Onze wereldgelijkvormigheid

Ds. E. Gouda / 3 reacties

01-01-2021, 13:17

Vraag

In hoeverre zijn wij als gezindte wereldgelijkvormig, vraag ik me af? We vinden alles zo normaal. Ik ook. Smartphone, internet, spelletjes op de Playstation -zoals mijn man vaak doet-, gezelligheid met vrienden en de nodige alcohol enz. We vinden het allemaal zo normaal, maar is dat ook zo?

Op Instagram zie ik veel verleidingen langs komen: rijkdom, seksueel losbandig gedrag. Ik vind dit erg lastig. Ook als m’n man urenlang een voetbalspel speelt op Playstation. Kleding net zo. Iedereen doet met de mode mee. Ik ook! Ik wil er ook leuk uitzien en geloof ook dat je jezelf goed moet verzorgen. Maar wat is daarin nog bijbels verantwoord?

Antwoord

Beste vragensteller, feitelijk geef jezelf al antwoord op de vraag. Om die vraag Bijbels te funderen: “En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig”, schrijft Paulus aan de Romeinen. Wat nodig is, is verandering “door de vernieuwing van uw gezindheid.” Bekeerde mensen hebben geen behoefte om de grenzen op te zoeken van wat nog net wel kan en wat net niet meer kan. Er is niets tegen gezelligheid, maar gezelligheid die het gevolg is van alcohol, losbandigheid, rijkdom, verleiding enzovoort, is juist wereldgelijkvormigheid.

Leven met God vraagt daarom om een radicale keuze. Wij moeten wederom geboren worden, want zonder dat zullen we niet in het Koninkrijk van God komen. Mogelijk dat we wat godsdienstig zijn, we doen onze rituelen en zien er voor de buitenwacht op en top uit, maar van binnen zijn we een stinkend graf vanwege onze zonden. Dood de zonde, voordat de zonde jou doodt. Neem de toevlucht tot Christus, belijdt Hem je zonde(n) en leef uit Hem, door Hem en met Hem. Dan is je leven niet wereldgelijkvormig, maar ben je gelijkvormig aan het beeld van Christus.

Wij hoeven niet voor de wereld aantrekkelijk te zijn, maar voor Christus. Lijk jij op een bruid van de Bruidegom of ben je aantrekkelijk voor de wereld die ten diepste God haat? Alleen jij weet het antwoord op die vraag. Stel jezelf eens de vragen: Wat dunkt u van de Christus? Heb je je nood voor Christus gevoeld en ben je tot Hem gevlucht om vrede? Is Hij de Koning over je hart en alles voor je ziel? Heeft Hij een zaligmakend werk gewerkt in je hart? Heeft Hij dat vernieuwd en veranderd? Heeft Hij je de goddelijke natuur deelachtig gemaakt? Leven of dood hangt af van je antwoord op deze vragen! “Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”

Daarom is het niet de vraag in hoeverre wij wereldgelijkvormig zijn, dat is casuïstiek. De vraag is: Wie behoor ik toe? Het is van tweeën een: Of ik ben van Jezus of ik ben van de wereld. En Jezus zegt: Je kunt niet tegelijk twee heren dienen! Ga in je bidvertrek en roep Jezus aan, want de wereld en haar begeerlijkheid gaan voorbij. Tenslotte: Wanneer je in voortdurende, biddende gemeenschap met God verkeert, dan schenkt Hij je Zelf de antwoorden op de vragen die je hebt en weet je ook wat je doen moet.

Een hartelijke groet,
Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

  • Geboortedatum:
    25-12-1968
  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Woon/standplaats:
    Nieuw-Lekkerland
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

wereldgelijkvormig
3 reacties
Samanthi
01-01-2021 / 15:25
Lees het hele hoofdstuk eens, je kunt zonder mobieltje PlayStation ed leven Maar toch wereld gelijkvormig zijn, niet willen vergeven, leven voor het hier en nu, leven zonder de genade van de Heere Jezus te kennen.
Geld alleen voor jezelf houden en niet willen delen met minderbedeelden, zo zijn er nog veel meer dingen, over de alcohol vertelt de Gouda ook al eens

Lees ook eens1 Petrus 1

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;


Dan lees je dat je er bij na moet denken, de Heere wil van de Heere overdenken en bedenken bij dingen die je doet.
Famk
01-01-2021 / 22:31
Ik denk dat de vraagsteller de spijker op de kop slaat. Onze gezindte is heel langzaam veel en veel te ver met de wereld meegegaan. Dit geldt helaas ook voor mijzelf.
We hoeven niet achterop te lopen. Maar als je eerlijk naar jezelf kijkt... is het voor velen (inclusief ikzelf) erg moeilijk om 5 dingen te noemen die ons onderscheiden van de wereld.
En ja... 1 is... We gaan naar de kerk. Maar nu 2..3...4 en 5.
We zijn vrijwel allemaal wereld gelijkvormig geworden. En we slapen zoals Jona in de storm rustig verder.
emaildfj1atgmailpuntcom
20-01-2021 / 11:22
Goed dat je dit opvalt. Wat moet je nu daarmee doen? In 1 Joh.2:15 staat: Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
Ik heb over deze text lang en diep nagedacht. Toen zag ik dat er eigenlijk staat dat de liefde van de vader niet in hem is. Dat betekent dat je geen christen bent/kunt zijn, als je de wereld liefhebt. Dat is een schokkende gewaarwording. Daarom moet je al deze dingen loslaten en alles uit je leven wegdoen wat God niet behaagt. Anders kan je niet bij God aankomen na de dood. Ik vind dit een goed artikel over wat het betekent om een christen te zijn: https://www.christenen.net/wie-is-een-christen/
Het is een serieuze zaak. We leven maar 1 keer en dat bepaalt waar we eeuwig zullen zijn. Is het dat werkelijk waard om eventjes van de wereld te "genieten" om dan ver van God te zijn? God geeft ons alles. Wij moeten uit dankbaarheid hem ook alles teruggeven. Zonder radicale beslissingen gaat het niet.

Terug in de tijd

Mag een lid van de Gereformeerde Gemeenten straffeloos trouwen met een lid van de Gereformeerde Kerk? Of andersom? Ik al...
geen reacties
02-01-2019
Al een aantal keer ben ik aan het HA geweest. Nu is het zo dat ik de eerste keer veel zegen heb ervaren en vooraf veel b...
3 reacties
01-01-2013
Al een tijd heb ik last van angsten en van een depressie. Soms ben ik heel erg bang voor de dood en voor de hel. Soms wi...
2 reacties
02-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering