Teleurgesteld in dominees

Ds. A. Simons / geen reacties

21-04-2021, 08:04

Vraag

Waarom krijgen dominees niet standaard een opleiding tot psycholoog tijdens hun studie? Mijn ervaring is dat dominees mensen heel veel pijn kunnen doen met voorbeelden en toepassingen die vaak niet eens in de Bijbel staan, maar ze willen voorbeelden van nu noemen. De praktijk leert me dat dominees ook maar mensen zijn die soms niet eens hun eigen gezin bij God kunnen houden. De praktijk leert ook dat dominees zo heel stellig reageren als je hen er vriendelijk naar vraagt of ze erop wijst dat je er heel veel last van hebt, al dagen lang. Ze zeggen dan dat de Geest het tegen hen gezegd heeft, maar ik denk dat dat lang niet altijd zo is. Zeker niet als er niets in het bijbelgedeelte staat over wat zij preken.

Ik ben ten einde raad, ik houd van God met heel mijn hart, al mijn verstand en al mijn kracht, maar ik heb heel veel verdriet van die dominee(s). Knap dat ik zo trouw blijf en ook gewoon blijf luisteren, telkens weer naar mijn eigen gemeente, maar het neemt mijn levensvreugde al zo lang weg. Een andere kerk is geen optie. Therapie al geprobeerd. Ik kan niet wachten tot ik bij mijn Vader in de hemel mag zijn, eindelijk geen preken meer.

Ps. Soms kan een dominee meer afbreken dan opbouwen, echt waar!! Ook houden ze elkaar de hand boven het hoofd. Er wordt alleen gekeken naar het gedrag van nu. Niet naar wat er achter ligt, waar het vandaan komt. Een inleving van nul procent in slachtoffers van seksueel misbruik en verwaarlozing bijvoorbeeld, op een enkeling na. Verdiep je in de psyche van de persoon die bij je aanklopt en ga vanuit daar pastoraal te werk. Het schaap blijft worstelen, loyaal aan haar kerk, luistert trouw, houdt van God, maar de kwaliteit van leven wordt minder en minder en daarmee vooral de levensvreugde. Mag iemand met een verdrietig verleden, waar hij/zij zelf niets aan kon doen, maar wat wel vervelende sporen in denken en eigenaardigheden in doen heeft overgehouden daaraan, nu eindelijk eens gaan stralen, bloeien en schitteren voor onze goede God, die ook dominees gemaakt heeft. God zij dank voor de enkele dominee die echt van alle mensen houdt en hun eigen karakter mee hebben.

Antwoord

Beste briefschrijfster,

Ik val maar met de deur in huis. Niet elke dominee heeft dezelfde gave. De één is meer theoloog, de ander is meer een herder (Efeze 4:11). In de tweede plaats wil ik je zeggen dat dominees op de universiteit kunnen kiezen voor psychologische vakken. Een vrije keuze. Niet iedere student maakt die keuze. In de derde plaats hebben niet alle voorgangers dezelfde levenservaringen. Dominees die door de praktijk van het leven gevormd zijn, denken en ervaren de dingen anders dan dat we het alleen op school hebben geleerd (2 Kor. 1:4-5).
 
Eerlijkheidshalve wil ik wel tegen je zeggen dat je de hulpverleners, de herders, in het algemeen wel erg negatief neer zet. Ik proef dat je veel negatieve ervaringen hebt opgedaan in de gebrokenheid van het leven met dominees. Ik geloof het. Dominees kunnen soms ook de plank zo mis slaan. Maar om van deze negatieve houding uit te gaan, daar help je jezelf niet mee, integendeel.

Daar tegenover zet je misschien jezelf wel te positief neer. Je noemt een hele reeks positieve eigenschappen van jezelf op tegenover de negatieve van de leraars. Misschien vraagt jouw houding ook herziening. Je schrijft: ik vind het knap dat ik zo trouw blijft en zo blijf luisteren en toch terug ga naar mijn eigen gemeente enz. Liefdevol wil ik je er op wijzen dat deze houding niet meewerkt hulpverleners serieus te nemen. Ik ontken niet wat je schrijft. Er zullen vast grote fouten worden gemaakt, ook door dominees.

Ik wens je van harte toe dat je bij die Grote Hulpverlener kracht en moed ontvangt om de worsteling van het leven aan te kunnen. Onthoud het -ik ook- dat Hij gezegd heeft: “Hij ziet van ver met gramschap aan, die ijdele waan, die trotse zielen. Maar Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen” (Ps. [berijmd] 138). Hij is een Schuilplaats om in te wonen en een plaats waar mijn hart een toevlucht vindt in smart, toch? De dichter heeft er eeuwen geleden iets van begrepen en doorgegeven: “Bezwijkt mijn vlees en mijn hart dan is God de Rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid” (Ps. [berijmd] 73).

Ik wens je van harte het gevoelen toe wat in Christus Jezus was (Fil. 2). Je hebt dat nodig en wij ook willen we door het geloof de loopbaan lopen. Van harte die liefde toegebeden die in Hem was.

Groet, ds. A. Simons,
Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben ontzettend boos op God geweest, doordat ik alles verloor in mijn leven en zelfs uiteindelijk mijn familie doormid...
1 reactie
21-04-2020
Beste dominee, als het Avondmaalsformulier gelezen wordt in de kerk of als ik het zelf lees, hoor/lees ik dat we door on...
geen reacties
21-04-2017
Aan een hervormd predikant. Bij ons wordt, zoals in alle hervormde gemeenten, de actie kerkbalans gehouden. Ik zie echte...
3 reacties
20-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering