Meer tijd aan God besteden

Ds. P.C. van Keulen / geen reacties

03-05-2021, 14:09

Vraag

Ik ben een jonge meid en wil graag mijn leven oftewel vrije tijd invullen met goede dingen of wat met God te maken heeft. Alleen preken luisteren, daar neig ik niet zo snel naar omdat het me te lang duurt en ik te snel weer afgeleid raak. In de kerk gaat het gelukkig goed, maar doordeweeks ‘s avonds een keer, dan kan ik mij niet goed concentreren. Dit geldt ook voor het bijbellezen.

Ik wil zo graag meer weten uit Gods Woord om duidelijkheid te krijgen over hoe God het eigenlijk allemaal bedoeld heeft. Want ik ben zo geneigd tot alle kwaad en te denken dat dit leven normaal is en ik word zo snel meegesleurd in dit leven. Teveel focussen op leuke dingen enz. Hoe kan dit nou, waarom kan ik niet meer tijd besteden aan dingen van God?

Soms vraag ik me weleens af, zou God oordelen over hoeveel tijd je aan Zijn Woord hebt besteed? Of in ieder geval aan Zijn dienst? Of gaat het Hem puur om het geloof en vertrouwen in Hem? Want God wil toch dat wij alles doen tot Zijn eer en leven naar Hem en niet naar ons zelf? Maar we worden ook niet zalig door goede werken.

Hoe kan ik meer tijd eraan besteden? Zijn er misschien uitlegboeken aan een bijbelboek verbonden? Ik zou bijvoorbeeld graag bijbelboek Jesaja lezen, maar dan met voorbeelden of geschreven door een dominee. Niet dat de Bijbel slecht is, absoluut niet, maar ik kan mijn concentratie op één of andere manier zo slecht houden bij Bijbellezen, terwijl ik een boek van een dominee zo uitlees. Zou dit een list zijn van de duivel?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is een mooie zaak dat je graag wilt bezig zijn met goede dingen of wat met God te maken heeft en dat je daaraan meer tijd wilt besteden. Bij deze mooie begeerte doen zich echter, zoals je weergeeft, een aantal zaken voor die dat nog weleens in de weg staan, zoals snel afgeleid raken, niet goed kunnen concentreren, snel meegesleurd worden in dit leven.

Toen ik jouw vraag las gingen mijn gedachten naar de versregels: “Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.” Welk een gebed van de psalmdichter, hoe besefte hij dat hij er anders van zichzelf niets van terecht zou brengen. Laat het zo ook de vraag van jou zijn die je telkens weer bij de Heere brengt in het gebed. Begin daar elke dag maar mee, juist in jouw (en ieders) leven, waarin zo ontzettend veel aan afleiding en verleiding op je afkomt, en het je zo kan opslokken dat je achteraf wel weer beschaamd bent omdat het leven met God, in Zijn dienst er (totaal) bij ingeschoten is.

Het is helaas zo menselijk dat we veel bezig zijn met van alles en nog wat, wat op zich niet zondig hoeft te zijn, maar wat de omgang met God en het leven in Zijn dienst zo op een laag pitje doet staan, terwijl God ons goed geschapen heeft en wij eeuwig tot eer van Hem zouden leven in alle dingen. Maar de list van de duivel heeft ieder mens van God doen afvallen en onze eigen gekozen wegen doen gaan, en zo zal hij bezig blijven, zolang hem de tijd gegeven is. Maar wonder van genade dat God die breuk tussen Hem en ons als mensen heeft willen herstellen in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Door het geloof in Hem is daar de terugkeer gekomen, maar leven we helaas vaak nog zo in een afkeren van Hem en van Zijn dienst. Paulus wilde net als jij graag bezig zijn met goede dingen, maar ondervond zo: Het goede dat ik wil doen dat doe ik niet, en het kwade (het niet goede) dat ik niet wil dat doe ik. Dit is natuurlijk geen excuus of verontschuldiging met betrekking tot ons bezig zijn, maar het moet juist temeer aansporen ernaar te staan, er naar te jagen om te doen in wat Hij in Zijn Woord van ons vraagt, want het geloof zonder de werken is dood. God eist van ons dat we op Zijn waarheid letten, weest heilig, want Ik ben heilig, het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, hetzij je iets anders doet, doet het al tot eer van God. Doe alles met God, doe alles met het oog op God.

En nu vraag je: Hoe kan ik er meer tijd aan besteden, juist ook vanwege het snel afgeleid worden, verlies van concentratie? Naast het gebed dat ik eerder al noemde zou het helpend kunnen zijn als je dagelijks op een vaste tijd stille tijd houdt, juist stil ook door je echt van alles af te zonderen dat je zo kan afleiden, lees kleine stukjes vanuit het Woord en overdenk ze. Hier zou je bijvoorbeeld een dagboek voor jongeren bij kunnen gebruiken; in een christelijke boekhandel zou je je ook eens kunnen oriënteren op wat jou aanspreekt met betrekking tot een onderwerp of een bepaald bijbel(studie)boek. Met uitleg erbij kan het vaak eenvoudiger zijn om je concentratie vast te houden. Misschien is het in jouw gemeente ook mogelijk om je aan te sluiten bij een bijbelstudiegroep om met elkaar het Woord te onderzoeken (waarbij ik me bewust ben dat het in deze coronatijd wat lastig is).

Ik groet je hartelijk en wens je Gods zegen toe,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer en hoe weet je eigenlijk of jouw partnerkeuze Gods wil is? God voorziet in alles, dus ook hier in. Het antwoord ...
geen reacties
03-05-2012
Er worden bij ons regelmatig verkopingen gehouden t.b.v. de zending in en rond de kerk. Ik moest denken aan de tempelrei...
3 reacties
03-05-2014
Wat moet je doen als je binnen de kerkelijke gemeente (Ger. Gem.) tekenen van algemene verzoeningsleer bespeurt? Om een ...
geen reacties
03-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering