Fysieke macht van de satan

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

05-03-2021, 17:00

Vraag

Ik heb een vraag over de macht van satan. Er zijn hier verschillende vragen over gesteld die vooral geestelijk van aard waren. Maar mijn vraag gaat meer over de fysieke macht van de satan. Satan is een engel en dus een geestelijk wezen. Hij kan mensen verleiden en tot zonde verleiden. Maar in hoeverre heeft hij fysieke macht? En daarmee bedoel ik zijn invloed op de elementen. In Job lezen we dat de satan hem onder andere ziek maakt en zijn familie laat omkomen. In Exodus lezen we dat de Egyptische magiërs ook tekenen doen, zoals het veranderen van een houten staf in slangen. En in Openbaringen 13:13 lezen we dat de valse profeet zelfs vuur uit de hemel laat dalen.

En vooral dit laatste voorbeeld roept bij mij vragen op. Want als we het verhaal van Elia en de Baälpriesters lezen is vuur uit de hemel laten dalen het bewijs dat de Heere de ware en enige God is. Dit vuur uit de hemel laten dalen vereist een scheppende macht. Van God is het vanzelfsprekend dat Hij dit kan, immers Hij is dé Schepper van alles. Maar satan is dat niet. Hij is slechts een engel. Wel een met macht, maar hij is uiteindelijk ook maar een schepsel van God. Hij kan zelf niet scheppen of creëren. Hoe kan de valse profeet, die zijn macht van satan heeft, dan vuur uit de hemel laten komen? Zeker als je dat vergelijkt met de tijd van Elia. Baäl was immers ook een verzinsel van satan. Waarom kon satan destijds niet vuur uit de hemel doen neerdalen? Op dat moment was hij immers machtiger dan nu, want toen was hij nog niet overwonnen door Christus.

En als hij vuur uit de hemel kan laten neerdalen en dus direct macht heeft over de elementen, wat voor macht heeft hij dan nog meer? Kan hij tsunami’s veroorzaken of stormen doen opkomen? Uiteraard snap ik dat hij enkel iets kan doen binnen de toelating van God, maar stel dat God hem helemaal z’n gang zou laten gaan, zou hij dan echt zoveel macht hebben? Hij is toch niet meer dan Michaël? En kunnen de andere engelen zoals Michaël dan ook soortgelijke invloed op de elementen uitoefenen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor deze vraag. Ik deel je vraag op in drieën:

 1. Heeft de satan (naast geestelijke macht) ook fysieke macht?
 2. Hoe kan de satan de specifieke fysieke macht hebben om vuur van de hemel te laten komen?
 3. Heeft de satan meer macht dan de goede engelen?

1. Ja, de satan heeft ook fysieke macht. Er staat wel nadrukkelijk bij in Openb. 13:14 dat deze macht om tekenen te doen aan hem gegeven is. Dus de satan werkt alleen, zoals jijzelf ook aangeeft, onder de toelating van God. Er zijn theologen en ook filosofen (o.a. Alvin Plantinga) die stellen dat grote kosmische rampen inderdaad door satan worden veroorzaakt. Niet alleen het morele kwaad, maar ook het kosmische kwaad is van Gods grote tegenstander afkomstig.

2. In Openbaring 13 is te zien dat er een antichristelijke triniteit is. Het beest is daarbij de valse Christus. De wonderen van de twee profeten van het Oude Testament, Mozes en Elia, worden door het beest nagebootst. Het is dus niet toevallig dat het beest vuur van de hemel laat neerkomen (Openb. 13:13). Terecht verwijs je naar 1 Koningen 18:36-39. Echter, wij moeten als christenen niet meer alleen afgaan op wonderen. Hij waarschuwt voor velen die zullen zeggen: “Ik ben de Christus” (Mattheus 24:5). Jezus zelf heeft geweigerd om vuur van de hemel te laten komen (Luk. 9:54-55). Niet de tekenen van Jezus, maar Zijn woorden moeten ons tot geloof brengen. Hij is niet gekomen om de zielen van de mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden (Luk. 9:56). Daarin ligt het verschil met het beest, dat de mensen wil verleiden (Openb. 13:14).

3. Niet de macht van het beest, van Michael of van ons mensen is doorslaggevend, maar de macht van God. Ook wij mensen krijgen de opdracht om de duivel te weerstaan (Jakobus 4:7). Dat kan omdat degenen die met ons zijn, meer zijn dan degenen die tegen ons zijn (2 Kon. 6:16).

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

duivel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben in de overgang, maar heb nu steeds last van afscheiding (bruinig). Is dit normaal? Ook heb ik last van pijnlijke ...
1 reactie
05-03-2013
Ik ben een bijna 22-jarige die inmiddels bijna gescheiden is. Scheiding is natuurlijk al een moeilijk punt in de Bijbel,...
geen reacties
05-03-2003
Waarom besteden mijn ouders meer aandacht aan mijn broertje en zusje en niet aan mij? En waarom hebben ze daar wel tijd ...
geen reacties
05-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering