De grote verdrukking

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

11-04-2017, 14:36

Vraag

Ik heb een vraag over de grote verdrukking. Er staat bijvoorbeeld in de bijbel dat het zeven jaar duurt, waarvan de laatste drie jaren het zwaarst zullen zijn. Maar er staat ook dat het ingekort wordt omdat er anders “geen vlees behouden zal worden.” Betekent dat dan dat het wel of geen zeven jaar duurt, want er staat duidelijk dat het ingekort wordt omdat er anders geen vlees op aarde behouden zal worden.

En ik wil ook graag weten wat er bedoeld word met: de wereld zal enorm geschokt zijn wanneer miljoenen christenen ineens verdwenen zijn, vanwege de opname van de gemeente (1 Tess. 4:16,17). Wordt daarmee bedoeld dat de gemeente dan dood zal zijn en niet meer op aarde of wordt daarmee bedoeld dat je fysieke levende lichaam op mysterieuze wijze van de aarde zal verdwijnen? Ik heb namelijk sterk het gevoel dat de grote verdrukking niet meer lang op zich laat wachten en ik vind het allemaal een beetje eng en daarom wil ik er ook zo veel mogelijk over weten.

Antwoord

Beste vragensteller, je stelt eigenlijk twee vragen: één over de grote verdrukking, de tweede over de opname van de gemeente. Ik wil ze beide kort beantwoorden en ten slotte nog iets zeggen over de vraag achter je vraag, namelijk dat je het eng vindt om te denken en lezen over de toekomst die wacht.

Allereerst je vraag over de grote verdrukking. Hiermee wordt meestal een periode bedoelt die vooraf gaat aan de wederkomst van de Heere Jezus. Het zal een periode zijn waarin er zware vervolgingen zullen zijn en de kerk wordt verdrukt. In Mattheüs 24 spreekt de Heere Jezus erover: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matt. 24: 22). Ook in het Bijbelboek Openbaring lezen er over de verdrukking die komen zal. In felle kleuren worden soms huiveringwekkende beelden beschreven. Er staat nergens dat deze periode precies zeven jaar zal duren. In Openbaring wordt verschillende keren een tijd van 3,5 jaar genoemd. Dit wordt soms uitgedrukt als “een tijd, tijden en een halve tijd” (Op. 12:14), 42 maanden (Op. 11:2 en Op 12:6) of 1260 dagen (Op. 11:3 en Op 12:6). Over het algemeen wordt aangenomen dat een periode van zeven jaar staat voor het geheel van de wereldgeschiedenis en een periode van 3,5 jaar (de helft) voor de tijd tussen de komst en wederkomst van de Heere Jezus. Openbaring beschrijft dan dus de gehele periode tussen komst en wederkomst van de Heere Jezus. Ook de tijd van vandaag dus.

Ook nu leven we dus in een tijd van verdrukking. We kunnen denken aan de gelovigen vandaag de dag in Noord-Korea, Syrië, China en al die andere landen waar vervolging plaatsvindt. Hoe dichter bij de wederkomst hoe feller de vervolgingen zullen worden. Om die reden zegt de Heere Jezus er ook bij in Mattheüs 24: “En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden” (Mat. 24:22). Dit laat zien hoe ernstig de vervolging en verdrukking zal zijn. Tegelijk leert ons dit ook dat het God niet uit de hand loopt. God zal er uit genade eens een einde aan maken, door met heerlijkheid te verschijnen op de wolken. Deze profetieën zijn dus niet bedoeld om mee te gaan rekenen, maar ze willen bemoedigen en troosten. 

De andere vraag die je stelt gaat over de opname van de gemeente. Veel, met name Amerikaanse christenen, geloven in de opname van de gemeente. Op een bepaalde dag zullen ineens alle gelovigen ‘verdwijnen’. Ze worden opgenomen in de hemel. Volgens deze visie begint de grote verdrukking pas daarna. De gelovigen zullen die verdrukking dan dus niet meemaken. Na de grote verdrukking komt de Heere Jezus samen met de gelovigen terug en regeert duizend jaar op aarde. Er valt veel over te zeggen (zie de tag onder dit artikel, red.) maar wat mij betreft is er onvoldoende bewijs voor deze visie. De grote verdrukking waarover Openbaring het heeft gaat over de gehele tijd tussen de komst en wederkomst van de Heere Jezus. Ook over vandaag dus. In 1 Thes. 4: 16-17 gaat het over de wederkomst van Christus op de jongste dag, vlak voor het laatste oordeel en niet over een opname van gelovigen die daar meer dan duizend jaar aan voorafgaat. Paulus wil daar vooral benadrukken dat de gestorven gelovigen niet in het nadeel zijn ten opzichte van de nog levenden. Allen zullen met vreugde de Heere Jezus zien, wanneer Hij terugkomt.

Nu terug naar ‘de vraag achter de vraag’: je schrijft het eng te vinden om na te denken en te lezen over de toekomst. Je bent hierin niet de enige. Velen houden zich hiermee bezig. Veel discussies worden ingegeven door nieuwsgierigheid naar de toekomst. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar de vraag is wel waar het toe leidt. De discussies, zoals over de opname van de gemeente, leiden vaak tot hete hoofden en koude harten. Het Bijbelboek Openbaring is niet geschreven om al onze vragen te beantwoorden. Veel blijft onduidelijk. Doel van het boek Openbaring is dat we beseffen dat het God is die de toekomst schrijft. Hij heeft alles in de hand en Hij zal eens de overwinning behalen. Midden in een wereld vol van aanslagen is dat bemoedigend. Wanneer je de Heere Jezus lief hebt en door het geloof bij Hem mag horen, dan hoef je niet bang te zijn. De oplossing is dus niet er alles over weten, maar leren vertrouwen op de Heere Jezus. Je leven en je toekomst in Zijn handen leggen. Want hoe de toekomst ook zal zijn, in de armen van de Heere Jezus ben je veilig.

Kand. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Opname van gemeentewederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn moeder is 70 jaar en heeft botontkalking. Ze heeft hier nog nooit medicijnen voor gehad, maar de huisarts wil deze ...
geen reacties
11-04-2013
Ik heb een vraag aan ds. Simons. Ik maak me grote zorgen over mijn familie, over mijn ouders en schoonouders en ook over...
geen reacties
11-04-2018
Het is er hier ingeslopen om ‘s avonds voor het slapen gaan een film te gaan kijken. Er zijn bijvoorbeeld natuurfilms di...
geen reacties
12-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering