Het scheppen van de mens

Ds. H. Polinder / 2 reacties

07-12-2011, 11:37

Vraag

Waarom heeft God ons geschapen?

Antwoord

In Genesis 1:26-27 lezen we dat de God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Dat betekent dat de mens in relatie tot Zijn Schepper staat. Die relatie wordt gekenmerkt door liefde, gerechtigheid en heiligheid. De mens leeft voor God, opdat God Zich verblijdt in mens. Hij is geschapen om God te verheerlijken en te loven.

Door de zondeval die we vinden in Genesis 3 is de goede relatie verbroken. De mens wilde niet langer tot eer van God leven, maar werken aan zijn eigen eer ten koste van God. De mens is vervuld met vijandschap tegen God en staat niet meer recht tegenover Hem. Hij leeft in de zonde als een onheilige.

Wat nu door de zondeval verbroken is, wil God door de herschepping weer veranderen. Hij wil ons hart vernieuwen opdat we weer Hem gaan dienen uit liefde en leven tot Zijn eer. Dat geldt ook van jou. God is jouw Schepper en heeft recht op jouw leven. Hij kan en wil je hart vernieuwen opdat je met je hart gericht wordt op Gods eer en je hart vervuld wordt met liefde tot God, Die Zijn Zoon gegeven heeft om ons weer in de rechte verhouding met Hem te brengen.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

scheppingzondeval
2 reacties
Alphonsus
07-12-2011 / 16:44
De schepping van de mens:

Vergeet ook niet dat het Gods bedoeling was en is om voor Christus een Bruid te verwerven.
In Spreuken 8 staat vermeld dat Christus zich verheugde in de door God geschapen mensenkinderen.

Maar je verheugen in betekent nog niet gemeenschap hebben met. Daarom wordt erop aarde een bruid voor Christus (Zijn gemeente) gevormd om voor eeuwig, na het bruiloftsfeest, bij hem te zijn.
Onder alle dingen die door en tot Christus geschapen zijn kan niets Hen zodanig bevredigen als Zijn Bruid, van wie Hij nu eindelijk kan zeggen: Zij is van en uit mij.

Dan kunnen Bruid en Bruidegom in eeuwigheid van elkaar genieten. Bruid en Bruidegom kennen elkaar, omdat Christus en Bruid bij elkaar passen én elkaar begrijpen.

Christus, die tijdens zijn dagen in het vlees de goede strijd heeft gestreden, kan zich verenigen met de geheiligden in Zijn naam, die eveneens de goede strijd gestreden hebben.

Zie ook weer Spreuken 8: Nu dan zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die MIJN wegen bewaren.
De zonde in het vlees is zowel bij Christus (welke nooit tot zonde gekomen is) als bij diegenen die van Hem zijn (wel gezondigd, doch vergeven en door een NIEUWE levenswandel in Hem geheiligd zijn) gedood. Het lichaam der zonde is in hen te niet gedaan. In het lichaam der zonde bevindt zich de begeerte en het willen doen van de eigen wil, welke tot zonde leidt.

Zoals Adam kon spreken over Eva: eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, kan Christus spreken: eindelijk de Bruid geleid en geheiligd in de Heilige Geest.

Hebr 12: Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
De vreugde die voor Hem lag is ZIJN verkregen en verworven Bruid.
waldboy
07-12-2011 / 18:51
-Hij is geschapen om God te verheerlijken en te loven.-

Dat is de enigste reden. Niet meer en niet minder.

Terug in de tijd

Ben je, nadat je het Mexicaanse griepvirus gehad hebt, ook meteen resistent tegen gemuteerde varianten?
geen reacties
07-12-2009
Dear Pastor A. T. Vergunst. My friend asked me to forward her question to you. Below you can read it... My dearest mommy...
11 reacties
07-12-2012
Ik stuur deze vraag omdat ik het erg moeilijk heb zowel met het geloof als met het contact met mijn vader. Hij is stre...
2 reacties
07-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering