Antwoord uit de hemel over vaccinatie

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

30-03-2021, 12:00

Vraag

Er is al veel geschreven over vaccinatie, ik las ook nog een mooi (ouder) antwoord ('Kinderen zijn niet ingeënt') van ds. Pieters. Toch nog een vraag. Als kind ben ik niet ingeënt, ik voelde ook heel goed dat m’n ouders dat niet konden. Zelf hebben we onze kinderen ook niet gevaccineerd, ook het coronavaccin doen we niet. Vroeger was het meer een (groeps)volgen en nu meer zelf een keuze maken, dat besef ik wel.

Enerzijds is dat ook goed. Maar er wordt ook sterk benadrukt dat het een biddende keuze moet zijn. Dat is zeker waar. Maar hoe kun je dan weten dat je keuze goed of fout is? Niet iedereen krijgt een ‘antwoord’ uit de hemel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Als je (nog) geen levend geloof hebt krijg je misschien sowieso geen antwoord? Dat vind ik wel heel lastig, zeker ook tegenover de kinderen. Kan iemand maar daar iets over zeggen?

Antwoord

“Niet iedereen krijgt een antwoord uit de hemel”, schrijf je.  Dat betekent dat er volgens jou dus wel mensen zijn die een antwoord uit de ‘hemel’ krijgen. In denk dat je daarmee bedoelt dat er sommigen mensen zijn die een duidelijke aanwijzing in het WOORD als een antwoord uit de hemel ervaren.  Want God antwoordt nooit buiten Zijn Woord. Daarnaast spreekt God ook door Zijn Godsregering.

We kunnen gevoelige indrukken hebben en mensen kunnen ware dingen zeggen die God kan gebruiken tot onderwijs, maar Zijn antwoord moeten we toch nooit buiten Zijn Woord zoeken. Als iemand dus tegen mij zegt dat God zo en zo gezegd heeft, dan luister ik nauw welk Woord van God in de Schrift betekenisvol werd. Maar als er dan een woord van de Bijbel wordt aangehaald dat helemaal uit de context is genomen, dan is duidelijk dat het wel de Bijbel is, maar niet een “woord uit de hemel.” Of om het als Comrie op te merken, die zoiets schreef als “past het deksel op de pan?” Is het Woord waarop iemand leunt als een persoonlijke aanwijzing van God ook in de geest waarin dit Woord werd geschreven.

Iemand verdedigde eens zijn aanstaande huwelijk op grond van het woord dat de Heere hem ‘gaf’. Het Woord dat God hem gaf was: “Hetgeen God heeft samengevoegd, scheide de mens niet” (Matt. 19:6). Voor een moment was ik beduusd.  Wie zijn wij als God spreekt! Echter kon ik hem zeggen dat dit geen woord van God voor hem of uit de hemel was. Want dit woord slaat niet op het beginnen van een huwelijk, maar het verbod om een huwelijk te beëindigen. Bovendien had de Heere hen nog niet samengevoegd! Het was dus geen openbaring van God maar een verbeelding van de mens om te verdedigen wat hij graag wilde. Later werd duidelijk dat het inderdaad maar verbeelding was in plaats van een woord uit de hemel. 

Dit even terzijde om nuchter te blijven denken over de antwoorden die we uit de hemel ontvangen. God heeft al de antwoorden al gegeven in Zijn Woord. De openbaring van Zijn Woord is compleet. Biddend om Zijn leiding luisteren we naar Zijn Woord voor een antwoord. Dat kan God geven in het persoonlijke lezen, in horen of lezen van een preek, in een gesprek met iemand. Ga niet op je gevoel leunen, want gevoelens en inbeeldingen kunnen heel verleidelijk zijn. Zoek ook niet naar een tekst om je beslissing te onderbouwen. Elke ketter heeft zijn letter immers!  Doorzoek Gods Woord wat Gods geopenbaarde wil is voor ons leven en hoe we met de realiteit van het leven in deze gevallen wereld omgaan. 

Dat brengt me tot jouw vraag. Waar baseer jij je besluit op om niet de vaccinaties te gebruiken? Ik bedoel daarmee niet dat je een fout besluit genomen hebt, maar ik vraag je op welke waarheid van Gods Woord je leunt in je beslissing? Je schreef dat je “echt voelde dat je ouders dit niet konden doen.” Maar wat was hun basis van het niet doen? Het zal toch meer dan gevoel geweest zijn? Was het ook een gelovig steunen op het Woord dat hen inenten deed afwijzen? Deden ze dat in geloof in Gods openbaringen?  

Je weet zelf dat er tweeërlei goede antwoorden zijn in deze zaak, zoals waarschijnlijk ook in het artikel van ds. Pieters stond. Mijn eigen vader heeft ons daarin ook onderwezen met de voorbeelden van Ezra en Nehemia. Met dat onderwijs hebben zij ons voorgehouden dat alles dat niet uit het geloof is, zondig is (Romeinen 14:23). En daarmee raad ik je aan om biddend Gods’ Woord te onderzoeken over deze vraag die niet alleen je kinderen je zullen stellen, maar ook anderen. En als je dan zelf vanuit Gods Woord hebt mogen leren wat Zijn wil is in jouw leven en in het begeleiden van je gezin, dan sta je sterk, hoewel het zeker niet zonder strijd zal blijven. Ik heb zelf ook deze worsteling gehad nadat ik het huis uit ging en je uiteindelijk je eigen beslissingen moet nemen. Ik kan het mijn vaders geloof niet doen. Het moest mijn persoonlijke overtuiging zijn waarom en hoe je met deze zaken omgaat.  

Je schreef ook in je vraag een zin waar ik nog iets over wilt zeggen. Je schreef: “Als je (nog) geen levend geloof hebt krijg je misschien sowieso geen antwoord?” Ik merk de onzekerheid in je hart. Ook de tegenstrijdige gevoelens: misschien en toch sowieso. En dan heb je ook nog geen (levend) geloof. Ik moedig je aan om je eigen denken over God eens naast de openbaring van God te leggen.  Is Hij werkelijk zo ‘onwillig’ om jou een antwoord te geven omdat je nog geen levend geloof hebt? Is het dan niet waar wat we samen zingen “Opent uwen mond, eis van Mijn vrijmoedig?” Heeft dan het teken van Zijn verbond met ons helemaal geen betekenis? Staat God nu echt zover van ons af dat Hij zo’n beetje is als de man in Lukas 11, die maar moeilijk te overreden was om zijn buurman te helpen? Nee, Hij is een genadige God die zeker de arme, ook in het geloof, die tot Hem komen niet zal verwerpen. Als jij in je armoede en verlegenheid een antwoord zoekt op deze tere zaak van het inenten/niet inenten, dan zal je verbaasd zijn over Zijn gewilligheid om jouw een antwoord, door Zijn Woord, te geven.

Ik was gewillig om je vraag te beantwoorden en heb zelfs wat extra tijd gemaakt om het sneller te doen dan ik normaal doe. En ik ben maar een zondig medemens! Zou ik gewilliger zijn dan Hij die ons toeroept: “Ken Mij in al uw wegen en Ik zal uwer paden recht maken?” 

Hartelijke groeten vanuit Nieuw Zeeland!,
Pastor A. T. Vergunst 

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

coronavirusvaccinatie
geen reacties

Terug in de tijd

Het begon met een eenmalige scherpe pijn die door de tepel van mijn borst trok. Daarna wat verharding aan de buitenkant ...
geen reacties
29-03-2016
Beste Marijke Rots. Ik heb nu drie maanden verkering met een lieve jongen, maar ik twijfel eraan of ik genoeg om hem gee...
3 reacties
29-03-2011
Deze link las ik pas ergens, met de vraag of de kerken hier daadwerkelijk iets mee doen?
geen reacties
29-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering