Moeite met actie kerkbalans

Ds. P. van der Kraan / 3 reacties

20-04-2011, 08:31

Vraag

Aan een hervormd predikant. Bij ons wordt, zoals in alle hervormde gemeenten, de actie kerkbalans gehouden. Ik zie echter geen noodzaak om een bijdrage te leveren, aangezien ik me qua predikant niet kan vinden in deze gemeente. Er wordt bij ons alleen maar genade en liefde van God gepreekt. Persoonlijke verootmoediging en je geloofsleven toetsen aan de preek is er niet meer bij! Ook zondaar zijn voor Christus blijft achterwege. Ik heb dit al vaak benoemd tegenover de wijkouderling. Die is het roerend met mij eens en zegt dat alle rechtse bonders  te ver van onze gemeente vandaan wonen en er geen geld is om dominees te laten komen die verder weg wonen (plm. 125/150 km.). Daarom komen er allemaal linkse bonders, omdat zij dichterbij wonen. Ik vind dit geen manier. Veel mensen klagen steen en been dat iedere predikant iedereen naar de hemel preekt en op een eigen predikant steunen kan ook niet, want onze gemeente doet er ruim een half jaar over om een beroep uit te brengen. Men zegt dan dat die procedure eindeloos loopt. Onzin, andere hervormde gemeenten beroepen vaak een keer per twee maanden. Dat komt omdat ze een keer per maand vergaderen bij ons. Moet ik hieraan nou mijn financiële bijdrage leveren? Het lijkt negatief bedoeld, maar het is gewoon erg lastig om nooit echt geestelijke en pastorale toerusting te krijgen. Naar hersteld hervormd gaan is geen optie, want onze gemeente is op het allerlaatste moment niet gescheurd. Ik blijf tegenwoordig vaak thuis om verschillende bevindelijk-gereformeerde preken te beluisteren via internet! Maar goed, dat is ook een lastige kwestie! Ik ben heel mijn leven al hervormd en wil geen overstap maken naar een andere kerk. Hier liggen mijn familiewortels en toch wil ik een gereformeerde prediking beluisteren. De wijkouderling zegt dat ik de onderlinge bijeenkomsten niet moet nalaten om bij te wonen. Moet ik me dan ergeren in de kerk? Wat is bijbels volgens Gods onfeilbaar Woord?

Antwoord

Beste worstelaar,
 
Ik kan me enigszins de situatie indenken, maar sta niet in jouw schoenen. Ik hoop daarom dat mijn antwoord niet makkelijk en goedkoop zal overkomen. Wel wil ik proberen wat lijnen uit te zetten, waarmee je verder kunt.
 
Het is geen makkelijke situatie die je schetst. Als je zondag aan zondag teleurgesteld uit de kerk komt en voor je gevoel geen geestelijke leiding en geestelijk voedsel hebt ontvangen, bestaat het gevaar dat je op den duur moedeloos wordt. Ik ben me er dan ook terdege van bewust dat ik niet echt help als ik vertel dat ergens op een plaats een aantal oprechte christenen hetzelfde verlangden als jij omdat ze ook verkeerden onder een magere prediking. Ze baden met elkaar om verandering van de situatie, legden een briefje op de kansel-Bijbel met de tekst: "... wij wilden Jezus wel zien" (Joh. 12: 21) én bleven volharden in het gebed. Ze mochten, zo gaat het verhaal verder, het wonder beleven dat de prediking van de plaatselijke predikant meer diepgang kreeg. En na verloop van tijd konden ze op de preekstoel een andere boodschap achterlaten: "De discipelen waren verblijd als zij de Heere zagen" (Joh. 20:20).
 
Echt gebeurd? 't Zou kunnen. Maar het kan ons in ieder geval wel helpen. In de eerste plaats: het was bij deze mensen geestelijke nood. In die geestelijke nood zochten ze elkaar op. En samen brachten ze die nood in het gebed tot God. Is dat voor jou een begaanbare weg? Zijn er niet enkele gemeenteleden, gelovigen die hetzelfde ervaren als jij ervaart? Met wie je van tijd tot tijd zou kunnen samenkomen om deze geestelijke nood ook op een geestelijke manier bij de Heere te brengen? Dat zou ertoe kunnen leiden dat je het als een wonder gaat beschouwen als de Heere de bijbelse verkondiging (terug) zou geven, want verdiend hebben we dat niet. Het zou er ook toe kunnen leiden dat je niet alleen jouw eigen positie als moeilijk en zorgelijk beschouwt, maar dat je de last van de gemeente met je mee gaat dragen. Als die prediking inderdaad zo schraal en arm is als je zegt, lijdt de hele gemeente eronder, ook al beseffen sommige (veel?) gemeenteleden het niet. Maar we zijn intussen wel elkanders leden. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. We hebben ook zorg voor elkaar en zijn verantwoordelijk voor elkaar.
 
Tot een gemeente behoren, houdt dus heel wat meer in dan je op het eerste gezicht denkt. En je kunt je er ook niet zo maar aan onttrekken. Het zou toch kunnen zijn dat je (wellicht met enkele anderen, want als je die weg alleen moet gaan, wordt het wel een erg eenzaam avontuur) voor de gemeente iets ten goede kunt betekenen. Alleen gebeurt dat niet door kracht en geweld, niet door onze actie en ik weet niet wat meer. Maar wel door Gods Geest, die stille, maar o zo krachtige Werker op de achtergrond.
 
Wat ik je wil vragen is: laat de gemeente niet (te) makkelijk los. Ik bedoel dat niet te zeggen vanuit een makkelijke positie. Ik probeer je echt een weg te wijzen die in jouw omstandigheden begaanbaar is en die tot zegen van jezelf en anderen en misschien wel van heel de  gemeente kan zijn. Ik wil met je een ervaring delen die ik in 1984 opdeed in Hongarije, toen nog een Oostblokland. Ik ontmoette in een Hongaarse stad op een zondagavond een zestal christenen van verschillende leeftijd. Ze zochten elkaar regelmatig op zondagavond op. Er was dan geen kerkdienst, want in de Hongaarse Gereformeerde Kerk in die plaats werd alleen 's morgens een dienst gehouden. En de prediking daar, zo vertelden ze mij, was heel schraal, heel mager. Toch bleven ze naar de kerk gaan. En op zondagavond zochten ze elkaar op om 'bij te tanken' en met elkaar dingen van het geestelijk leven te delen. En ook om te bidden voor de gemeente.Toen ik vroeg waarom ze dan niet voor zichzelf begonnen, reageerde één van hen nogal fel: ''Dat zouden jullie in Holland doen, maar wij weten dat wij bij deze gemeente behoren!" Het was voor mij een beschamende les. En dat temeer omdat dit zich afspeelde in een tijd waarin het voor die christenen ook maatschappelijk niet makkelijk was: ze werden maatschappelijk achtergesteld, hadden minder mogelijkheden om vooruit te komen dan anderen.Toch bleven ze de gemeente met die schrale prediking trouw.
 
Ik denk, dat als je dit alles zo beleeft, je van het geld ook geen breekpunt maakt. Laat geld het laatste zijn wat de doorslag geeft. Ik kan begrijpen dat die gedachte bij je opkomt, maar op deze manier strijd je met vleselijke en niet met geestelijke wapens. Wellicht voel je dat zelf ook zo aan omdat je de vraag juist stelt terwijl de actie Kerkbalans wordt gehouden.
 
Het is geen makkelijke weg die ik je voorstel, maar ik ben ervan overtuigd dat het een weg is waarin je God meekrijgt en gezegend zult worden. Van harte bid ik je wijsheid, geduld en volharding toe en ook enkele geestelijke vrienden met wie je deze nood kunt delen en dragen in het gebed. En wie weet, wat dat kleine begin kan veranderen. We hebben immers een grote God!
 
Een hartelijke, bemoedigende groet van ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
3 reacties
Dorah
20-04-2011 / 09:27
´Persoonlijke verootmoediging en je geloofsleven toetsen aan de preek is er niet meer bij!´
Toen ik dit las viel ik bijna van mijn stoel. Toetsen aan de PREEK??? Je moet je leven toetsen aan Gods Woord, waarbij de prediking een hulpmiddel is maar ook niet meer dan dat.
Daarnaast valt me de begrijpelijke maar wel individualistische toon in je reactie op. Waarom ga je als christen naar de kerk? Voor de preek? Of ga je naar de kerk om SAMEN met medegelovigen Gods' aangezicht te zoeken, Hem te eren? Dat is toch de bedoeling van de kerkgang? In elke kerk zijn zaken die je liever anders ziet. Het voorbeeld dat de ds. van der Kraan aanhaalt over een kerk in Hongarije, vind ik veelzeggend. Doe er je voordeel mee..
zandkasteel
20-04-2011 / 10:54
Er zit idd een heel beschuldigende toon in de vraag en weinig verootmoediging. Ds van de Kraan benoemt dit goed. Als we klein worden onder Gods genade, mogen we zo niet praten, maar dan is gebed voor onze broeders en zusters op zijn plek. en zoals Dorah zegt: de kerk is ook de plaats van de zegen, het gezamelijk gebed en zingen, het zorgen voor elkaar (diaconaal en geestelijk). Mogen alleen mensen die denken zoals ik, MIJN geld hebben? Is niet alles van God gekregen en moeten we daarin niet meedelen naar onze naasten, ook al denken ze anders dan ons? Dat neemt niet weg dat er vraag mag zijn naar behoudende predikanten en als je zoekende bent op internet naar behoudende preken, kun je misschien deze predikanten eens benaderen of ze in jouw gemeente (voor wat minder onkosten) willen preken. Deze dominees hebben ook wel eens vakantie en zijn misschien dan wel in jullie omgeving.
adriano313
20-04-2011 / 11:18
Ik ben geen hervormd predikant, hopelijk mag ik je wel bemoedigen.
Geld geven aan jou gemeente is geld geven aan God. Tenzij je zelf opmerkt dat jou geld de gemeente niet meer opbouwt. Het gevaar van grote instituten is dan ook dat vele lokale individuen/ initiatieven niet meer worden gehoord of worden gezien. Maar zoals de DS in zijn bemoediging aanhaalt is weglopen niet een oplossing. Je situatie vraagt dus wel om een aparte oplossing, waarbij ik denk om b.v. het evangelisatie team in je kerk te ondersteunen met jou geld maar iets anders in je plaatselijke gemeente is natuurlijk altijd zinvol. Maar praat er gewoon eens meer met elkaar over. Wie weet heeft iemand opeens een nood of een idee waar je mee verder kunt...

Wat je twijfel over de prediking betreft (ik koppel het even los van het geld) denk ik dat je toe bent om dit gewoon maar aan God voor te leggen. Zeg er maar hardop bij alstublieft HEERE en wilt u mij aanbevelen welke kant ik het beste op kan gaan.
Want, het aanhoren van begrippen, termen of theorieën geven je geen RELATIE met de Heere Jezus Christus. Door God aan te roepen ontstaat er zo een ander verhaal. Niet één van ergernissen maar één van hoe krijg ik nu een realtie met Jezus Christus. Wat moet ik hiervoor doen...

Moet ik daarvoor zware predikanten afrijden, moet ik blijven zitten, moet ik allemaal ellendekennis hebben, hoe hard moet ik mijn best doen. Lees ik wel genoeg minuten in de bijbel of bid ik dan wel genoeg per dag...hoe moet ik het doen, wat is wijsheid!

Weer mag je je handen en je hart opheffen naar de hemel (Klaagl. 3:41). Heere Jezus, ik open mijn hart voor u en ik weet dat ik een zondaar bent maar ik wil niet meer alleen staan.
Ik wil een relatie met u! Wilt u mij helpen wilt u mij leren, wilt u mij leiden.

Nou kan het voorkomen dat mensen dit juist willen uitstellen. Dit raar vinden of er tegenstrijdige gedachten over hebben. Wees er van bewust dat in zo'n geval er juist tegenstrijdigheid zullen ontstaan als u hier ook aan over geeft.
Want Gods Woord beveelt dit juist in Math. 7:7-11 aan

7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Raak daarom niet verstrikt in theorieën of een bep.leer. Maar open uw hart voor Jezus Christus. Want Hij is Heer, Hij regeert en zo ook in uw kerk.

Veel wijsheid, zegen en rust toegewenst!

Terug in de tijd

Ik heb net twee weken een relatie met een ongelovige jongeman. We zijn allebei eind 20. Maar ik ben nu al bezig met de v...
3 reacties
20-04-2015
Een vraagje aan Bert Noteboom: Wat vind je van de muziekzender SevenFM (www.sevenfm.nl)?
geen reacties
20-04-2007
Ik wil niet meer naar catechisatie en naar de jeugdvereniging. Ik ben woordblind en daar schaam ik mij voor. Het lezen i...
geen reacties
20-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering