Eigen game account voor kinderen

G. Slurink / geen reacties

03-05-2016, 08:06

Vraag

Vanaf welke leeftijd zouden kinderen een eigen account kunnen hebben met online spellen zoals Fishao en MyFreezoo en meer van dat soort spellen?

Antwoord

Beste ouder, 

De algemene regel bij de meeste sites is dat account houders 13 jaar of ouder moeten zijn en dat voor minderjarigen (onder de 16 of 18 jaar afhankelijk van de site) verwacht wordt dat een ouder of voogd toestemming heeft gegeven. Ook bij Fishao en MyFreezoo vindt je iets dergelijks in hun algemene voorwaarden. De achtergrond hiervan is tweeledig: aan de ene kant moeten ze zich houden aan de wetgeving ter bescherming van minderjarigen, zoals bijvoorbeeld de COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) in Amerika of de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland of vergelijkbare wetten, en aan de andere kant zijn er vaak voorwaarden waarmee moet worden ingestemd en waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de volwassene die toestemming geeft.

Alhoewel deze wetten door veel mensen met voeten worden getreden en er amper wordt toegezien op de naleving ervan zijn het mijns inziens toch goede richtlijnen. Het lijkt me vanzelfsprekend en overigens ook een bijbelse opdracht, dat u als zorgzame en verantwoordelijke ouder uw kind ook in deze zaken wilt opvoeden en beschermen, ook tegen zichzelf, want een kind kan in het sociale verkeer slachtoffer zijn maar ook dader.

Ik zou onderscheid willen maken tussen het aanmaken van een account en het hebben van een account. Omdat bijvoorbeeld de voortgang van een spel meestal gekoppeld is aan een account wordt het hebben van apart account voor iedere speler al snel een noodzaak. Als u dus meerdere kinderen hebt zult u er niet onderuit kunnen dat ieder een eigen account moet hebben. Maar dat betekent echter niet dat u hen ook gelijk de vrijheid hoeft te geven om zelf accounts aan te maken.

Een punt van overweging is ook dat er vaak een e-mail adres nodig is, op zijn minst bij het aanmaken van het account en soms ook bij vervolgzaken, zoals het verkrijgen van nieuwe vrienden in het spel. Aangezien er dan op dat e-mail adres ook ongewenste email kan binnenkomen, lijkt het mij goed dat u daar als ouder toezicht op hebt. Ik zou ook aanbevelen voor dergelijke zaken niet een van uw vaste e-mailadressen te gebruiken, noch van uzelf, noch van uw kind, maar een apart spelletjes e-mailadres waar u het beheer over houdt. Er zijn genoeg sites te vinden waar je een gratis e-mailadres kan aanmaken. Het voordeel hiervan is u altijd zicht hebt op welke accounts er zijn aangemaakt en wat er zoal loopt , dat toegang tot dit e-mailadres makkelijk gedeeld kan worden indien gewenst en dat zo uw vaste e-mailadressen onaangetast blijven zodat het e-mail adres makkelijk weer van de hand kan worden gedaan als het overbodig wordt of als er problemen ontstaan.

Ik zou dan óf voor uw kind (onder de 13) óf samen met uw kind het benodigde account aanmaken (nadat u zich eerst zo goed mogelijk op de hoogte hebt gesteld of het spel verantwoord is voor uw kind). Dan kan het kind vervolgens zelf het account gebruiken om het spel te spelen. Ik ga er hierbij dan van uit dat de verdere 'internetsituatie' bij u thuis enigszins veilig is, dat wil zeggen dat de computer staat op een plek waar u er zicht op hebt en dat gebruikstijden en tijdslimieten goed zijn geregeld.

Nog een punt van aandacht is dat in genoemde spelen vaak in meer of mindere mate de mogelijkheid tot sociale interactie bestaat, bijvoorbeeld door chatten of via een interne of externe berichtendienst zoals Facebook. Helaas is niet iedereen wie hij of zij zegt te zijn op de sociale media, wat kan leiden tot ongewenste contacten met allerlei problemen als gevolg. Dit is een reëel gevaar waar ik zelf ook vele voorbeelden van ken uit mijn omgeving. Het blijft dus zaak ook hier de vinger aan de pols te houden.

Wees er ook bedachtzaam op dat in veel spelen de mogelijkheid bestaat om extra opties die het spel versnellen of uitbreiden te kopen tegen echt geld. Dit is vaak al mogelijk door eenvoudig een sms te ontvangen die dan bevestigd moet worden, waarna het aanschafbedrag op uw telefoonrekening verschijnt. Als uw kind een eigen telefoon heeft kan het op deze manier eenvoudig dergelijke aankopen maken en een kind kan dit doen zonder zich te realiseren dat dit hiermee echt geld gemoeid is.

Het is denk ik altijd goed om duidelijk regels op te stellen en daar consequent in te zijn, zodat het kind weet waar het aan toe is en om 'onrechtvaardigheden' door een steeds wisselend beleid te vermijden. Naar mijn ervaring is het van het allergrootste belang dat u bouwt aan een goede vertrouwensrelatie met uw kind, waarbij u ook oprechte interesse toont voor wat uw kind online doet, door mee te kijken en mee te leven. Naarmate het kind ouder wordt kan het dan meer vrijheden krijgen. Echter, zoals u weet, kan een kind dat nog meegaand is als het 12 of 13 is een jaar later ineens erg tegendraads zijn en een eenmaal gegeven vrijheid is vaak moeilijk terug te draaien, helemaal in die leeftijd, dus ik zou er niet te snel mee zijn al te veel vrijheden te geven. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van de persoon en de verdere situatie. Maar een goede vertrouwensrelatie die al vroeg wordt opgebouwd kan ook hierbij een wereld van verschil maken.

Ik hoop dat ik u hiermee een bruikbaar antwoord heb gegeven.

Met vriendelijk groet,
Gerard Slurink (beantwoord vanuit de functie als ouder en softwareontwikkelaar)

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gamesinternetopvoeding
geen reacties

Terug in de tijd

Een aantal jaren geleden leerde ik (meid) mijn ''beste vriendin'' kennen. Jarenlang waren we beste maatjes. Niets was te...
2 reacties
02-05-2012
Ik zit met een ontzettend zwaar probleem. Ik weet niet wat ik moet (en mag) doen en wil daarom u om advies vragen. Ik he...
1 reactie
02-05-2014
Aan ds. C. Harinck. Kohlbrugge, in zijn twaalf twaalftallen, heeft het over de paradijsvreugde, die we verloren zijn in ...
geen reacties
02-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering