Volgorde Bijbelboeken

Ds. H. van Oostende / geen reacties

01-01-2011, 13:45

Vraag

N.a.v. een adventspreek een vraag over de volgorde van de boeken van het Oude Testament. De volgorde zoals die door het christendom gebruikt wordt, is een andere dan de oorspronkelijke Hebreeuwse volgorde. Bij mijn weten heeft alleen de Naardense Bijbel zich aan de Hebreeuwse volgorde gehouden. Wat is de reden dat men heeft gemeend deze volgorde te moeten veranderen?

Antwoord

De orde van het Hebreeuwse OT is door de Septuaginta (LXX) geheel gewijzigd. Die ordende de boeken naar het schema: historische, dichterlijke en profetische boeken. Dit in grote lijnen, want de onderlinge volgorde, vooral van de profetische boeken, wijzigde nogal eens. In mijn exemplaar van de LXX staan de historische boeken in de ons bekende volgorde (dus t/m Esther). Dan volgen: Psalmen t/m Hooglied, Job, Hosea, Amos, Micha, Joël, Obadja, Jona, Nahum t/m Maleachi, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël.

De indeling is door de Vulgata overgenomen, en daarna ook in de Nederlandse vertalingen, afgezien van de apocriefe boeken.                   

Bron: Bijbelse Encyclopedie, deel I, blz. 152.

Ds. H. van Oostende, Kapelle

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Al een aantal keer ben ik aan het HA geweest. Nu is het zo dat ik de eerste keer veel zegen heb ervaren en vooraf veel b...
3 reacties
01-01-2013
Hoe kan ik (gelovige vrouw) straks in de hemel ooit volmaakt gelukkig zijn als ik mijn man, kinderen, familie en vele an...
geen reacties
02-01-2020
Aan Els van Dijk. Ik ben een meisje van 19 en ben nog bezig met een opleiding op het mbo. Daar hoop ik deze zomer mee kl...
1 reactie
01-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering