Losbandig leven blijft me achtervolgen

Ds. H.H. Klomp / 7 reacties

07-12-2021, 16:15

Vraag

Een hulpvraag waar ik me best wel voor schaam. Omdat ik er niet uit kom hoop ik dat u mij advies kunt geven. Ik ben begin dertig en ben al geruime tijd gelukkig getrouwd. Voor mijn huwelijk hebben zowel mijn partner als ikzelf veel wisselende seksuele relaties gehad. In de periode dat we elkaar leerden kennen kwamen wij beiden op een wonderlijke manier (weer) tot geloof nadat we beiden in onze studententijd het geloof vaarwel hadden gezegd. Ik benadruk nog maar eens dat wij nog steeds heel gelukkig getrouwd zijn!

De moeilijkheid zit hem voor mij nu in het volgende: emotioneel en fysiek heb ik voor mijn huwelijk een erg losbandig leven geleid. Jarenlang tuimelde ik met grote regelmaat van het ene spannende avontuurtje in het volgende. Het was best wel wennen om van zo’n heftig leven tenslotte in een stabiel, warm huwelijk terecht te komen. Het vroeg en vraagt om een andere mindset. Helaas heb ik, zeker de laatste jaren, mentaal hier best wel strijd mee. Ik merk dat ik nog steeds, net als vroeger, op een verkeerde manier naar mannen om mij heen kijk. Een knappe man op de werkvloer, oogcontact met een volslagen vreemde in een restaurant of op straat, een foto van een ex op social media... ik raak ervan in de war. Overdag weet ik de seksuele fantasieën wel te remmen, ik breng het in gebed en laat het met Gods hulp los. Maar het gebeurt steeds vaker dat ik seksueel getinte dromen droom en dan moe en verdrietig wakker word.

Ik heb hier met mijn man over gepraat en hij gaat er eigenlijk heel relaxed mee om. Hij vind het vervelend voor mij, maar geeft aan dat het niets af doet aan zijn liefde voor mij. Zelf kan ik het alleen niet loslaten. Waarom heb ik deze dromen? En zondig ik op deze manier tegen God? Aan de dromen die je droomt kan je toch niets veranderen, of wel? Ik ben mijn man in alle jaren nooit fysiek ontrouw geweest en zal dat ook nooit zijn.


Antwoord

Beste vragenstelster,

Dank voor de vraag en jouw openheid in waar je mee zit. Wat een zegen dat je in een warm, stabiel huwelijk samen mag leven. Ook in geloof. Dat vraagt zeker een heel andere mindset dan in die losbandige studententijd. Fijn dat je er ook goed met je man over kunt praten. En voor de problematiek waar je nog steeds doorheen gaat, zou ik je willen adviseren om verder te werken aan (de versterking van) die mindset. Ik bedoel dat in het licht van Romeinen 12:2 waar o.a. staat: “Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” (HSV). Het staat er in een enkelvoudige aansporing aan jonge christenen in Rome. Je moet er dus persoonlijk aan werken, middenin een wereld die je van God wil afleiden.

Je hebt daar al gelovig aan gewerkt en er zegenrijke ervaring mee. Maar ga daar oprecht mee door, zodat je van binnenuit sterker wordt, om verzoekingen van buitenaf beter te kunnen weerstaan. In de weg van dit geloofshuiswerk komt dan ook de zegen van Romeinen 12:1 in beeld. Namelijk om “door de ontfermingen van God je lichaam/jullie lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.” Dat kan/zal gebeuren vanwege de kracht van Gods genade.

Het leven in een warme huwelijksrelatie kan daar heel positief aan bijdragen. In de eerste plaats door de geestelijke eenheid en openheid naar elkaar toe als man en vrouw. Ook wil ik het consumeren van de huwelijksliefde nadrukkelijk noemen, omdat je verzoekingen toch wat op het erotische vlak liggen. Wat een zegen dat je zo’n toegewijde man hebt, in liefde en trouw!

En wat die dromen betreft: staar je er niet op blind. Ze geven wel aan wat er in je (onder)bewustzijn leeft/geleefd heeft. Maar je kunt er niets aan doen als ze in je slaap over je komen. En daarom hoeven ze geen bewuste zonden tegen God te zijn. Satan zou je er mee lastig kunnen vallen door een groot vraagteken achter je geloof te zetten als er weer eens zo’n droom is gepasseerd. Negeer de duivel. Trouwens: dromen zijn bedrog; dat waren ze vroeger – dat zijn ze nog! En: satan is de leugenaar van den beginne. Raak je soms toch onthutst over weer zo’n droom: spreek er maar met de Heere over. Want je mag je begeerten in alles biddend en smekend  bekend maken bij God!

Dromen komen van benèden; je kunt er in zondigen ja. Maar als je de moeite er mee met de Heere overlegt, komt de vrede (die je denken overstijgt) van Bòven. En die vrede zal je hart èn je zinnen(!) bewaren in Christus Jezus. Zie Filippenzen 4:6-7.  Dan ben je zo veilig en is er ook groei in het geloofsleven. Tot eer van God en verwondering van je zelf. Dat wens ik je toe – samen met je man!

Alvast gezegende kerstdagen toegewenst,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

verleden
7 reacties
ZLD26
07-12-2021 / 17:52
Satan kent onze zwakke plekken en zeker op dit gebied heeft hij veel invloed. Probeer te strijden door zo'n gedachte binnen 5 seconden aan te pakken: bestraf satan in Jezus' naam (gebied hem om weg te gaan) en vlucht tot de Heere Jezus.
Weet je: het is ook Israël gezegd dat ze zich hun gruweldaden zullen herinneren (Ez. 36:31). Maar Hij wil je reinigen!
Nora7
07-12-2021 / 20:08
De rede dat je er gevoelig voor blijft kan zijn dat je in het verleden hebt geleerd liefde te ontvangen dmv aandacht van mannen. Als je leert dat God van je houd, dat Jezus van je houd dan heb je al die andere invullingen daarvoor minder nodig en gaat langzaam de aandacht daarvoor ook weg. Het is heel gelukkig dat je man van je houd maar zelfs dat zal nooit altijd volkomen zijn en daarom is het zo fijn dat je altijd op de liefde van God voor jou kunt terugvallen (dankzij het offer van Jezus liefde) als je even een leegte in dat opzicht voelt.
arendine
08-12-2021 / 08:26
Als een foto van een ex op sociale media dit triggert, zou het dan geen goed idee zijn om die sociale media weg te doen? Of minstens contacten uit dat verleden blokkeren. Je wilt niet weten hoeveel mensen vreemdgaan nadat ze via Facebook weer contact met een ex kregen. Ala je weet dat je ergens gevoelig voor bent, vermijd dan die verzoeking.
Ali636
12-12-2021 / 13:51
En Maria Magdalena dan? Die had ook haar verleden. Persoonlijk houd mijn verleden me bewust van dingen die ik moet mijden. Die veel vergeven is betoont veel liefde...
Sma
21-12-2021 / 23:22
Ik moet denken aan een hele mooie studie over het heiligen van jezelf en van plaatsen. Voor mij was dat echt een eye opener.

Gods aanwezigheid in ons land - Wim Hoddenbagh (even afluisteren).

https://m.youtube.com/watch?v=ykvh7gv4ZUs&t=1s

Gods zegen!
Ali636
22-12-2021 / 06:25
"Wees ook in onze dromen onze lust" bad mijn vader vroeger elke avond in het avondgebed. Pas zoveel jaar later begreep ik wat hij bedoelde. Ik bid dat nu ook.
Ali636
23-12-2021 / 04:04
Dan zijn er ook nog de profetische dromen. Dingen die ik soms overdag tegenkom - hé, dat heb ik al gedroomd. Je kan er twee dingen mee doen : uitzien die dag dat je datzelfde mee gaat maken wat je gedroomd hebt - dan heeft Satan helemaal zijn zin. Maar als je 's nachts of ' s ochtends al verdriet van die droom had kan je alleen maar glimlachen als je de situatie overdag tegenkomt en meteen zo reageren als God had gewilt : Niet kijken. Geen verkeerde blik werpen. Direct ergens anders heengaan. Of zelfs gewoon hardop tegen die persoon zeggen: "God wil dit niet en daarom wil ik dit ook niet".
Menige droom heeft me zo dank zei de Heere voor kwaad behoed.

Terug in de tijd

De zonde is toch door Eva in de wereld gekomen, want zij at het eerst? Hoe moet ik dat rijmen met de woorden van Paulus:...
geen reacties
08-12-2017
Ik ben een student geneeskunde en we hebben op dit moment vrij veel les over evolutie. Ik geloof niet in de evolutie maa...
geen reacties
08-12-2017
Het avondmaalsformulier zegt dat zij die aan het avondmaal mogen “midden in de dood liggen.” Ik lees echter in Rom. 6:4-...
4 reacties
07-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering