3:28-30 en Luk. 12:10. Er is sprake van een langzaam proces dat naar de lastering voert: irritaties van de joodse leidslieden tegenover Jezus, conflicten. Als een blinde en stomme man bij Jezus wordt gebracht, die bovendien een prooi van satan is, geneest en verlost Jezus hem. Satan verliest en de mensen weten niet wat ze zien. Dan komen de Farizeeën naar voren, die dit heerlijke werk van Jezus als duivelswerk karakteriseren, tegen beter weten in. In dat verband klinkt deze ernstige waarschuwing van de Heere. De lastering van de Heilige Geest bestaat in een bewust, tegen beter weten in, uit haat de Geest en Zijn werk lasteren en degenen die uit Hem geboren zijn, bespotten. De lastering tegen de Zoon des mensen is nog vergeeflijk, wanneer die uit zwakheid of onwetendheid plaatsvond. Wat Jezus hier zegt zullen we hebben op te vatten als een waarschuwing. De leidslieden hadden deze zonde op dat moment dus nog niet bedreven (zie bijv. Luk. 23:34). Jezus is op dat moment nog in de staat van Zijn vernedering; er is nog onwetendheid (zie ook 1 Tim. 1:13). Na Pinksteren wordt het anders! Verder zijn in verband met de zonde tegen de Heilige Geest te noemen: Hebr. 4:4-6, Hebr. 10:26, 1 Joh. 5:16, Matt. 12:43-45 en 2 Petr. 2:20-22.

Samenvattend:

- een zonde die alleen door kerkmensen bedreven kan worden;

- zonde tegen het Evangelie en niet tegen de Wet; - kan niet bedreven worden door ware gelovigen;

- bestaat in een definitieve afval van God en van de kerk;

- wordt gekenmerkt door bewuste haat tegen God, Zijn Woord en Zijn volk;

- wordt zichtbaar in een onomkeerbare verharding. Iemand die vreest de zonde tegen de Heilige Geest bedreven te hebben, draagt aarmee het bewijs bij zich dat hij deze zonde niet bedreven heeft. Iemand ie deze zonde begaan heeft, zal er nooit last van krijgen, maar er in ten onder gaan.

Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het bo...
geen reacties
30-11-2006
Is het wel bijbels als een predikant de gemeente vraagt of ze de Heere persoonlijk kennen? Dat deden de profeten in het ...
1 reactie
30-11-2012
Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering