Bang voor grote afval en de verdrukking

Ds. A. Jonker / 1 reactie

22-10-2021, 15:00

Vraag

In de laatste der dagen vindt de grote afval en de verdrukking plaats, mij benauwt dat weleens ondanks dat ik weet dat God in mijn leven is gekomen, hoe zwak en klein gelovig ik ook ben... Ik weet van mijzelf dat ik makkelijk afdwaal. Zeker als ik dan lees over de grote afval, waarin gelovigen worden verdrukt om zo te proberen hen van God af te houden.

Kan het dus zo zijn dat ik straks mijn geloof verlies? Dat ik zo verdrukt word dat ik teneergeslagen raak? Ik wil dat absoluut niet en ik baal er zo van dat ik zo zwak ben in het geloof. Zo eigenwijs, zo makkelijk af te dwalen en vooral mijn beeld van God zo klein stellen terwijl hij onnoemelijk groot is. Wat kan ik hier tegen doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Welk beeld heb je van een ‘echte gelovige’? Is dat iemand die nooit twijfelt? Iemand die niet bij de Heere vandaan loopt? Iemand die alleen grote gedachten van God heeft?

In de Bijbel lezen we over Abraham, de vader der gelovigen, die in Egypte zijn vrouw Saraï laat liegen (Genesis 12). Mozes die op de rots slaat in plaats van er tegen te spreken (Numeri 20). David die met slimmigheid veilig probeert te zijn bij de Filistijnse koning Achis (1 Samuël 21), overspel pleegt en opdracht geeft tot een moord (2 Samuël 11). Petrus die Jezus verloochent en Paulus die zegt dat hij telkens het kwade doet wat hij niet wil (Romeinen 7). 

Alle aansporingen in het Nieuwe Testament om te leven naar Gods geboden en tot Gods eer, hebben als zwarte achtergrond dat die aansporingen nodig zijn! Kijk daarom niet naar je eigen ‘prestaties in het geloof’, of hoe je het zou willen noemen. Het Bijbelse geloof richt zich op het voorwerp van het geloof: Jezus Christus en Zijn volbracht Middelaarswerk in kruis en opstanding.  De grote verdrukking die komen zal, komt niet onverwacht, want de Heere Jezus zegt het dat die komen zal! 

Maar Jezus bidt voor al de Zijnen dat hun geloof niet zal ophouden (Lukas 22: 32; Johannes 17: 9, 15 en Romeinen 8: 34). Niemand zal de Zijnen uit Zijn hand rukken (Johannes 10: 28). Daarom blijft er in de strijd van het geloof maar één weg over: de toevlucht nemen tot Hem Die alle macht heeft in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18). Ons laten leiden door deze Herder van de schapen die al de Zijnen veilig leidt en voor eeuwig thuis brengt. In de strijd en aanvechting van het geloof mogen en moeten we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. (Hebreeën 12: 1-2). Je vindt Hem in de Schriften die van Hem getuigen. Lees je Bijbel en bid om de leiding van de Heilige Geest.

Ds. A. Jonker

Lees ook de artikelen over 'Geloofsafval' en 'De grote verdrukking'

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
1 reactie
Samanthi
23-10-2021 / 00:18
Werp je op de Heere Jezus
Johannes 16 :
32 Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten. En nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Terug in de tijd

Mijn huisarts wil liever niet dat ik slaappillen neem en ik kan bijna niet meer slapen. Ik ken intussen alle dingen wel ...
4 reacties
21-10-2010
Gevolgen ongehuwd zwanger?
geen reacties
21-10-2013
Een vervolgvraag op de vraag “Plotseling bevallen”. Een collega van een vriendin van mij was aan de pil en was ook ieder...
geen reacties
21-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering