Helwaardige

Ds. C. Harinck / geen reacties

05-03-2018, 12:19

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Om een een beeld te geven van mijn vorige situatie. 'Zijn eigendom worden' en 'Het eisende recht van God niet beleefd' zijn ook vragen van mij. Nu weet ik het echt niet meer. Ik wil God zo graag verheerlijken in mijn leven en Hem de eer toe brengen die Hij zo waardig is! Maar dit kan ik nooit op een juiste wijze als ik niet weet dat ik Hem toebehoor. Het is in mijn leven niet geweest: “Zulk een last van zond’ en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneên.” Ik zou dat zo graag willen, maar dan zal ik daar denk een grond van maken. Ik zou de aard van mijn zonde zo graag willen zien en ze voor Gods heilig aangezicht willen bewenen. Ik wil op een rechte wijze zalig worden. God mag me tot op het bot vernederen. Dat heb ik opstandige verbondsbreker, zo weinig Gods eer bedoelende zondaar, verdiend. Dat God het mocht behagen mijn ogen te openen door zijn Heilige Geest om te zien mijn ongerechtigheden!

Ik mocht het vast geloven dat Christus ook mijn Zaligmaker was en dat ik God-drieeënig de lof en de eer zou toe mogen brengen in alle eeuwigheid. Hij Die me nog niet had verstoten! Hij die me nog altijd had gedragen en gespaard ondanks mijn zonde. Maar m’n zonde zijn me nooit voor ogen gesteld. Wel mijn ellendigheid. Ik weet nog dat ik uit de kerk liep: Heere, mag ik alleen uw eer op het oog hebben, Uw eer alleen. Maar ik ben bang dat ik m’n eigen weg ben gegaan en Christus zomaar heb aangenomen. Hij werd me zo dierbaar. Zo beminnelijk, Zo heerlijk! De dag nadat ik Christus mocht omhelzen, was het gelijk twijfel. En dat duurde zo’n twee weken steeds en dan werd ik weer door Gods Geest teruggeworpen op de beloften. Hij zegt het immers en zou Hij liegen? Maar dan viel ik na een bevindelijke preek weer in twijfel. En dan mocht ik weer op de beloften zien, die in Christus ja en amen zijn. Maar het is een eeuwigheid en ik wil me niet bedriegen!!

Wat moet ik toch doen om zalig te worden? Wilt u voor deze arme zondaar bidden. Die zich bedrogen heeft en niet meer weet hoe hij ooit zalig zal kunnen worden. Ik zit hier met de tranen in mijn ogen. Omdat ze m’n Meester hebben weg genomen en ik weet niet meer hoe ik Hem ooit zal kunnen vinden. Het is wartaal, ik weet het. Maar kunt u me een pastoraal advies geven? Ik kan het begrijpen als u dat niet wilt, want ik ben geestelijk dood en daarmee een verachter van God en Christus en een helwaardige! Ach, dat ik Hem kenne! Dat ik Hem moge verheerlijke!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraagstelling is wat verward, maar ik hoop  je toch begrepen te hebben. Je wilt zo graag de aard van je zonden zien. Je wilt ze in hun vreselijkheid voor ogen zien en je klaagt dat ze je nooit voor ogen zijn gesteld. God mag je tot op het bot vernederen. Je kent wel je ellendigheid, maar niet je zonden. Je wilt eerlijk zalig worden. Je hebt zo een heel lijstje van geestelijke bevindingen die je wilt bezitten.

Bij het lezen van die uitspraken, zou ik je willen vragen: Hoe kom je aan deze termen? En waar ben je nu werkelijk naar op zoek? Aan de andere kant zeg je dat Christus je zo dierbaar is, zo heerlijk, zo beminnelijk. Je zegt dat je Hem aangenomen hebt. Maar dat je na het horen van een bevindelijke preek weer  bent gaan twijfelen. Je noemt jezelf een verachter van God en Christus en een helwaardige zondaar. Ik zou ook van deze uitspraken willen vragen: hoe kom je er aan?

Ik vrees dat je door allerlei uitspraken, van wat jij bevindelijke dominees noemt, in geestelijke verwarring bent en dat je vooral zoekt te bezitten en te beleven wat je van een bepaalde zijde hoort. 

Ik wil je raden het bij enkele eenvoudige Bijbelse elementen van de bekering te houden, zoals: oprechte droefheid over je zonden; hopen op het evangelie dat zegt dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken; de zonden uit je leven weg te doen, het verborgen gebed te zoeken en door de beloften met God te worstelen.

Je bent nu zo  gericht op gewichtig klinkende uitspraken en belevingen. Het wordt dan snel geestelijk overdreven en ongezond. God wil dat we Hem zoeken en niet allerlei zogenaamde bevindingen. De Heere kijkt naar een hartelijk leedwezen over de zonde en een behoefte aan het bloed van Jezus Christus. Meer heb je niet nodig om tot Christus te komen. Mijn advies is verder: Luister niet naar de verwarde uitspraken van je eigen hart (en naar allerlei uitspraken van mensen), maar naar de duidelijke uitspraken van de Bijbel. Heb je wel eens in Hellenbroek gelezen hoe een zondaar overgaat in een verbond met God? Hellenbroek zegt: De zondaar doet dit bedaard, vrijwillig, armoedig, gelovig, oprecht, met een algehele toestemming aan de eisen zowel als aan de beloften des verbonds. 

Ik zou me daar op richten en al die overgeestelijke en onbijbelse gezegden vergeten.

Ds. C. Harink

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn traumageesten?
geen reacties
05-03-2013
Ik ga soms naar een jongerenavond om na te denken over God en we zingen daar ook. Er wordt wel eens geklapt bij liedjes ...
8 reacties
05-03-2015
Ik heb een vraag over Bijbelvertalingen. Zelf zijn we opgevoed met de Statenvertaling (SV) en lezen we in ons gezin naas...
geen reacties
05-03-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering