Geloof, gevoel en zekerheid van de vergeving van zonden

Ds. J.A. Mol / geen reacties

02-09-2021, 10:48

Vraag

Waarom blijf ik zoveel worstelen met mezelf rondom het geloof? Het enige wat ik hoef te doen is geloven in God en vertrouwen dat Hij alles onder controle heeft. Toch blijf ik maar dingen van mezelf erbij stoppen; zoveel mogelijk bezig zijn met Gods Werk, zoveel mogelijk het gevoel hebben dat mijn zonden vergeven zijn, zoveel mogelijk weten dat ik toegevoegd ben aan Zijn kudde. Ik wil dat niet, maar het blijft aan me knagen. “Je doet niet genoeg, in deze staat hoef je niet te verwachten dat je erbij hoort”, etc. Ik blijf vooral bij gevoel hangen. Dat ik moet voelen dat het goed is. Ik moet voelen dat Jezus voor mij gestorven is en mijn zonden wil en zal vergeven als ik daar om vraag. Maar dat gevoel krijg ik niet, ik weet het met mijn verstand en wil zo graag de zekerheid hebben en net als anderen bekeerden volmondig ja kunnen zeggen op het feit dat mijn zonden vergeven zijn en ik straks eeuwig bij Hem mag zijn.

Ook na dit leven God eeuwig groot maken, daar kan ik met mijn gedachten en gevoel niet bij. Is dit dan een teken dat het niet goed zit? Ik maak me er telkens zo druk om... Ik weet dat dit allemaal niet van node is en dat ik zelf niets hoef toe te voegen dan alleen met lege handen naar Hem toe te komen, maar in mijn hoofd is het vaak zo anders.

Kan een dominee mij helpen met deze worstelingen?


Antwoord

Beste vriend(in),

Geloof, gevoel en zekerheid van de vergeving van je zonden kan een hele worsteling zijn in de praktijk van het geloofsleven. Zo ook bij jou. Je zet je in, “zoveel mogelijk”. Het knaagt aan je dat “je niet genoeg doet”. Je maakt je er telkens druk om, en blijft maar in deze  worstelingen hangen. Hoe kan je verder?

Vooraf wil ik opmerken dat ons karakter meespeelt in onze geloofsbeleving. De één is een gevoelsmens, de ander is vooral rationeel ingesteld. Niemand is precies hetzelfde. Wonderlijk is dat. En toch weet de Heere precies wat dan voor jou en mij nodig is. Wat we moeten doen? Ons richten op het Woord van God. De blik buiten onszelf richten op de Heere Jezus.

Wat is geloven? Kennen en vertrouwen (zondag 7, HC). God en Zijn Woord kennen en een vast vertrouwen hebben op Hem. Dat laatste werkt de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart. Nee, niet direct naar je gevoel gaan. Geloof je dat God je zonden vergeeft, om Jezus wil, als je daar om vraagt? Het geloof richt zich op de beloften in Gods Woord. Leg er de vinger bij. Jezus is buitengewoon gewillig om alle ellendigen die tot Hem komen te redden. Hij is zó gewillig, meer dan wij ooit beseffen. Wat zegt de Bijbel? Wie zijn zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid geschieden (Spr. 28:13). Daarom, geloof Hem op Zijn Woord. Hij ís te vertrouwen.

Maar als je het nu niet voelt? Het is waar, geloven gaat niet buiten ons gevoel om. Tegelijk is ons gevoel niet maatgevend. Let daar op. Heerlijk, als je gevoel erin meekomt. Maar, wat als  ik dat niet ervaar? Of zelfs als ik het tegendeel ervaar? Dan moet je niet letten op je gevoel. Alleen het Woord van God is de norm. Als God het zegt, dan is het zo. Al komt heel mijn gevoel hier tegen op. Ik houd het hiervoor, dat wat de Schrift zegt, is waar.

Het geloof is niet zonder gevoel, maar er kan wel gevoel zijn zonder geloof. Laat je niet leiden door je gevoel, dan wordt zo vaak heen en weer geslingerd. Dan verkeer je vaak in onzekerheid. Het geloof is niet afhankelijk van het gevoel. Het geloof richt zich op Gods Woord en daar vindt het steun en zekerheid. Het Woord is beslissend. Daarin ligt ook de zekerheid. Waar het geloof steunt op de beloften van God, daar is het absoluut zeker van God. In de gelovige kan veel twijfel zijn, maar in het geloof zelf is zekerheid. Het is een oefening om op de Heere te steunen, juist als we niet zoveel gevoel ervaren.  Ik wens je deze geestelijke oefening van harte toe.

PS. Als je hier meer over wilt lezen, dan adviseer ik je de hoofdstukken 12 en 13 (over geloof en gevoel, karakter en geloofsbeleving) uit het boek “Omgang met God” van ds. C. G. Vreugdenhil te lezen.

Met hartelijke groet,
Ds. J. A. Mol

Ds. J.A. Mol

Ds. J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driezum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloof en gevoel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het verbond dat staat in Hebr. 8:8 "...Ik zal over het huis Israels en over het huis van Juda een ...
2 reacties
01-09-2012
De intocht van Jezus in Jeruzalem is volgens Mattheüs 21:1-7 op twee ezels en in Markus 11:1-7/Lukas 19:29-35/Johannes 1...
geen reacties
02-09-2020
Ik las ooit een rijtje aan (persoonlijke) nadenkvragen bij het lezen van een bijbelgedeelte tijdens stille tijd. Helaas ...
1 reactie
01-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering