Preken OGGIN versus HHK

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

31-03-2021, 10:02

Vraag

Een dominee uit Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland preekt veelal geestelijk, waardoor het soms moeilijker te begrijpen en naar te luisteren is. Een dominee uit Hersteld Hervormde Kerk preekt meer schriftuurlijk, legt de tekst heel duidelijk en begrijpelijk uit en is niet perse geestelijk. Dit werd mij uitgelegd toen ik vroeg naar waarom er in de HHK een helderder taalgebruik is dan in de OGGIN. Is dat verkeerd? Maakt het uit of je preken hoort uit de HHK of OGGIN? Want als je het geestelijke mist of juist het schriftelijke, gaat het dan nog goed? Of kan je geen onderscheid maken tussen deze twee preken en zit er altijd beiden wat van in, maar denkt de mens van niet?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vragensteller, 

Jij maakt onderscheid tussen geestelijk en schriftuurlijk. Ik wil je maar meteen vragen om dat nooit meer te doen. Schriftuurlijk is geestelijk want de woorden Gods zijn Geest en leven. Geestelijk moet bovendien altijd zuiver schriftuurlijk zijn anders is het van nul en generlei waarde. Alle geestelijke dingen die niet voortkomen uit de Schrift zijn gedachtenspinsels van mensen en die behoren niet op de preekstoel.
 
Dienaren des Woord zijn geroepen om de Schriften grondig en ernstig te verklaren en dan vanuit de uitleg een toepassing te maken op het hart en leven van de toehoorders. Het kan zo zijn dat er in de Oud Gereformeerde Gemeenten minder aan schriftuitleg wordt gedaan. Men preekt dan de bevinding en soms ook de dogmatiek. Dat is niet in de lijn van de Reformatie en van de Nadere Reformatie. Onze oudvaders stonden juist een zeer grondige exegese voor  en pasten vervolgens de boodschap toe. Iemand als Abraham Hellenbroek is daar wel een uitmuntend voorbeeld van. Ik vrees dat hij meer geprezen wordt dan nagevolgd.

In de HHK zijn er predikers die sterk schriftgebonden preken en dat is dus niet per definitie ongeestelijk. Ook gebruiken wij wat  meer de taal van heden en minder de tale Kanaans. Dat lijkt me niet verkeerd, want je hoopt toch dat jong en oud het verstaan. Je preekt niet voor mensen van 150 jaar geleden. Maar de ene prediker is ook in de HHK de andere niet. Ook in de HHK zijn er leraren die minder vanuit de tekst preken en soms of de Schrift vergeestelijken of een geestelijk patroon preken. Je kunt dus niet generaliseren. Het maakt mij niet uit vanuit welke kerk je preken hoort als de kleur van de prediking maar bijbels en gereformeerd is. En iedereen die zegt dat je wel schriftuurlijk en gereformeerd bent maar niet bevindelijk, die spreekt wartaal. Dat is namelijk onmogelijk. 

Ds. J. L. Schreuders,
HHG Boven- Hardinxveld

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Nadat ik na een tijd van gehoorzaam opgevolgde christelijke opvoeding kritisch naar zaken ben gaan kijken, ben ik in mij...
geen reacties
30-03-2006
Ik heb een vraag waarvan ik niet weet aan wie ik hem zou kunnen stellen. Enkele jaren geleden heb ik een poos verkering ...
2 reacties
30-03-2011
Mijn dochter (6) had de volgende vraag: “Maria is de moeder van Jezus op aarde. Wie is nu de moeder van Jezus in de heme...
1 reactie
30-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering