Te zwak of te ongelovig voor God

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

10-11-2021, 11:54

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik zie en hoor mensen om mij heen, ook van mijn (jonge) leeftijdgenoten, zo krachtig getuigen van God. Zij blijven staande in de strijd. Ik heb geen Bijbelteksten in mijn hoofd om mensen antwoorden te geven of om te getuigen dat Hij alleen belangrijk is in plaats van al die situaties die nu lopen. Hoe kan ik toch mijn rol als christen vervullen?

Ik wil graag elke dag tijd nemen voor onderzoek en groeien in het geloof, anders blijf ik niet staande in de verdrukkingen die komen gaan. Ik wil me niet laten verleiden door de wereld en zo verloren gaan. Ziet u, ik blijf zo worstelen met mezelf in plaats van alles op God te richten, omdat Hij het heeft gedaan! Ik heb het idee dat ik soms ten onder ga in alle meningen van mensen, familie en kennissen. Ik heb geen weerwoord terwijl ik weet dat God een leven in mij begonnen is, want immers: waar jij gaat zoeken naar God, heeft Hij jou al gevonden.

Ben ik nu te zwak of te ongelovig voor God? Ik mis zo mijn zekerheid en ik neem ook te weinig tijd om er aan te werken en met te verdiepen in het Woord. De hele week werk en het huishouden vergt veel energie. Als Jezus nu terugkomt of ik kom te sterven, is het dan goed genoeg? Ik heb mijn rol niet vervuld door op Jezus te lijken, liefdevol om te gaan met anderen enzo. Zijn geboden niet allemaal gehouden omdat ik zo verkocht ben onder die zonden. Ik belijd mijn zonden wel, maar toch val ik er telkens weer in.

Niemand zal ooit aan mij gemerkt hebben dat ik een kind van Hem mocht zijn als ik kom te sterven. Ik denk zo klein over God terwijl Hij zo oneindig groot is. Kunt u tips geven om dit alles vol te houden? 

Een strijdende vrouw.

Antwoord

Lieve vraagsteller,

Helaas, ik kan je geen tips geven om hier uit te komen. In de dienst van de Heere gaat het niet om tips, maar om iets heel anders: het gaat er om wat God zegt, wat God geeft, wat God vraagt. Wij leggen onszelf vaak veel meer lasten op dan de Heere van ons verwacht. 

Ik kan wel naast je komen zitten en samen met je bladeren in Gods Woord. Het eerste wat ik dan wil doen is proberen je te helpen om Jezus beter te leren kennen, zoals Hij er uit ziet in de Bijbel. Je niet meer laten leiden door allerlei opmerkingen die rondom op je af komen. Als je de Heere wil volgen zijn er altijd raadgevers genoeg. En het wemelt van mensen die veel beter zijn dan ik ben. Maar weet je dat deze mensen misschien dezelfde worstelingen hebben als wij?!

Juist voor het uitstralen van iets positiefs is omgang met de Heere zo belangrijk. En dan natuurlijk nog wat. Je kunt wel heel enthousiast zijn en zo veel uitstralen, maar ik ben er van overtuigd dat luisteren veel meer uitstraalt dan spreken.

Maar de Heere Jezus is het belangrijkst! Je kunt Hem niet missen. Maar je moet Hem ook leren kennen. Geen genoegen nemen met wat je al weet van Hem. Je moet Zijn levensbeschrijvingen opzoeken in de Bijbel. Ga om te beginnen het evangelie naar Lukas eens lezen. Begin bij Lukas 1:1 en lees ieder vers dat Lukas neerschreef. 

Waarom Lukas? Omdat hij echt bij het begin begint! Hij volgt het hele leven van de Heere Jezus. Je moet als je ‘s nachts wakker gemaakt wordt, gelijk over Hem kunnen spreken.

Je moet ook zuinig met je tijd omgaan, anders kom je niet meer aan stille tijd toe. Dat is momenteel best een probleem. Alles wat er extra bij komt i.v.m. corona is best veel. Je moet steeds opletten. Maar het opletten wordt gemakkelijker als je het doet aangestuurd door het Woord van God. De Heere zegt: zoek eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen ontvang je bovendien. Dat is echt waar hoor! Ga het maar proberen, dan je zult het ontdekken.

Ga vooral niet krampachtig doen. Dat hoort niet bij de dienst van de Heere. Wees rustig maar wel geordend in het lezen in de Bijbel en het leiden van je gezin. Ga jezelf er toe zetten om te geloven wat de Heiland zegt. Dat is heel wat hoor en heel indrukwekkend. Een paar uitdrukkingen van Hem: Mattheüs 9: 35-38: “En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere  ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.”

En verder: Mattheüs 11: 25-30: “In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

En wat denk je van Openbaring 3: 20. Zie je hoe liefdevol de Heiland aan de deur van je hart blijft kloppen. Hij wil binnengelaten worden in je leven. Laat je dan niet met allerlei ontwijkende opmerkingen afschepen, maar probeer de deur te openen voor Hem.

Zie je hoe gunnend en liefdevol Hij naar de mensen kijkt. Ga daar op letten en vraag Hem om meer licht over de dingen in de Bijbel, maar ook licht over jezelf. Dan kom je gewapend op straat en bij de ander die Jezus niet kent.

Stel je in op contact met de Heere, Ik hoorde een dominee zeggen: “Bent u vandaag al in de hemel geweest?” Lees ook in de Psalmen; daar kijk je gelovigen in een andere tijd en in een ander land, een andere cultuur... in hun hart. Andere omstandigheden, maar het zijn dezelfde mensen als wij. Van nature zonder God in de wereld. Je zult steeds meer ontdekken hoe dicht bij de Heere deze mensen leefden. En ze hadden dezelfde stormen in hun hart als jij. “Zou de Heere weten van mijn droevig lot...”

Probeer per dag een vast stukje tijd in te ruimen voor je omgang met de Heere. Je kunt zelf het best zien welk uur dat zou kunnen zijn. Laat je in deze stille tijd nergens door afleiden. Spreek met de Heere, lees in Zijn woord. Verander je bidden van vragen in belijden en lofprijzing. De dienst van de Heere vraagt wel wat tijd om je te verdiepen in het Woord van God, maar aan de andere kant geeft het je een vrijheid zo groot, dat je het soms niet op kunt. Dat werpt vrucht af voor de ander.

Die andere wet die je tegen komt in je leven, “vallen in de zonde”, kent ieder kind van God. Dan wordt er gezegd: “Ik ben tot hinken en zinken elk ogenblik geneigd.” Maar weet je, de Heiland staat ieder moment van de dag klaar om je te helpen, te leiden en kracht te geven om Zijn weg te gaan. Houdt aan, grijpt moed, God zal je nooit afwijzen, maar Hij zal je in Zijn armen sluiten. Dan zullen de mensen in je omgeving stapje voor stapje merken dat je de Heere dient en Hem wilt volgen.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
1 reactie
Samanthi
14-11-2021 / 22:23
Turn your eyes upon Jesus
Look full, in his wonderful face
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of his glory and grace
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Hoe moeten we omgaan met internetgebruik op zondag? Het kan ook ter bezinning zijn! Is dit veel anders dan een goed boek...
geen reacties
10-11-2006
Hoe is het mogelijk dat een homofiele dominee van de HHK openlijk op internet zet dat hij uit de kast is gekomen? Deze m...
geen reacties
11-11-2016
Mag je hier naar luisteren? Is de boodschap bijbels?
4 reacties
14-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering