Schoonouders tegen homoseksuele relatie

Ds. J.L. de Jong / 124 reacties

11-03-2013, 14:38

Vraag

Ik ben een jongen van 25 en ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb sinds een paar maanden een vriendje die wel christelijk is opgevoed. Tussen ons gaat het heel goed en we zijn gelukkig. Wat niet zo goed gaat is het contact met mijn schoonouders. Dat is er namelijk niet. Mijn vriend heeft -toen het net aan was- zijn ouders op de hoogte gebracht van onze relatie. Zij reageerden toen heel emotioneel en zeiden dat hij verkeerde keuzes maakt. Vervolgens werd meteen gezegd dat ik niet welkom ben bij hen thuis. Ik vind dit zeer moeilijk te begrijpen. Ik begrijp dat gelovigen moeite kunnen hebben met een homoseksuele relatie, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat zij mij niet willen zien? Wat ik van mijn vriend leer over geloven, staat in schril contrast met de houding van mijn schoonouders. Heeft het zin om zelf een keer het gesprek proberen aan te gaan met hen? Mijn vriend denkt dat dit alleen maar meer ellende met zich meebrengt. Ik zou graag willen dat het contact spontaan verloopt, zeker ook tussen mijn vriend en zijn ouders. Door alles staat hun verhouding ook onder hoogspanning. Wat kan ik doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Doordat ik kort na het binnenkomen van deze vraag op vakantie ben gegaan, heeft het wat langer geduurd voordat ik kon antwoorden, maar hierbij dan toch een antwoord.
 
Het lijkt me allereerst heel belangrijk dat je goed begrijpt hoe belangrijk het geloof in God en Jezus Christus voor mensen kan zijn. Ik hoop dat het geloof ook zo belangrijk is voor de ouders van je vriend en je vriend zelf. Wat zou het mooi zijn wanneer ook jij Christus leert kennen. De eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat 'geloof' voor mensen soms ook vooral een stukje buitenkant kan zijn van regeltjes waar je aan hoort te voldoen. Ik ga er echter even vanuit dat het geloof voor hen een zaak van het hart is. Je moet dan begrijpen dat het volgen van de Heere Jezus Christus en het luisteren naar Zijn geboden het allerbelangrijkste is in het leven. Mensen, die lid zijn van de kerk volgen de Heere Jezus als Heiland niet automatisch. Het is een wonder wanneer God ons leert (door Zijn Heilige Geest) om Jezus te volgen. Dat wonder is echter wel het allerbelangrijkste in ons leven. Ik noem een tekst uit de Bijbel, die het heel duidelijk en scherp zegt: "Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt" (Matth. 16:26). Die tekst maakt onder andere ook duidelijk dat het kennen van de Heere Jezus en het volgen van Hem met heel ons leven (luisterend naar Zijn geboden) belangrijker is dan genoeg geld of ook een gelukkige relatie. Wanneer je daar iets van gaat begrijpen, begrijp je misschien ook dat ouders bevreesd kunnen zijn voor het maken van verkeerde keuzes door hun kinderen. Het lijkt me heel belangrijk dat je dit begrijpt.
 
Dan moet je vervolgens gaan begrijpen dat deze ouders het als een verkeerde keuze zien dat hun kind een homoseksuele relatie aangaat. Als antwoord op jouw vraag, voert het denk ik te ver om daar heel uitgebreid op in te gaan, maar ik verwijs je voor een vanuit de Bijbel onderbouwde visie hierover graag naar de website www.refoanders.nl De ouders van je vriend zullen bang zijn dat je vriend schade lijdt aan zijn ziel (dat is, wie hij ten diepste als mens is voor de heilige God) en jij met hem. Je moet begrijpen dat dit ouders heel diep in hun emotie als vader of moeder raakt.
 
Vervolgens lijkt het me wel belangrijk dat de ouders van je vriend toch ook heel goed nadenken. Vanuit christelijke kring wordt denk ik onterecht vaak meer emotioneel gereageerd wanneer iemand gaat samenwonen met een vriend(in) van het zelfde geslacht, dan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een zoon, die in de leeftijd van 20-25 heel gemakkelijk vier verschillende vriendinnen heeft gehad, met wie hij ook allen het bed heeft gedeeld. Soms weten christelijke ouders dat niet eens of willen ze het niet weten. Op Bijbels-ethische gronden is het gedrag van die zoon met vier vriendinnen, meer verwerpelijk dan het gedrag van een zoon, die een vaste relatie heeft met één vriend. Toch kan soms de emotie bij een homoseksuele relatie hoger liggen. Dat is inderdaad moeilijk te begrijpen.
 
Zelf pleit ik in soortgelijke situaties wel altijd voor een gesprek. Het risico is namelijk groot dat ouders anders hun kind helemaal kwijt raken. Dat zal dan wel van beide kanten een eerlijk gesprek moeten kunnen zijn. Niet in de eerste ontmoeting, maar...  Je vriend en jij zullen open moeten willen staan voor een gesprek waarbij vanuit de Bijbel wordt gezegd dat op Bijbels-ethische gronden het hebben van een homoseksuele relatie zonde wordt genoemd. Dat betekent ook dat zij op grond van de Bijbel jullie relatie niet zullen kunnen goedkeuren. En er zal begrip moeten zijn dat ouders op grond daarvan keuzes maken. Heel concreet zal er begrip moeten zijn dat in het huis van de ouders ook hun Bijbels-ethische principes worden gerespecteerd in jullie gedrag en opstelling. Aan de andere kant denk ik dat ouders een houding van barmhartigheid zullen moeten hebben bij ontmoeting, een houding waaruit ook blijkt dat zij zelf niet beter zijn, maar dat ook zij zelf gemakkelijk verkeerde keuzes kunnen maken. Wanneer we als christen ons zelf goed kennen voor het aangezicht van God, krijgen we een houding van barmhartigheid. Die barmhartigheid zorgt er niet voor dat we alles wat op Bijbels-ethische gronden zonde genoemd moet worden, goed praten, maar die houding zorgt er wel voor dat we nooit boven een ander zullen gaan staan.
 
Wellicht kan het een opening bieden om contact te zoeken. Ik zou daarbij niet confronteren door ineens voor hen te staan. Het lijkt mij een betere weg om een brief of een e-mail te sturen en daarin, zonder te beschuldigen, iets van je eerlijke vragen op te schrijven. Ik hoop dat dit antwoord je helpt en ik hoop dat je ook nog eens goed kennis wilt nemen van het eerlijke denken op basis van de Bijbel over seksualiteit, zoals je dat op de hierboven genoemde website kunt vinden.
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheidschoonfamilie
124 reacties
mensaarde
12-03-2013 / 12:27
De Bijbel is duidelijk onze homofilie gedachten, woorden en daden zijn zonden. We kunnen en mogen niet in deze zonden blijven leven Als we dit wel doen dan zullen we eens verdoemd worden. Tenzij we ons bekeren en gaan leven conform Zijn wet en dan zullen we afscheid nemen van deze zonden zowel de gedachten als de daden.
Ik vindt de refo-anders site daar fout in. Ze maken onderscheid in de daden en de gedachten. En dat doet de Bijbel niet. Een waar christen kan dus niet blijven leven in deze zonde.
Tante Pollewop
12-03-2013 / 13:12
@mensaarde: Hartelijk dank voor deze duidelijkheid. Eindelijk eens iemand die duidelijk zegt dat ik verdoemd zal worden. Daar had ik behoefte aan!

Niet dus.
Waar haal je het lef vandaan om over de echtheid van andermans christelijkheid te oordelen.
AHHK76
12-03-2013 / 13:29
Beste mensaarde,
De Bijbel maakt wel degelijk onderscheid tussen gedachten en daden. Want in Jakobus 1 lees ik: Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
Een gedachte aan zonde hoeft niet verkeerd te zijn. Toen David Bathseba zag, had hij zich om moeten draaien. Maar hij ging zijn gedachten voedden en kwam tot daden!!!
(Ver)oordelen kan trouwens ook een zonde zijn... Je bent een mens geboren op deze aarde, maar als je niet uit God geboren bent, ga je net zo goed verloren als iemand die volhardt in de zonden. Laten we streng zijn voor onszelf en mild en bewogen tegen een ander....
mensaarde
12-03-2013 / 13:53
Lees 2 Peterus 2 van vers 7 tot en met 9 maar eens na..
Mattheus 5 vers 28 daar heeft de Heere Jezus het zelf al is het maar kijken die heeft al zonde gedaan.
Ik heb het niet over de mens maar over de zonde en die keurt de bijbel af in alles en ook een ieder die in de zonde blijft.

Overigens het woord Christelijkheid ken ik niet. heb het opgezocht maar bestaat niet. Misschien kun je beschrijven wat je bedoelt. Dank.
Tante Pollewop
12-03-2013 / 14:04
Als je over taal begint: in je eerste bijdrage staat 'ik vindt'. :)

Waar ik over val is de arrogantie waarmee je mensen met andere opvattingen dan jij veroordeeld. Want, 'een waar christen kan niet blijven leven in deze zonde' en 'als we dit wel doen zullen we eens verdoemd worden.'
Tante Pollewop
12-03-2013 / 14:16
Ik kan mijn bericht niet wijzigen, maar veroordeeld in mijn laatste bericht moet veroordeelt zijn. :p
PrivateHenkie
12-03-2013 / 14:25
Paulus zegt: Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat. Maar weet niet of het een gepaste reactie is.
Spatie
12-03-2013 / 14:38
Sorry mensaarde je zit er een behoorlijk eindje naast.
Hoe kunnen wij ons bekeren en conform Zijn wet gaan leven?? Al eens geprobeerd? Dat ben je er ook achter gekomen dat het onmogelijk is om deze wet volmaakt te houden.
De Heere Jezus heeft de straf op de zonden gedragen, volkomen.

Er staat een geschiedenis is de bijbel over een jongeling die ook de wet gehouden had van zijn jeugd af. En wat zei Jezus tegen hem???

Overigens het bijbelboek Peterus ken ik niet. Heb het opgezocht maar bestaat niet.
AHHK76
12-03-2013 / 15:00
David bleef ook in zijn zonde van overspel, leugen, moord, totdat Nathan bij hem kwam (zo'n 9 maanden later)!!!! Toch was David de man naar Gods hart.... Laten we voorzichtig zijn met oordelen. En wat te denken van Salomo? Hij was zo'n wijze man maar had wel zo'n 1000 vrouwen? Hoe bestaat het?
Gouwenaar
12-03-2013 / 15:02
Mensaarde,
Een waar christen kan niet blijven leven in deze zonde?
En wie ben jij wel niet dat je kunt beoordelen of iemand een waar christen is?

Jezus zelf zegt tegen een op overspel betrapte vrouw: Ook Ik veroordeel u niet, gaat dan heen en zondig niet meer.

Waar haal jij dan het lef vandaan om iemands geaardheid (over homoseksuele daden heb ik het hier nu even niet) als zondig en onvergeeflijk (je zegt: "Als we dit wel doen dan zullen we eens verdoemd worden") te bestempelen?
In mijn bijbeltje komt ook het woord genade voor. In de jouwe ook?
Ineke
12-03-2013 / 15:22
Oeioei....dit gaat er niet echt christelijk aan toe.!God keurt homofilie af daar is de bijbel heel duidelijk in...neemt niet weg dat er voor elke zonde vergeving is!
Daarnaast strijden er veel jongeren tegen hun anders geaardheid die dus anders willen maar niet kunnen en dan is het onze taak om hen als gemeente op te vangen en niet onze neus er voor op te halen,zoals vaak gebeurd.

Een gesprek van face to face lijkt me makkelijker dan een mail of brief dan kan iets zo anders overkomen.En ja waarschijnlijk worden jullie het niet eens,je schoonouders hebben hun principe's en jij hebt je liefde voor hun kind en hij voor jou.Twee totaal andere visie's....Probeer in contact te blijven dat geldt ook voor de ouders met hun zoon!Wijsheid gewenst....
Tante Pollewop
12-03-2013 / 16:00
@Ineke: waar staat in de Bijbel dat God 'homofilie' afkeurt?
rotterdam
12-03-2013 / 17:00
De bijbelse norm is duidelijk: Een relatie tussen een man en een man, of tussen een vrouw en een vrouw is niet zoals God het bedoelt. Maar wat doe je daarmee in de praktijk: bij mensen die dreigen kapot te gaan en kerk of geloof kwijt te raken? Of bij gelovige jongeren die, omdat ze homo zijn, het leven als een eenzaam zwart gat voor zich zien en zelfmoordneigingen hebben? De kerk moet het ideaal hoog houden en tegelijk weet ze dat het voor velen niet bereikbaar is. Die mogen zich dan toch lid weten van de kerk, bemind door God, deel van de gemeenschap, geborgen.

Is homoseksualiteit een grotere zonde dan de wereld uitbuiten of de hongerigen negeren ?
En moedwillig kwaad van elkaar spreken, jaloezie, graaizucht en niet willen delen ? Seksuele zonden zijn niet erger dan andere zonden.
Waarom zou ik het blad Playboy meer moeten afkeuren dan het blad Quote?
Ik ga niet oordelen over mensen die anders leven. Jezus gaat ons daarin voor. Hij eet met iedereen. En zegt vervolgens dat ze alles moeten weggeven.'
Logisch? Nee, niet logisch. Zoals het leven van Jezus en de stijl van zijn Koninkrijk niets met logica te maken hebben: sterven om te leven, geven om te ontvangen, verliezen om te behouden.

Breng het probleem steeds terug bij God.
Verlaat de verbinding met de Eeuwige niet. Leg het Hem voor.
Een ieder kan met zijn of haar gebrokenheid leven omdat God in zijn kracht onze zwakheid vult.
Tenslotte, laten we ervoor waken, de ander een last op te binden die we zelf niet hoeven te dragen.
Ineke
12-03-2013 / 17:47
@rotterdam mooi antwoord

@tante Pollewop
Leviticus 18:22
Leviticus 20:13
Romeinen 1:27
Tante Pollewop
12-03-2013 / 18:31
@Ineke:
Zowel in Leviticus als in Romeinen gaat het over seksuele handelingen, niet over 'homofilie' oftewel, de homoseksuele geaardheid. Je hebt dus ongelijk als je zegt dat de God in de Bijbel 'homofilie' afkeurt.

Daarnaast gaan de teksten die je noemt volgens mij alleen over losbandig gedrag. In Leviticus gaat het om tempelprostitutie en in Romeinen om pederastie.
Dat is wat anders dan 2 mensen die van elkaar houden en graag samen willen zijn.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat velen dit anders zien en dit is misschien niet de beste plek om dat te bespreken.

Het heeft geen enkele zin om onder deze vraag maar telkens maar te roepen wat elke refo roept als men met homoseksualiteit geconfronteerd wordt: "De Bijbel is duidelijk." Voor mij is dat zo'n holle frase geworden waaruit blijkt dat mensen bij voorbaat al niet willen luisteren naar wat je als homo hierover te zeggen hebt.

Ik hoop dat deze ouders heel snel kennismaken met hun schoonzoon. Dan ontdekken ze waarschijnlijk dat hij ook maar een gewoon mens is en van hun zoon houdt.
mensaarde
12-03-2013 / 20:35
God schiep man en vrouw en niet een andere samenstelling. Voor de zonde val was alles goed en geschapen naar Gods beeld. En God zag dat het goed was. Na de zondeval zijn we geboren naar Adams beeld. Een gevallen mens.
Homofilie of geaardheid is niet door God geschapen. Dit is een bewuste zonde van de mens geworden.
Dat God dit veroordeelt staat op verschillende plaatsen o.a.Romeinen 1 vers 27.
Ze zullen worden overgegeven zie efeze 4 vers 19.
Zie ook de link voor een duidelijk geluid.
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/homoseksualiteit_is_keuze_niet_aangeboren_1_185806
En 2 Petrus 2 vanaf vers 4. Sodom en Gomorra. We weten dat hier het ook gaat over homofilie en hoe God dit bestraft.

Dat staat los van de mens. Ieder mens zijn zonde kunnen vergeven worden. Er is 1 zonde niet maar daar gaat het hier niet over. Alleen Jezus zegt zelf : Gaat heen en zondig niet meer. Kortom breek met uw zonde. Dus een mens dient ook te breken met homofilie. Dat is de opdracht van Jezus zelf.

Mijn inziens moeten de vader en moeder juist het gesprek aangaan met ieder afzonderlijk en gezamenlijk en uit liefde voor hun zoon en deze jongen maar vooral dat ze een ziel voor de eeuwigheid hebben te verliezen, hen duidelijk maken dat ze moeten breken met deze zonde en geen enkele relatie mogen aangaan.
leonard
12-03-2013 / 20:49
Misschien was het beter geweest als bepaalde mensen voor het plaatsen van hun reactie eerst helder voor zichzelf hadden wat het verschil is tussen homofilie en homoseksualiteit. Homofiel zijn is net zo min zondig als het hebben van ADHD of schizofrenie.
Uit de Bijbel is mij iig wel duidelijk dat het huwelijk en seksualiteit is bedoeld voor een man en een vrouw. Wanneer mensen homoseksualiteit praktiseren hebben wij de taak om hen hierop nadrukkelijk te wijzen, maar daar blijft het dan ook bij. De deur wijzen of negeren is uiteindelijk een geval van de pot die de ketel verwijt.
leonard
12-03-2013 / 20:51
De meest recente reactie van mensaarde zet mij er toch wel toe aan om hem/haar even persoonlijk bij de naam te noemen. Asjeblieft, maak jezelf eerst vertrouwd met de definities van homofilie en homoseksualiteit, en stop met het veroordelen van mensen op een verkeerde grond.
mensaarde
12-03-2013 / 21:29
Als je wikipedia er op na slaat dan zou het verschil zitten in de daad of alleen het verlangen. Kijk je op een andere pagina dan wordt er weer gezegd dat dit onterecht is maar is het beide gelijk. Maar de Bijbel stelt een daad en een gedachte beide als zonde. Dus de uitwerking en de gevolgen zijn Bijbels gelijk.
rotterdam
13-03-2013 / 09:05
Alle Bijbelteksten gaan over seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Alle teksten staan in een context van een totaal Goddeloos leven.
“prostitutie, bestialiteiten, slechte familieverhoudingen enz.”
Het bevreemdt toch niemand, hoop ik, dat onze homoseksuele medebroeders en zusters, die trouw en oprecht hun partner liefhebben zich daar niet in herkennen ?
Vroeger zag je wel eens zo'n tegeltjes wijsheid aan de muur hangen - vroeger maar nog steeds actueel.

het ware te wensen
dat sommige mensen
hun eigen gebreken
eens beter bekeken
dan zouden zij, het kletsen en praten
van anderen wel laten.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 27 jaar. Ik heb altijd al kleine borsten gehad en daar heb ik helemaal vrede mee. Waar ik wel...
geen reacties
11-03-2011
Wanneer ben je overgeestelijk? Als je bekeringsgeschiedenissen leest dan was hun hele leve Christus. Ik vind dat juist m...
3 reacties
12-03-2015
Ik ben een meisje van 15 jaar. De laatste tijd maak ik af en toe trilbewegingen (het lijken ook wel knikbewegingen) met ...
1 reactie
11-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering