Graancirkels

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

20-04-2007, 00:00

Vraag

Vraag aan prof. dr. M. J. Paul. Hebben graancirkels iets met occultisme te maken?

Antwoord

Van sommige aangetroffen graancirkels is het absoluut vastgesteld dat deze door mensen, zogenoemde hoaxers, gemaakt zijn met als doel anderen te doen geloven in de buitenaardse oorsprong. Andere mensen maken soms graancirkels met juist als doel om aan te tonen dat ze door mensenhanden kunnen worden gemaakt. Sommigen geloven dat alle graancirkels door mensen zijn gemaakt, maar anderen vinden dit onwaarschijnlijk. Er zijn ook groepen die het maken van graancirkels als hobby hebben. Zij zijn ook verantwoordelijk voor graancirkels met zeer ingewikkelde geometrische patronen. De meeste van deze groepen maken de cirkels met toestemming van de eigenaar van het land en laten achteraf ook weten dat zij het zijn geweest die de cirkel gemaakt hebben, vaak nadat de pers en 'experts' de cirkel als 'echt' hebben aangemerkt.

Er is een Engels vlugschrift uit 1678 bekend met daarop een verhaal over een boer wiens akker door de duivel was gemaaid, op een manier waarop geen mens het had kunnen doen. Op de afbeelding die hierbij stond was een cirkel in het graan te zien. Tegen 1970 werden er graancirkels gevonden in Zuid-Engeland, en de laatste jaren ook elders in Europa.

Tegenwoordig kloppen beide delen van de samenstelling 'graancirkels' niet meer. De figuren worden niet alleen in graan gevonden, maar ook in andere gewassen, zoals maïs, in gras en zelfs in sneeuw. Ook is meestal geen sprake meer van cirkels, maar van zeer complexe figuren.

Er zijn verhalen bekend van mensen die beweren het ontstaan van graancirkels te hebben gezien. Deze mensen vertellen over lichtbollen die laag over de akker vliegen en een afdruk in het graan achterlaten. Verder zijn er tal van wetenschappelijke theorieën, zoals over bolbliksems en plasmadraaikolken. Vgl. http://nl.wikipedia.org/wiki/Graancirkel

Omdat er geen overeenstemming is over de verklaring van het ontstaan, is het moeilijk iets te zeggen over de relatie met occultisme. Er zijn in ieder geval wel mensen die een dergelijke verbinding leggen. Dit gebeurt bijv. in “Het Graancirkel Energie Project”. Daar schrijft men o.a. “Binnen dit project wordt er onderzoek gedaan naar de energieën die zich bevinden in graancirkels. Veel mensen hebben iets gevoeld in deze formaties. Sommigen werden misselijk of kregen pijn in de buik. Anderen voelden een heerlijke energie in graancirkels of voelden de energie door het hele lichaam heen stromen. Veel mensen voelden energie in de cirkels, dit is iets wat je niet negeren kunt. Behalve het gevoel van mensen in graancirkels, meten ook wichelroedelopers of radiësthesisten energie. Ook zijn er magnetische verstoringen gemeten. Sommige mensen denken dat er wat leylijnen lopen.”

Als toelichting bij een bepaalde graancirkel schrijft men: “Deze graancirkel viel te classificeren als een type drie, een negatieve graancirkel. Dit was zelfs voelbaar vanaf de weg. De plaats was te typeren als een ufolandingsplek, bij het ontstaan van de graancirkel zouden er vijf ufo's aanwezig zijn geweest. In het graancirkelschema staat per soort vermeld wat een graancirkel doet, in dit geval was dat het reinigen van de grond. Het bleek dat er energie van de twee kleine cirkeltjes naar de grote cirkel ging. Deze graancirkel is dus een reinigende machine, een soort stofzuiger die negatieve energie opzuigt. Na verloop van tijd zal deze machine geleegd worden door buitenaardsen (ufo), die dan de grote cirkel gebruiken om de energie op te halen.”

De stichting Skepsis neemt een tegenovergestelde houding aan en ziet deze cirkels als gewoon mensenwerk. Zie http://www.skepsis.nl/cirkelmakers.html

Kortom: de oorsprong weten wij lang niet altijd en soms gaan mensen er op een occulte manier mee om. Een occulte oorsprong van de cirkels is echter niet bewezen.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

Afgelopen week zijn we bij de kerkenraad geweest om een toelichting te geven waarom we naar een andere gemeente (van ons...
7 reacties
20-04-2015
Ik heb diverse burgerlijke huwelijksceremonies meegemaakt. Soms was daarbij sprake van de zinsnede “tot de dood u scheid...
3 reacties
20-04-2015
Tijdens catechisatie kwam ik met de volgende opmerking cq. vraag. God heeft het kwaad alias de duivel gecreëerd om ons m...
6 reacties
20-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering