Asielzoekers beoordelen

Ds. W. C. Meeuse / 3 reacties

21-10-2016, 10:06

Vraag

Mag je als christen werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij de (vreemdelingen)rechter als je als onderdeel van je werk moet beoordelen of een asielzoeker zich oprecht heeft bekeerd? Aan de ene kant snap ik dat het misbruik in de hand werkt als je iedereen die zegt bekeerd te zijn een verblijfsvergunning geeft, maar aan de andere kant is het toch niet aan ons als medemens om te beoordelen of iemand zich oprecht bekeerd heeft? Ik ben niet zozeer op zoek naar een algemeen christelijk antwoord op het 'vluchtelingenvraagstuk', maar meer naar een richtlijn met wat in ik overweging zou moeten nemen als ik binnenkort wellicht een baan in die sector aangeboden krijg.

Antwoord

Het is inderdaad niet aan de mens om de oprechtheid van een ander te beoordelen. God ziet het hart aan. Wij zien slechts  de buitenkant. Ook in de kerk zullen altijd onoprechte mensen. Calvijn noemt ze: hypocrieten. Maar oprecht geloof komt in de vruchten openbaar. Dat is toch een criterium, een handvat, om de bekering van een asielzoeker te beoordelen. 

Ik maakte het mee dat een ouderling na de belijdenisdienst tegen de catechisanten zei: “mocht het maar eens waar worden.” Daarmee bestempelde hij -onbedoeld- hen als leugenars. Als het ja-woord mag klinken, hebben we dat voor waarachtig te houden. Tenzij het tegendeel blijkt. Als iemand zijn/haar bekering vertelt, hebben we dat naast Gods Woord te leggen. Een andere norm hebben we niet. Zeker ons gevoel niet.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

werk
3 reacties
handelingen2_21
21-10-2016 / 11:00
Als je echt baat bij een antwoord hebt (meer dan gewoon belangstelling) zal ik, als ik jou was, Jurjen Ten Brinke uit Amsterdam eens contacten. Als evangelist heeft hij hier wel mee te maken en een tijdje geleden heeft hij de IND er zelf uitleg over mogen geven!
Elipo
21-10-2016 / 19:45
Ik heb zelf drie jaar lang fulltime (met veel plezier) met vluchtelingen gewerkt. Ik had toen ook dagelijks te maken met aanvragen van verblijfsvergunningen, beoordelingen daarvan, gezinsherenigingen e.d. Mijns inzien zijn er geen bezwaren om als christen met vluchtelingen te werken. Inderdaad moet er beoordeeld worden of het geen ze vertellen waar is, ook een evt. bekering. Zelf vind ik dat er goede vraagtechnieken zijn (hoewel voor een niet christen een christelijke bekering moeilijk uit te leggen is, vind ik toch dat ze het knap onderzoeken. Denk bijv. aan vragen als; wie was de voorganger, hoe zag de straat van de kerk eruit (de IND kent google maps perfect) e.d). Ik ben zelf veel op leugens gestuit, veel meer dan me lief is, mijn ervaring is helaas ook dat er meer niet dan wel waar is en dat weten ze bij de IND ook. Ik vertelde ze dan ook dat ik ze niet kon geloven en waarom niet. Het is aan hen om hun best te doen de waarheid (als die er is) duidelijk te maken. Succes met het zoeken naar een baan, een baan bij de IND of vreemdelingendienst is geweldig!
drj
22-10-2016 / 11:43
Het antwoord van dominee Meeuwse is heel mooi en is hoe we het in de kerk (zouden) moeten toepassen en dat ook doen. Ook naar asielzoekers toe.

Het bekijken van de aanvragen van asielzoekers, waarbij doop/bekering redenen voor asiel zijn is iets anders, omdat het hier niet de gemeente betreft. Het is ten diepste een zaak van de staat. Ook hier geldt vaak het voordeel van de twijfel, maar er moet zeker getoetst worden of er geen sprake is van grof bedrog.

Hier gaat het niet om opname in de gemeenschap van de gelovigen, maar om opname in een sociale staat en indirect om welstand.
De staat heeft ook ter bescherming van haar burgers hier de plicht om zoe goed mogelijk naar de plausibiliteit te kijken.

Natuurlijk kan de staat zich vergissen. Maar als God met een nieuwe gelovige de weg gaat hem terug naar zijn herkomstland te zenden, kan dat daar tot grote zegen zijn.
Een ware gelovige kan ook genoopt worden blijmoedig zijn kruis op te nemen.

Terug in de tijd

Is het als christen ook mogelijk om sterker stelling te nemen tegen Halloween in plaats van alleen niet mee doen met de ...
1 reactie
22-10-2020
Aan iemand van de Ger. Gem. De eerste bekering is geen zaak van misschientjes. Hoe moet je dit zien?
1 reactie
21-10-2013
Een tijdje terug stelde ik een vraag over christengemeente DoorBrekers. Ik ben altijd christelijk opgevoed, maar ik kan ...
2 reacties
21-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering